Digiterveys® - vaikuttavaa hyvinvointia

Digiterveys® tarjoaa monipuolisia ja vaikuttavia palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvointikartoitus ja -analyysi

Hyvinvointianalyysi osoittaa organisaation hyvinvoinnin tilan ja työkyvyn yksilö- ja ryhmätasolla seuraavilla osa-alueella: mielen hyvinvointi, palautuminen, työ, liikunta sekä ravitsemus. Tiedon pohjalta on helpompaa ja tehokkaampaa kohdistaa hyvinvointitoimenpiteet todellisten tarpeiden mukaisesti, ja valita keinot henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen, sekä parantamiseen.

Organisaation hyvinvointianalyysi sisältää yritystason raportin sekä sähköisen henkilökohtaisen hyvinvointikartoituksen, joka sisältää yksilötasoisen hyvinvointianalyysin. Hyvinvointikartoituksen luonne on valmennuksellinen. Tuloksena saatava hyvinvointi-indeksi kertoo hyvinvoinnin potentiaalin ja auttaa kehittämään sekä ylläpitämään hyvinvointia ja toimintakykyä niin arjessa kuin työelämässä. Lisäksi uudestaan vastatessa yksittäinen henkilö ja organisaatio näkee hyvinvoinnin kehityksen, eli muutoksen aikaisempaan kartoitukseen.

Digiterveys®-ohjelma

Digiterveys® -ohjelma on tutkittuun tietoon perustuva kokonaisvaltainen, terveyden edistämisen ja ennakoivan terveyden kehittämisohjelma. Ohjelman pituus ja sisältö räätälöidään tarpeen mukaisesti.

Digiterveys® -ohjelma sisältää laaja-alaiset tutkittuun tietoon perustuvat hyvinvoinnin mittaukset ja testaukset, henkilökohtaisen hyvinvointianalyysin ohjelman eri vaiheissa, sekä inspiroivat ryhmä- ja yksilövalmennukset. Hyvinvoinnin mittauksissa käytetään mm. aktiivisuusranneketta ja mittauslaitteet sisältyvät ohjelman hintaan.

Ohjelma keskittyy mielen, liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen ja työn hyvinvoinnin kehittämiseen. Ohjelma toteutetaan valmentajavetoisesti ryhmä- ja yksilötapaamisissa ja voidaan toteuttaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Digiterveys®-ohjelma rakennetaan tarvelähtöisesti

Ohjelma rakennetaan tarvelähtöisesti useista eri osioista. Ohjelma sisältää hyvinvointikartoituksia ja -analyysejä, jotka auttavat ymmärtämään yksilöiden ja ryhmien tarpeita. Ryhmä- ja etävalmennus sekä henkilökohtainen valmennus tarjoavat tukea ja ohjausta hyvinvoinnin parantamiseen.

Mobiilisovellus ja digitaalinen palvelualusta tarjoavat teknologisia työkaluja, jotka tukevat hyvinvointiohjelman toteutusta. Testit, kartoitukset ja mittalaitteet auttavat seuraamaan edistymistä ja mittaamaan tuloksia. Tulosraportit tarjoavat konkreettista tietoa ohjelman vaikuttavuudesta, ja teemamodulit mahdollistavat ohjelman räätälöinnin eri tarpeisiin. Kaikki nämä osiot yhdessä muodostavat kattavan ja monipuolisen hyvinvointiohjelman.

Digiterveys®-ohjelman hyödyt

Ohjelma vastaa useisiin organisaation ja työntekijöiden tarpeisiin. Ohjelma tukee työntekijöitä elintapamuutoksissa, kuten liikunnassa, levossa, ravinnossa, kehonhoidossa, vuorovaikutustaidoissa ja itsensä johtamisessa.

Ohjelma kohtaa työntekijän yksilönä, tunnistaa hänen hyvinvoinnin kehittämisen tarpeensa ja voimannuttaa hänet johtamaan omaa hyvinvointiaan. Työntekijät saavat ammattiapua heti alkuvaiheessa, ennen kuin tilanne pahenee tai kroonistuu. Ohjelma ennaltaehkäisee mielenterveydestä ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista johtuvia sairaspoissaoloja.

Lisäksi ohjelma vahvistaa työntekijöiden taitoja stressinhallinnassa, hankalien tunteiden käsittelyssä ja palautumisessa. Se tukee esihenkilötyötä tarjoamalla konkreettisen työkykyä tukevan palvelun, johon työntekijän voi tarvittaessa ohjata. Esihenkilöille annetaan myös työkalut ja selkeät raportit oman yksikön hyvinvoinnin johtamiseen.

Tutkitusti hyvinvointiohjelma lisää myös yrityksen tuottavuutta, vähentää sairaspoissaoloja ja henkilöstövaihtuvuutta sekä parantaa yrityskulttuuria ja -imagoa.

Kiinnostuitko? Lisätietoa saat sähköpostitse osoitteesta [email protected] tai olemalla yhteydessä omaan työterveystiimiisi.