Erikoistuminen työterveyslääkäriksi

Pihlajalinnassa työterveyshuoltoon erikoistuville on tarjolla koulutuspolku, jota kehitetään jatkuvasti vastaamaan erikoistuvien tarpeita ja tukemaan erikoistuvaa matkalla osaavaksi erikoislääkäriksi.

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että erikoistuva saa tarvittavat tiedot työterveyshuoltojakson aikana, kouluttautuupa hän Pihlajalinnassa sitten Levillä tai Helsingissä. Koulutus pohjaa yliopistojen ja Pihlajalinnan välisiin koulutussopimuksiin ja nojaa yliopistojen määräämiin koulutussisältöihin.

Hae erikoistumaan työterveyslääkäriksi yhteydenottolomakeella tai kysy lisää työterveyshuollon erikoistumismahdollisuuksista [email protected]

Miksi erikoistua työterveyslääkäriksi Pihlajalinnassa?

Työterveyshuolto on yleislääketieteen jälkeen Suomen suosituin lääketieteen erikoisala. Työterveyslääkärinä pääset tukemaan läheisessä suhteessa suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää sekä työskentelemään työikäisten ihmisten työn ja terveyden keskiössä.

Pihlajalinnassa työterveyslääkärit työskentelevät pääsääntöisesti arkisin ja tehtävänkuvaan ei sisälly päivystystä. Pihlajalinnan työterveyslääkärit kertovat pitävänsä työssään siitä, että työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino on kunnossa ja että aikaa riittää työn lisäksi muuhunkin.

Pihlajalinnassa työterveys toimii tiimimallisesti, ja moniammatillisissa tiimeissämme toimii saumattomassa yhteistyössä työterveyshuollon erikoislääkäreitä, yleislääkäreitä, työterveyshoitajia, työfysioterapeutteja ja työterveyspsykologeja. Pidetyn mallimme ansiosta tiimin jäsenet pääsevät työskentelemään itsenäisesti ydinosaamisensa äärellä. Työtä ei kuitenkaan
tarvitse tehdä yksin, vaan ympärillä on kannustava tiimi ja kehitysmyönteinen yhteisö, joka tukee työssä onnistumista.

Pihlajalinnan koko Suomen kattava lääkärikeskusverkosto, ison konsernin monipuoliset kouluttautumis- ja uramahdollisuudet sekä erinomaiset etätyöskentelymahdollisuudet mahdollistavat lääkärille monipuolisen työterveyshuollon työkokonaisuuden luomisen.

Pihlajalinnan polku työterveyshuollon erikoislääkäriksi – mitä koulutus sisältää?

polku

Terveyskeskusjakso

Työterveyshuollon erikoistumiseen vaadittavan yhdeksän kuukauden mittaisen terveyskeskuskoulutusjakson voi suorittaa seuraavissa Pihlajalinnan kuntaulkoistetuissa terveyskeskuksissa:

Tulevaisuudessa jakson voi suorittaa mahdollisesti myös Espoossa Piispanportin terveysasemalla, Hangon terveyskeskuksessa sekä Jyväskylässä Huhtasuon terveysasemalla.

Kysy lisää osoitteesta [email protected]

Koejakso

Työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin tulee suorittaa työterveyshuollossa kuuden kuukauden mittainen käytännön koulutukseen kuuluva koejakso. Vasta koejakson hyväksytysti suoritettuaan erikoistujalle voidaan myöntää pysyvä opinto-oikeus. Koejakson voi suorittaa Pihlajalinnassa kaikissa yliopiston hyväksymissä koulutuspaikoissa.

koejakso

Työterveyshuollon koejakson alussa lääkärin kanssa tehdään henkilökohtainen koulutussopimus, jonka tavoitteina on muodostaa erikoistumaan ryhtyvälle kattava kuva erikoisalan sisällöstä, työtehtävistä, tavallisimmista toimenpiteistä ja vaatimuksista. Lisäksi keskustelussa on tarkoitus muodostaa käsitys omasta valmiudesta toimia alalla sekä varmistaa kiinnostus ja motivaatio kouluttautua alalle.

Koejakson aikana erikoistuva pääsee tutustumaan työterveyslääkärin monipuoliseen työhön keskitetyn toimipaikkakoulutuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen myötä. Työterveyslääkärinä toimimisessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin perehdytään puolestaan Pihlajalinnan TyöterveysAkatemian erikoistuvan starttipaketin kautta. Startin aikana perehdytään mm. työterveyshuollon lakipohjaan, keskeisiin toimintoihin, työkyvyn tukeen sekä moniammatillisuuteen. Strattipaketin tehtäviä käydään läpi kouluttajalääkärin kanssa, ja erikoistuva saa läpi koulutuksen rakentavaa palautetta edistymisestään.

