Suomen Sairaanhoitajien Vuoden työyhteisö -tunnustus Pihlajalinnan Pikku Huopalahden ja Tilkan leikkausosastoille

Pihlajalinnan leikkausyksiköt Helsingin Pikku Huopalahdessa ja Tilkassa on valittu Vuoden työyhteisöksi. Lisäksi erityismaininnan sai Pihlajalinnaan kuuluvan Kuusiolinna Terveyden kotisairaalayksikkö.

Suomen Sairaanhoitajat ry:n Vuoden työyhteisö -tunnustus myönnetään työyhteisölle, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja jossa on hyvä tehdä töitä. Pihlajalinnan Pikku-Huopalahden ja Tilkan leikkausosastojen hyvä yhteishenki ja työhyvinvoinnin eteen tehdyt konkreettiset toimenpiteet vakuuttivat Suomen Sairaanhoitajien raadin.

”Haluamme nostaa hyvinvoivia työyhteisöjä ja niissä työskenteleviä sairaanhoitajia. Pihlajalinnan leikkausyksiköiden hakemuksesta huokui vahvana sairaanhoitajan ammatin arvostus, niin oman kuin kollegankin”, sanoo Suomen Sairaanhoitajien asiantuntija Anne Pienimaa.

”Vuoden työyhteisö tunnustus on työyhteisöllemme merkittävä kunnianosoitus! Tiedämme työskentelevämme hienossa yksikössä, mutta on hienoa, että saamme kertoa siitä tunnustuksen myötä muillekin”, iloitsee työyhteisönsä kilpailuun ilmoittanut sairaanhoitaja Minttu Niskanen.

Pihlajalinnan Pikku-Huopalahden ja Tilkan toimipisteissä toteutetaan päivä- ja lyhytjälkihoitoista kirurgiaa. Leikkausyksiköiden potilastyytyväisyys pysyttelee säännöllisesti 95 prosentin lukemissa ja nousee säännöllisesti jopa sataan. Toiminta tapahtuu kahdessa eri kiinteistössä, mutta yhteishenki on hyvä ja kaikki kokevat kuuluvansa samaan tiimiin.

”Työyhteisömme kulttuuriin kuuluu toisten auttaminen, hyvän tuulen tuominen työpaikalle ja kollegiaalinen käyttäytyminen. Meillä kaikilla on sama päämäärä eli asiakkaiden hyvä hoito”, Minttu sanoo.

Tietoa jaetaan avoimesti ja kollegoita arvostetaan

Pihlajalinnan leikkausosastoilla on oivallettu, että kaikki lähtee työkulttuurista, joka kannustaa jakamaan ja hakemaan tietoa sekä arvostamaan kollegoita.

”Tasapuolinen kohtelu yksikössämme näkyy hyvänä yhteishenkenä eri ammattiryhmien välillä. Kaikkien ammattiryhmien työpanos yhteisen määränpään saavuttamiseksi koetaan yhtä arvokkaaksi”, sanoo Pikku Huopalahden palvelupäällikkö Markus Sjögren.

Yhtenä tärkeänä kriteerinä palkintoraati piti mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön ja päätöksentekoon. Tästä asiasta leikkausosastoilla oli monia esimerkkejä: työaikoja on muutettu henkilöstön toiveesta, hoitotyön prosesseja tarkastellaan ja muutetaan matalalla kynnyksellä.

Työyhteisössä arvostetaan korkealle myös sitä, että omat lähiesihenkilöt tuntevat hoitotyön viitekehyksen ja osallistuvat itsekin asiakastyöhön. Pihlajalinnan leikkaustoimintojen lähiesihenkilöille sataa muutenkin runsaasti kiitosta: He tunnistavat henkilöstön osaamisen ja antavat aikaa tehdä kehitystyötä ja osoittavat näin arvostavansa hoitohenkilöstön työtä konkreettisesti. Yksikössä vallitsee kulttuuri, joka kannustaa tuomaan esille prosesseihin liittyviä haasteita ja kehittämään niihin ratkaisuja.

Myös erityismaininta Pihlajalinnaan

Vuoden työyhteisö -kilpailuun osallistui tasan sata työyhteisöä. Vuoden työyhteisö -tunnustuksen lisäksi Suomen Sairaanhoitajat jakoivat viisi Hyvä työyhteisö -erityismainintaa.

Yksi erityismaininnoista myönnettiin Pihlajalinna-konserniin kuuluvan Kuusiolinna Terveyden kotisairaalan työyhteisölle. Muun muassa työnantajan tukema kouluttautuminen erotti Kuusiolinna Terveyden joukosta. Myös tiimin vuorovaikutustaidot saavat kehuja, ja niitä pidetään hyvin merkityksellisinä työhyvinvoinnin ja viihtymisen kannalta.

Lue lisää: