Usein kysytyt kysymykset nivelrikosta

Samat pohdinnat ja huolenaiheet vaivaavat useimpia nivelvaivoista kärsiviä. Kokosimme alle listan useimmin esitetyistä kysymyksistä sekä asiantuntijoidemme vastaukset näihin kysymyksiin.

Miten nivelrikkoa voidaan hoitaa?

Katso video: Miten nivelrikkoa voidaan hoitaa?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Miltä tuntuu nivelrikkoon liittyvä kipu?

Katso video: Miltä tuntuu nivelrikkoon liittyvä kipu?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Mitä oireita nivelrikko aiheuttaa?

Katso video: Mitä oireita nivelrikko aiheuttaa?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Milloin tekonivelleikkaus on aiheellinen?

Tekonivelleikkaus on pitkälle edenneen nivelrikon tehokkain hoitomuoto. Tällöin potilaalla on usein merkittävä nivelen rasitusriippuvainen kipuilu, joka voi tuntua myös levossa. Nivel on usein myös jäykistynyt aiheuttaen toiminnallisia rajoitteita.

Katso video: Milloin tekonivelleikkaus on aiheellinen?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Mitkä tekijät vaikuttavat tekonivelleikkauksen lopputulokseen?

Katso video: Mitkä tekijät vaikuttavat tekonivelleikkauksen lopputulokseen?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Mitä valmisteluja tekonivelleikkaus vaatii potilaalta?

Hyvä yleiskunto nopeuttaa toipumista tekonivelleikkauksesta. Täten kuntoilu ennen leikkausta on tärkeää. Potilaan tulee myös käydä hammaslääkärin tarkastuksessa, jolla poissuljetaan piilevät tulehduspesäkkeet. Iholla ei saa olla myöskään mitään haavaumia tulehdusriskin vähentämiseksi.

Katso video: Miten tekonivelleikkaukseen valmistaudutaan?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Miksi hammashoito on tärkeää ennen tekonivelleikkausta?

Elimistössä ei saa olla piileviä tulehduspesäkkeitä tekonivelleikkauksen hetkellä. Siksi hampaat tulee tarkastaa ja niihin liittyvät ongelmat hoitaa ennen leikkausta. Näin vähennetään leikkauksen jälkeistä infektioriskiä.

Katso video: Miksi hammashoito on tärkeää ennen tekonivelleikkausta?
Vastaajana Mikko Rantasalo, ortopedian erikoislääkäri, tekonivelkirurgi

Mitkä ovat tekonivelleikkauksen riskit?

Tekonivelleikkaus on isohko kirurginen toimenpide, eikä sitä ei voida peruuttaa. Tekonivelleikkaus on perusteltu, vaikeaoireisen nivelrikon hoitomuoto, kun muut keinot eivät riitä. Tekonivelleikkaukseen liittyviä riskejä ovat infektio, laskimotukos, leikkausalueen verenpurkauma, hermovenyttymä, leikkauksen jälkeinen poikkeuksellinen kipu, huono liikeala, tekonivelkomponenttien viereiset murtumat ja tekonivelkomponenttien kuluma tai irtoaminen. Lonkan tekonivel voi myös mennä pois paikaltaan.

Riskejä voidaan vähentää huolellisella leikkaustekniikalla.

Katso video: Mitkä ovat tekonivelleikkauksen yleiset riskit?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Kuinka kauan kipulääkkeitä tarvitsee käyttää tekonivelleikkauksen jälkeen?

Alkuvaiheessa kipulääkkeiden käyttö on aiheellista haavakivun vuoksi. Kipulääkkeitä voi vähentää omien tuntemusten mukaan toipumisen edetessä. Yleensä potilaat käyttävät kipulääkkeitä 1-2 kuukauden ajan.

Katso video: Kuinka kauan kipulääkkeitä käytetään tekonivelleikkauksen jälkeen?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Kuinka kauan haavan paraneminen kestää?

Leikkauksen jälkeen haavahakaset poistetaan noin kahden viikon kuluttua. Haava-alue vahvistuu vielä tämänkin jälkeen. Syvempien kudosten kuten nivelkapseli arpeutuminen kestää 4-6 viikkoa.

Katso video: Kuinka kauan haavan paraneminen kestää?
Vastaajana Mikko Rantasalo, ortopedian erikoislääkäri, tekonivelkirurgi

Kuinka kauan tarvitsee käyttää kyynärsauvoja tekonivelleikkauksen jälkeen?

Mitään aikarajaa kyynärsauvojen käytölle ei ole. Potilas voi luopua kyynärsauvojen käytöstä heti, kun kävely tuntuu vakaalta eikä ontumista esiinny.

Katso video: Kuinka kauan tarvitsee käyttää kyynärsauvoja tekonivelleikkauksen jälkeen?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Milloin voin ajaa autoa tekonivelleikkauksen jälkeen?

Autolla ajon turvallisuus riippuu leikattavasta nivelestä (lonkka vai polvi), leikattavasta puolesta (oikea vai vasen) ja auton vaihteiston tyypistä (manuaali vai automaattivaihteisto). Lonkkaleikkauksen jälkeen on suotavaa odottaa kuuteen viikkoon asti, jos autoon pääsy asettaa lonkan alttiiksi ääriliikkeille. Tutkimusten perusteella raajan käyttö auton polkimien suhteen on normalisoitunut kahden viikon kohdalla oikean puoleisen lonkkaleikkauksen jälkeen ja neljän viikon kohdalla oikean puoleisen polvileikkauksen jälkeen.

Katso video: Milloin voin ajaa autoa tekonivelleikkauksen jälkeen?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Kuinka pitkä sairasloma seuraa tekonivelleikkausta?

Sairasloman pituus tekonivelleikkauksen jälkeen riippuu potilaan toipumisesta ja työstä. Osa potilaista pystyy toimistotyyppiseen työhön jo kuuden viikon kohdalla, mutta raskasta ruumiillista työtä tekevän kannattaa varautua pidempään, 2–3 kuukauden sairaslomaan.

Katso video: Kuinka pitkä sairasloma on yleensä tekonivelleikkauksen jälkeen?
Vastaajana Mikko Rantasalo, ortopedian erikoislääkäri, tekonivelkirurgi

Mitä tekonivelen kanssa saa tehdä? Pitääkö nivelen käyttöä välttää?

Tekonivelleikkauksen tavoitteena on palauttaa potilas normaaliin elämään ja liikunnan pariin. Suositeltavia liikuntamuotoja ovat kävely, pyöräily, uinti, hiihto, kuntosali. Yleensä ei suositella iskuttavia lajeja kuten juoksua, salibandya tai jalkapalloa. Tekonivel on tarkoitettu käyttöä varten. Nykyiset tekonivelmallit ovat erittäin kulutuskestäviä, joten niiden käyttöä ei tarvitse välttää.

Katso video: Mitä teknonivelen kanssa saa tehdä?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Kuinka kauan tekonivel kestää?

Nykyisin käytettävät tekonivelkomponentit ovat erittäin kulutuskestäviä. Tänä päivänä asetettujen tekonivelten kestoiäksi on arvioitu olevan useita vuosikymmeniä.

Katso video: Kuinka kauan tekonivel kestää?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Hankaloittaako tekonivel lentomatkustamista?

Tekonivelkomponentit todennäköisesti hälyttävät lentokentän turvatarkastuksessa. Virkailijat tarkastavat tilanteen tyypillisesti käsikäyttöisillä metallinpaljastimilla. Erillisiä todistuksia tekonivelestä lentomatkustamista varten ei tarvita.

Katso video: Hankaloittaako tekonivel lentomatkustamista?
Vastaajana Mikko Rantasalo, ortopedian erikoislääkäri, tekonivelkirurgi

Lonkkaan liittyvät yleisimmät kysymykset

Miten lonkan tekonivelleikkaus teknisesti suoritetaan?

Lonkan tekonivelleikkaus voidaan tehdä joko selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa. Potilas tuetaan kylkiasentoon. Leikkauksessa lonkkanivel paljastetaan ja reisiluun kaula sahataan pois. Lonkkamaljakon kuluneet rustopinnat työstetään puolipallon muotoiseksi ja tänne kiinnitetään kuppikomponentti. Reisiluun ydinontelo avataan ja tänne työstetään tila tekonivelen varsikomponentille. Sovituskomponenteilla varmistetaan nivelen hyvä liike ja lonkan tukevuus. Lopullisten komponenttien kiinnityksen jälkeen haava suljetaan kerroksittain.

Miten tekonivel kiinnittyy luuhun lonkan tekonivelleikkauksessa?

Lonkan tekonivelleikkauksessa komponenteissa on karhennettu pinta, jolloin luu kasvaa suoraan kiinni tekoniveleen tai ne kiinnitetään luusementillä. Tärkein määräävä potilaskohtainen tekijä on luun laatu. Hauraammassa luussa suositaan sementtikiinnitystä.

Mitä liukupintapareja lonkan tekonivelessä käytetään?

Tänä päivänä käytetyt liukupintaparit ovat metalli-muovi, keraami-muovi tai keraami-keraami. Kaikki liukupintaparit ovat tutkimusten perustella erittäin kulutuskestäviä.

Katso video: Mitä liukupintapareja lonkan tekonivelessä käytetään?
Vastaajana Mikko Rantasalo, ortopedian erikoislääkäri, tekonivelkirurgi

Miten toipuminen etenee?

Heräämöseurannan jälkeen potilas siirretään vuodeosastolle, jossa ensimmäiset askeleet otetaan hoitajien tai fysioterapeuttien avustamana. Lonkkaleikkauksen jälkeen sallitaan täysipainovaraus välittömästi leikatulle raajalle. Kyynärsauvoja käytetään tasapainon tukena. Leikkauksen jälkeiset kivut painottuvat ensimmäiseen vuorokauteen, mutta tähän vahvemmat kipulääkkeet auttavat hyvin.

