Tjänster hos Sinnets Pihlajalinna

De exakta priserna finns i läkarens eller specialistens egna uppgifter i webbtjänstens avdelning Specialister. Till priset för mottagning läggs serviceavgift samt Kanta-avgift.

För tjänster hos Sinnets Pihlajalinna, som utförs av Pihlajalinnas läkarcentraler, gäller prislistorna för läkarcentralerna.

** Sammanlagt 90–120 minuter mottagningstid bokas åt den som för första gången besöker en psykiaters mottagning. Psykoterapibedömningar kräver alltid en 90 minuters tid. Det slutliga priset fastställs på basen av expertens tidsanvändning.

Sinnesro

Pris

Sinnesro-skötarens mottagning, 60min. Fakturering på basen av inledda 15 min.

105,00 €

'Kortterapi*

Kortterapi, 60min

113,00 €

Kortterapi, 10 gångers paket, (inkl. Kanta- och serviceavgifter)

1 000,00 €

Psykoterapi

Kortpsykoterapi, 60min

149,00 €

Viktkontroll

Psykiskt stöd för viktkontroll, sammanlagt pris

1 250,00 €

Psykiskt stöd för viktkontroll, tre gångers paket, 60min (inkl. Kanta- och serviceavgifter)

315,00 €

Sömnhandledningar

Sömnhandledarmottagning, 60 min

113,00 €

Sömnhandledningsgrupp (7 besök inkl., moms 24% inkl.)

597,00 €

Sömnhandledning som individuell handledning (7 besök inkl.)

791,00 €

Stresshanteringshandledningsgrupp (moms 24%, inkl.)

565,44 €

ADHD

ADHD-kartläggningar och inledande vård för privatkunder

Prislista och tidsbokning från Sinnesro-linjen, tfn. 010 312 023 vardagar kl. 8-18

Oinhiberad tid

Priset för en bokad mottagning

Psykiater **

Distansmottagning/samtal, specialistläkare, 60min

260,00 €

Distansmottagning/samtal, specialistläkare, 75min

323,00 €

Distansmottagning/samtal, specialistläkare, 90min

465,00 €

Distansmottagning/samtal, specialistläkare, 120min

565,00 €

Första besöket hos läkaren, mottagningens längd 45–60 min.

423,00–565,00 €