Toimintaterapia

Haasteita toimintakyvyssä omassa tai läheisen arjessa? Toimintaterapeutti auttaa niin nuoria kuin varttuneempiakin, joiden itsenäistä pärjäämistä voivat vaikeuttaa ikätovereista poikkeava kehitys, sairaus, vamma tai ikääntymisen tuomat haasteet.

Voit varata toimintaterapeutin vastaanotolle ajan verkkoajanvarauksesta tai asiakaspalvelumme kautta numerosta 010 312 010.

Milloin toimintaterapiaa voi tarvita?

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa tai auttaa asiakkaan toimintakykyä omassa arjessa. Usein toimintaterapeutti avustaa asiakkaan omassa elinympäristössä, kuten koulussa tai kotona, mutta myös vastaanotolla.

Lapsi ohjataan toimintaterapiaan tyypillisesti, kun kehityksen kanssa on haasteita. Koulussa tai päiväkodissa on voitu huomata, että hienomotoriset taidot kehittyvät viiveellä tai luokkahuoneessa työskentely on haastavaa aistiyliherkkyyden takia. Toimintaterapeutti tukee lapsen kehitystä erilaisten käytännön harjoitteiden kautta päiväkodissa, koulussa tai kotona, jotta oppiminen sekä arki sujuisivat ikätovereiden tavoin.

Aikuisiällä toimintaterapeutin vastaanotolle päädytään pääsääntöisesti kädenalueen vamman, sairauden tai kroonisen kivun vuoksi. Tyypillisimpiä tapauksia, joiden hoidossa toimintaterapeutti on mukana ovat

  • ranne- tai käsileikkauksesta toipuminen
  • nivelrikko
  • reuma
  • hermovamma.

Vastaanotolla toimintaterapeutti suunnittelee, mitä apuvälineitä asiakas tarvitsee tukemaan käden alueen toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi tehdä ortoosin eli lastan tukemaan asiakkaan kättä tai tilata asiakkaan mittojen mukaisen painetekstiilistä valmistetun käsineen, hihan tai sormisukan, jolla helpottaa turvotusta. Turvotus voi olla sairausperäistä, kuten reuman tai nivelrikon tapauksessa, mutta myös arvesta johtuvaa.

Iäkkäämmille asiakkaille toimintaterapeutit tarjoavat tukea, jotta arki sujuisi kotona itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Erilaisten apuvälineiden tuominen osaksi arkea sekä kognitiivisten taitojen harjoittelu ylläpitävät omatoimisuutta. Ikääntyneiden toimintaterapia toteutetaan kotikäyntinä, jotta kotona asumisen eri haasteet tunnistetaan ja niihin voidaan suunnitella tarvittava apu.

Toimintaterapeutin yksilöllisesti suunnittelemat apuvälineet tukevat kuntoutusta

Sairaus tai leikkauksen jälkeinen toipuminen voi vaatia apuvälineitä, jotka toimintaterapeutti suunnittelee ja tilaa asiakkaalle vastaanotolla. Käden alueen vaivoissa toimintaterapeutin vastaanotolta voi saada tarvittavan avun jo kahden käynnin jälkeen – ensimmäisellä kerralla todetaan apuvälineiden tarve ja otetaan tarvittavat mitat esimerkiksi käsineen valmistamiseen. Toisella käynnillä apuvälineitä koetetaan ja niiden käytössä opastetaan. Jos esimerkiksi lasta tai käsine pysyy tukevana koko kuntoutuksen ajan, ei tarvetta jatkokäynneille välttämättä ole.

Kroonista kipua hoidettaessa hoitosuhde toimintaterapeutin ja asiakkaan välillä kestää pidempään. Toimintaterapeutin vastaanotolla voi olla tarvetta käydä muutaman kuukauden välein, jolloin voidaan tarkastella apuvälineiden toimivuutta, päivittää kuntoutusohjeita sekä varmistaa, että painetekstiileistä valmistetut tuotteet ovat yhä sopivia.

Varaa aika toimintaterapeutille

Voit varata toimintaterapeutin vastaanotolle ajan verkkoajanvarauksesta tai asiakaspalvelun numerosta 010 312 010. Asiakaspalvelumme auttaa ympäri vuorokauden.

Liittyvät palvelut

Pihlajalinnassa toimintaterapeutit tekevät tiiviisti yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Moniammatilliset tiimit hoitavat sinut kokonaisvaltaisesti kuntoon.

Lue myös