Liikuntalähete

Liike on lääke. Monien sairauksien hoidossa liikunta toimii erinomaisena lääkehoidon tukena. Liikuntalähete on ennaltaehkäisevä ja elämänlaatua parantava toimintamalli, jonka avulla voidaan parantaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan terveyttä.

Liikuntalähetteen tavoitteena on aktivoida asiakasta huolehtimaan omasta elämänlaadustaan ja toimintakyvystään sekä osallistaa hänet aktiiviseksi toimijaksi sairauksiensa ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Liikunnasta on apua esimerkiksi seuraavien sairauksien ja vaivojen hoidossa:
• korkea verenpaine
• tyypin 2 diabetes
• tuki- ja liikuntaelin sairaudet
• masennus
• niska-hartiaseudun ja selän kiputilat
• ylipaino
• unihäiriöt

Liikunnalla voidaan esimerkiksi ennaltaehkäistä ja vähentää sairauden oireita ja parantaa toiminta- ja suorituskykyä. Liikunnalla ei ole tarkoitus korvata lääketieteellistä hoitoa, vaan se toimii muun hoidon tukena. Palvelun taustalla on tieteellinen näyttö liikunnan hyödyistä. Liikuntalähete-palvelua tuotetaan yhdessä Forever-liikuntakeskusten kanssa.

Miten voin saada liikuntalähetteen ja kuinka se käytännössä toimii?

Liikuntalähetteen voi saada lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolta. Lääkäri suosittelee liikuntaa tiettyjen tautiluokitusten kohdalla, ja kirjaa lähetteeseen asioita, joita asiakkaan harjoitusohjelmaa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon. Lähete siirtyy asiakkaan luvalla sähköisesti Foreverin järjestelmään, jonka jälkeen Foreverin fysioterapeutti ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja varaa ajan ensikäynnille. Ensikäynnillä kartoitetaan potilaan tilannetta ja suunnitellaan yksilöllinen liikuntaohjelma. Liikuntaohjelman tavoitteena on tarjota asiakkaalle konkreettiset ohjeet, joilla varmistetaan asiakkaan onnistuminen. Asiakas maksaa liikunnan itse. Liikuntalähete voidaan tehdä myös jollekin muulle toimijalle kuin Foreverille.

Liikuntaohjelma kestää 3–6 kuukautta, jonka jälkeen asiakas ohjataan lääkärin seurantakäynnille. Asiakas saa käynnille mukaan fysioterapeutin kirjoittaman hoitopalautteen, jonka pohjalta lääkäri tekee jatkosuosituksen. Tavoitteena on, että liikuntaohjelman aikana asiakas omaksuisi uuden elämäntavan ja oppisi noudattamaan terveellisiä ja aktiivisia elintapoja jatkossa omatoimisesti.