Pihlajalinna on päivittänyt eettisiä toimintaperiaatteitaan

Pihlajalinnassa liiketoimintaa ohjaavat lainsäädännön ja erilaisten viranomaissäädöksien lisäksi yhtiön omat eettiset toimintaperiaatteet. Toimimalla niiden mukaisesti varmistamme eettiset ja vastuulliset toimintamallit ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Eettiset toimintaperiaatteet kuvaavat tapaamme toimia sääntöjen ja arvojemme mukaisesti. Periaatteet koskevat kaikkia Pihlajalinnassa työskenteleviä tehtävästä riippumatta.

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on hyväksynyt Pihlajalinnan eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Pihlajalinnan eettiset toimintaperiaatteet löydät täältä.

Odotamme näiden Pihlajalinnan eettisten toimintaeriaatteiden mukaista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltamme.

Olemme päivittäneet eettisiä ohjeita toimittajillemme. Toimittajiemme on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja soveltuvia kansainvälisiä sopimuksia.

Heidän tulee myös kunnioittaa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julkistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön perussopimuksessa määriteltyjä normeja oikeuksista.

Toimittajien eettisiä ohjeita pääset lukemaan täältä.