Nivelrikko polvessa

Nivelrikko polvessa aiheuttaa aluksi rasituksessa pahenevaa kipua. Polven nivelrikkoa hoidetaan kuntouttamalla sekä tarvittaessa lääkityksellä ja leikkauksella.

Lääkehoito ja polven nivelrikko

Nivelrikkopotilaan lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti ja lääkkeitä pyritään käyttämään kuuriluonteisesti. Parasetamoli on nivelrikon hoidossa ensisijainen lääke sen turvallisuutensa vuoksi. Tämän lisäksi kivun hoidossa voi käyttää joko suun kautta otettavia tulehduskipulääkkeitä tai niiden paikallisvalmisteita eli iholle levitettäviä voiteita. Tulehduskipulääkkeillä saavutetaan yleensä parempi kivunlievitysteho kuin parasetamolilla.

Polven nivelrikon hoidossa käytetään myös niveleen ruiskutettavia kortisoni- tai hyaluronaattivalmisteita. Niveleen annetun kortisonipistoksen on osoitettu lievittävän kipua usean viikon ajan, ja se vähentää erityisen hyvin polven turvotusoireilua. Hyaluronaattipistosten antama kivunlievitys saattaa alkaa hitaammin, mutta se voi olla pitkäkestoisempi kuin kortisonin tuoma kivunlievitys.

Milloin polven leikkaushoito on aiheellinen?

Leikkaushoitoa harkitaan kun kuntouttava hoito ja kipulääkitys eivät riitä lievittämään kipua ja nivelrikon aiheuttamaa toiminnan vajausta. Leikkaushoito suunnitellaan yksilöllisesti. Leikkaukselliset vaihtoehdot ovat tyypillisesti tekonivelleikkaus tai luiden asennonmuutosleikkaus (osteotomia). Osteotomia soveltuu parhaiten nuorille ja keski-ikäisille potilaille, joilla on kohtalaisesti oireileva sisäsyrjän nivelrikko.

Miten polven nivelrikko oireilee?

Tyypillinen polven nivelrikon oire on kipu, joka pahenee niveltä rasittaessa ja lievittyy levossa. Nivelrikon edetessä kipu voi myös olla jatkuvaa ja sitä voi esiintyä yöllä. Kipu paikantuu tyypillisesti polven seutuun, ja se harvoin säteilee reiteen tai nilkkaan. Nivelrikko voi aiheuttaa myös toiminnallisia vaivoja, kuten vaikeuksia kyykistyä ja olla polvillaan.

polven nivelrikon luokittelu
*Polven nivelrikon luokittelu
A: Nivelrako on hieman paikallisesti kaventunut.
B: Nivelrako on jo selkeästi kaventunut. Nivelen ympärille on muodostunut luunokkia eli osteofyyttejä.
C: Rustokuluma etenee molemmille nivelpinnoille. Rustokuluman johdosta luu alkaa ärtyä kuormituksen siirtyessä kimmoisan ruston sijasta alla olevaan luuhun.
D: Rusto on täysin kulunut pois ja luut hankaavat vastakkain. Kuluma voi kovertaa luuhun kuopan ja usein polveen kehittyy akselivirhe. Niveltä ympäröivät isot osteofyytit*

Miten polven nivelrikkoa tutkitaan?

Potilaan kertomat esitiedot ja huolellinen kliininen tutkimus luovat perustan diagnoosille. Nivelrikon vaikeusaste luokitellaan seisten otetuista röntgenkuvista. Kuvista arvioidaan jäljellä olevan ruston määrää nivelrakoja tarkastelemalla. Röntgenkuvissa voi näkyä myös nivelen liikealaa rajoittavia luunokkia. Joskus tarvitaan myös magneettikuvausta, jonka avulla voidaan arvioida rustomuutosten lisäksi nivelsiteiden ja nivelkierukoiden tila.

Polvi ulkosyrjan nivelrikko
Molemmissa polvissa on voimakas ulkosyrjän nivelrikko ja tästä aiheutunut pihtipolvisuus virheasento (valgus).

Polvi sisasyrjan nivelrikko
Molemmissa polvissa on pitkälle edennyt sisäsyrjän nivelrikko ja tästä aiheutunut länkisäärisyys virheasento (varus).

Mitä voin tehdä itse polven nivelrikolle?

Lievän nivelrikon ensisijainen hoito on konservatiinen eli niin sanottu kuntouttava hoito. Se pitää sisällään esimerkiksi niveliä vahvistavaa liikuntaa ja painon hallintaa, joilla pyritään ylläpitämään toimintakykyä ja hallitsemaan kipua.

Nivelrikko on yleensä luonteeltaan aaltoileva ja siihen liittyy tyypillisesti jaksoja, jolloin polvi on poikkeuksellisen kipeä ja ärtynyt. Silloin rasituksen keventämien on paikallaan, mutta yleisesti ottaen liikunnan on osoitettu vähentävän nivelrikosta aiheutuvia oireita ja ylläpitävän nivelen normaalia toimintaa. Tämän vuoksi nivelrikkoista niveltä tulisi pyrkiä käyttämään heti, kun pahin kipuvaihe on ohi.

Jos nivelrikko on edennyt niin pitkälle, ettei kuntouttava hoito enää auta riittävästi oireisiin, hoidetaan nivelrikkoa lääkkeillä tai leikkauksella.

Nivelrikon hoito polvessa

nivelrikko-polvessa-hoito
Lievän nivelrikon ensisijainen hoito on konservatiinen eli niin sanottu kuntouttava hoito. Se pitää sisällään esimerkiksi niveliä vahvistavaa liikuntaa ja painon hallintaa, joilla pyritään ylläpitämään toimintakykyä ja hallitsemaan kipua.

Jos nivelrikko on edennyt niin pitkälle, ettei kuntouttava hoito enää auta riittävästi oireisiin, hoidetaan nivelrikkoa lääkkeillä tai leikkauksella.

Leikkaushoitoa harkitaan kun kuntouttava hoito ja kipulääkitys eivät riitä lievittämään kipua ja nivelrikon aiheuttamaa toiminnan vajausta.

Lue myös:
Nivelrikko, painonpudotus ja liikunta
Usein kysytyt kysymykset nivelrikosta