Työterveyshuoltojakso

”Pihlajalinnan työterveyden koulutuspolku on rakennettu varmistamaan, että jokainen Pihlajalinnassa erikoistuva työterveyslääkäri saa tasalaatuista koulutusta ja työterveyshuoltojakson koulutukselliset tavoitteet täyttyvät. Koulutuspolku on saanut hyvää palautetta erikoistuvilta ja yhteiset koulutukset on koettu antoisiksi.”

työterveyshuoltojakso

Työterveyshuoltojakson koulutuspolku koostuu neljästä moduulista, jotka rakentuvat työterveyshuoltojakson keskeisten tavoitteiden ympärille. Moduulien teemat ovat työpaikkatuntemus, työntekijä työterveyshuollossa, työkyvyn tuki ja työkykyjohtaminen sekä työterveyslääkäri asiantuntijana.

Työterveyshuoltojaksoon kuuluu lisäksi erikoistuvien yhteisiä toimipaikkakoulutuksia, jotka mahdollistavat vapaan keskustelun ja jossa kaikki oppivat myös toistensa kysymyksistä ja ongelmista. Asiantuntija-alustukset syventävät kulloinkin meneillään olevaa teemaa. Lisäksi oma kouluttaja tukee erikoistuvaa koko koulutuspolun ajan ja koulutuspolun teemat auttavat rakentamaan ohjauskerroille selvän rungon.

Kliiniset erikoisalat

Työterveyshuollon erikoistumiseen kuuluu palvelua kliinisillä erikoisaloilla, joista Pihlajalinnassa voit suorittaa palvelua psykiatrialla, sisätaudeilla ja kirurgialla. Erikoistumiseen hyväksyttävät kliiniset erikoisalat voivat kuitenkin vaihdella tiedekuntakohtaisesti, eli hyväksyttävät alat kannattaa tarkistaa omasta yliopistosta.

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus

Kuuden kuukauden mittainen Työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakso kuuluu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen. Kyseisen jakson voi suorittaa Pihlajalinnassa parhaillaan Turussa, Oulussa, Savon alueella ja Kouvolassa. Tarkoituksenamme on kehittää toimintaamme niin, että jakson voi jatkossa suorittaa useammassakin pisteessä.

Täydentävä koulutus

Pihlajalinnassa on mahdollista suorittaa työterveyshuollon erikoistumisen täydentävää koulutusta.

Työterveyslaitosjakso

Työterveyshuollon erikoistumiskoulutukseen kuuluu vähintään puolen vuoden mittainen työterveyslaitosjakso, jonka voi suorittaa vain Työterveyslaitoksella. Yleinen suositus on, että jakso suoritetaan erikoistumiskoulutuksen loppupuolella.

Miten voin hakeutua työterveyslääkärin erikoistumiskoulutukseen Pihlajalinnaan?

Voit hakeutua Pihlajalinnaan jo ennen kuin olet saanut opinto-oikeuden yliopistolta vai vasta sen jälkeen. Ennen erikoistumiskoulutukseen pääsyä voit työskennellä Pihlajalinnassa esimerkiksi työterveyden yleislääkärinä.

Voit myös suorittaa työterveyshuollon pitkän kurssin, joka on työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus, jonka myötä voit tehdä osa-aikaisesti työterveyshuollon ennaltaehkäisevää työtä.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan tai keskustelemaan lisää työterveyshuollon erikoistumismahdollisuuksista Pihlajalinnassa, voit ottaa yhteyttä keneen tahansa lääkärirekrytointitiimistä tai täyttää yhteydenottolomakkeen. Jatkamme mielellämme kanssasi keskustelua aiheesta, ja ohjaamme sinua kiinnostavan alueen vastaavan työterveyslääkärin juttusille.

Opinto-oikeus haetaan yliopistosta. Lisätietoja hakemisesta löydät Lääketieteellisen ammatillisen jatkokoulutuksen verkkosivuilta.

Mitä erikoistumisen jälkeen?

Pihlajalinnassa voit työterveyshuollon erikoislääkärinä vaikuttaa vahvasti omaan työnkuvaasi ja työn järjestelyihin. Ammatilliset mielenkiinnon kohteesi voivat painottua yksilön tukemiseen tai yritysyhteistyöhön, ja työtä voit tehdä joko kivijalassa tai etänä. Meillä voit myös halutessasi kehittää omaa rooliasi kohti erinäisiä asiantuntija- tai hallinnon tehtäviä.

Pihlajalinnassa voit työskennellä kuukausi- tai tuntipalkkalaisena, Pihlajalinnan henkilöstökustannuspaikkalaisena tai ammatinharjoittajana.

erikoistumisen jälkeen

Yhteystiedot

Lisätietoja työterveyshuollon erikoistumismahdollisuuksista ja tukea urapolkusi suunnitteluun:

Yhteydenottolomake

[email protected]

Rekrytointipäällikkö Teija Santala, p. 040 582 9111 tai [email protected]

Lue myös:

Lue lisää Pihlajalinnasta työpaikkana