Ennaltaehkäisy on usein paras lääke: terveydenhuollon vaikuttavuus on potilaan, yhteiskunnan ja Itämeren etu

Vanhojen ja tarpeettomien lääkkeiden vieminen apteekkiin on helppoa, mutta Itämeren suojelussa ennaltaehkäisy on yhtä tärkeässä roolissa kuin terveydenhuollossakin. Vaikuttamattomasta hoidosta, kuten turhista lääkekuureista tulisi päästä eroon – siitä hyötyisivät niin potilaat kuin ympäristökin.

Terveydenhuoltomme ei ole olemassa siksi, että alan toimijat, julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, voivat tuottaa lääkärikäyntejä, suorittaa toimenpiteitä tai määrätä lääkkeitä. Terveydenhuollon tärkein tehtävä on hyvinvoinnin ja terveyshyödyn tuottaminen.

Tällä hetkellä kaikki terveydenhuolto ei lisää terveyshyötyä, sillä osa terveydenhuollon käynneistä ja lääkekuureista on turhia: esimerkiksi antibioottikuureja myönnetään edelleen liikaa. Tästä on olemassa paljon tutkimusnäyttöä. Turhat lääkekuurit lisäävät lääkejätettä, aiheuttavat ympäristöhaittoja sekä rasittavat potilaan elimistöä.

Parhaassa tapauksessa terveydenhuollon paradigma saataisiin muutettua siten, että keskiössä ei olisi enää sairaudenhoito vaan sairauksien ennaltaehkäisy. Tällä hetkellä terveydenhuollon resurssit käytetään sairastuneiden hoitoon, eivätkä rajalliset resurssit riitä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Etäpalvelut ja aikainen reagointi tuottavat terveyshyötyä

Perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa tulisi panostaa ennakointiin ja tunnistaa nykyistä tehokkaammin henkilöitä, joilla on työkykyriskejä. Siten voitaisiin ehkäistä riskien kehittymistä sairauksiksi. Esimerkiksi lieviin masennus- ja ahdistusoireisiin on oltava tarjolla paikasta riippumattomia matalan kynnyksen palveluita, kuten etänä annettavaa lyhytterapiaa. Myös perussairauksia, kuten diabetesta tai sydänsairauksia, voitaisiin ennaltaehkäistä nykyistä tehokkaammin esimerkiksi kehittyneen data-analytiikan avulla.

Matalan kynnyksen etäpalvelut vähentävät pitkiä sairaslomia ja lääkekuureja, kun riskeihin pystytään reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisyn ansiosta terveydenhuollon kustannukset pienenevät, lääkehoidon tarve ja lääkejätteet vähenevät sekä ihmisten elämänlaatu paranee.

Pihlajalinna on mukana Lääkkeetön Itämeri 2022 -kampanjassa kannustamassa suomalaisia viemään vanhat ja tarpeettomat lääkkeet apteekkiin. Sen lisäksi olemme myös ratkaisemassa terveydenhuollon laajempaa ongelmaa ja pyrkimässä osaltamme parantamaan terveydenhuollon vaikuttavuutta. Ennaltaehkäisy on usein parempi vaihtoehto kuin lääkekuuri.

Sari Riihijärvi
Lääketieteellinen johtaja
Pihlajalinna