Prislistor

Prislistorna innehåller priset för de vanligaste undersökningarna samt från-priset för mottagningar.

Priset för mottagningarna är specifika för varje läkare och specialist. Du hittar exakta priser i läkarens eller specialistens egna uppgifter i avsnittet Specialister i webbtjänsten. Till mottagningspriserna tillkommer dessutom en servicesavgift.

Utlåtanden, laboratorie- och röntgenundersökningar, åtgärder, vaccinationer samt läkemedel och material som används under mottagningsbesöket debiteras separat. Delgivande av undersökningsresultat och beslut om behandling per telefon inkluderas i huvudsak i priset för mottagningen för privatkunder. För annan rådgivning som sker per telefon och som kan jämföras med mottagning kan läkaren fakturera separat.

Adminidtrationsavgifte

  • Servicesavgift, allmän 23,50 €
  • Serviceavgift, distansmottagninar, 23,50 €
  • Servicesavgift, sköterskor, 8,90 €, lasersköterskor, 25,30 €
  • Servicesavgift, serie- och vaccinationsbesöker, 8,50 €
  • Servicesavgift, tandvård 18,50 €
  • Servicesavgift, samtalsbegäran för läkare eller förnyande av recept (distans), 11,50 €
  • Kanta-avgift, 2,30 €
  • Avgift för e-recept/medicin 1,70 €

Fr.om. 1.1.2020 endast kortbetalning

Den 1 januari 2020 kan man inte längre betala med kontanter hos Pihlajalinna.

I fortsättningen kan man betala med bank- och kreditkort.

FPA-ersättning

Vid Pihlajalinna tillämpas ett direktersättningsförfarande vid FPA-ersättning. Detta betyder att kunden får sjukförsäkringsersättning när han eller hon betalar för sitt besök hos Pihlajalinna.

Direktersättningsförfarandet gäller för följande funktioner: besök hos allmän och specialtandläkare, laboratorieundersökningar (med undantag för paketundersökningar), bilddiagnostiska undersökningar, fysioterapi- och sjukhustjänster.

Utbetalningen av ersättningen förutsätter att kunden uppvisar ett giltigt FPA-kort vid kassan.

Ytterligare information om våra priser får du via vår kundtjänst, tfn 010 312 010.

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.