Työnohjaus

Työnohjaus tukee ammatillista kasvua ja mahdollistaa oppimisen haastavissakin työtilanteissa.

Työnohjaus on tavoitteellista, säännöllistä ja keskustellen tapahtuvaa työskentelyä, jossa tutki-taan omaa suhdetta työhön, työn kohteena oleviin ilmiöihin tai työn tekemisen myötä vastaan-tuleviin ilmiöihin. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista.

Työnohjaus tukee ammatillista kasvua ja mahdollistaa esim. haastavassa työtilanteessa tulevan tihentyneen informaation kääntämistä oppimiseksi kuormittumisen sijaan. Työnohjauksen avulla voidaan tukea ammatillista kasvua esim. siirryttäessä asiantuntijasta esimieheksi tai tilanteessa, jossa esimiehenä joutuu itselle uudenlaiseen asetelmaan.

Työnohjauksen avulla voidaan myös rakentaa ja tukea ammatti-identiteettiä esim. työympäristön muutoksessa tai työyhteisön kokoonpanon muutostilanteissa.

Työnohjauksella ei lähtökohtaisesti korjata ongelmia tai tuoteta muutosta työn kuormitustekijöihin. Jos työyhteisössä tai yksilöllä on ratkaisematon ongelma, on se tarpeen työstää muilla keinoin ensin.

Lisätietoja saat työterveystiimisi työterveyspsykologilta.