Vuorotahtista kävelyä ja porraskävelyä harjoitellaan fysioterapeuttien avustuksella. Potilas harjoittelee porraskävelyn yleensä toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Potilasta kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen. Kotiutuminen on mahdollista heti, kun liikkuminen sujuu turvallisesti ja kivut ovat hallinnassa tablettimuotoisilla kipulääkkeillä.

Mitä riskejä lonkan tekonivelleikkauksen liittyy?

Valtaosa potilaista on erittäin tyytyväisiä lonkan tekonivelleikkauksen tulokseen, mutta pienelle osalle potilaista voi kehittyä toipumista hidastavia ongelmia. Näistä ehkä hankalin on tulehdus, jonka saa vaivoikseen keskimäärin vähemmän, kuin yksi potilas sadasta. Jos tekonivelen seutuun kehittyy syvä tulehdus, joudutaan leikkaushaava avaamaan, puhdistamaan pehmytkudokset ja vaihtamaan tekonivelen irto-osat. Tämän jälkeen käytetään pitkää antibioottihoitoa, jotta tulehdus saadaan lopullisesti nujerrettua.

Tulehdus pidentää toipumista, mutta ei yleensä heikennä lopputulosta. Lonkan tekonivel voi myös mennä sijoiltaan esimerkiksi kaatumisen tai kurotusliikkeen yhteydessä. Tämän vuoksi lonkkaleikkauksen jälkeen suositellaan ääriliikkeiden välttämistä kuuden viikon ajan, jotta kapselikudokset ehtivät parantua. Erittäin harvinaisia riskejä ovat tekonivelen viereinen luun murtuma, hermovenyttymä tai merkittävä alaraajojen pituusero leikkauksen jälkeen.

Katso video: Mitkä ovat lonkan tekonivelleikkauksen riskit?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Miksi alaraaja pitenee lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen?

Nivelrikkoon liittyy kantavan nivelpinnan ruston kuluminen. Osalla potilaista reisiluun pään pallomainen muoto voi jopa litistyä kuluman seurauksena. Näiden seikkojen vuoksi raaja on tyypillisesti hieman lyhyempi alkuperäiseen mittaan verrattuna. Lonkan tekonivelleikkauksessa raajan pituus pysyy ennallaan tai se hieman kasvaa. Raajan lyhentäminen on teknisesti hyvin vaikeaa. Raajapituuden lisääntyminen johtuu siitä, että alkuperäiset lonkan mittasuhteet pyritään palauttamaan, jotta itse nivel ja sitä ympäröivät lihakset toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Kohtuutonta raajan pidentämistä pystytään välttämään huolellisella leikkaustekniikalla ja oikealla komponenttivalinnoilla.

Mitkä asiat eivät yleensä onnistu lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen?

Toivuttuaan täysin lonkan tekonivelleikkauksesta, ei toiminnallisia rajoituksia juurikaan ole. Ääriliikkeitä on kuitenkin suotavaa välttää eikä täten paluu esimerkiksi palomiehen tai raskaaseen fyysiseen työhön ole realistista. Yleensä ei suositella iskuttavia liikuntamuotoja kuten juoksua, salibandya tai jalkapalloa.

Polveen liittyvät yleisimmät kysymykset

Miten polven tekonivelleikkaus teknisesti suoritetaan?

Polven tekonivelleikkaus voidaan tehdä joko selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa. Lisäksi polven tekonivelleikkauksessa käytetään paikallispuudutusta, jolla leikkauksen jälkeistä kipua pystytään merkittävästi vähentämään. Leikkaus suoritetaan potilaan ollessa selkäasennossa. Polvinivel avataan, reisiluun alaosan ja sääriluun yläosa työstetään sahaohjaimin täsmäämään tekonivelkomponenttien muotoa. Nivelen toiminta ja hyvä liikeala testataan sovituskomponentein. Tässä yhteydessä tehdään usein tasapainotuksia polven nivelsiteisiin. Lopulliset komponentit kiinnitetään luusementillä, jonka jälkeen haava suljetaan kerroksittain.

Miten toipuminen etenee polven tekonivelleikkauksen jälkeen?

Heräämöseurannan jälkeen potilas siirretään vuodeosastolle, jossa ensimmäiset askeleet otetaan hoitajien tai fysioterapeuttien avustamana. Polvileikkauksen jälkeen sallitaan välitön täysipainovaraus ja vapaa liikeala leikatulle raajalle. Kyynärsauvoja käytetään tasapainon tukena.

Leikkauksessa laitetun paikallispuudutteen myötä polvi voi olla kohtalaisen kivuton ensimmäisen vuorokauden ajan. Polvi voi olla kipeämpi toisena päivänä paikallispuudutteen tehon hiipuessa, mutta tähän vahvemmat kipulääkkeet auttavat hyvin. Vuorotahtista kävelyä ja porraskävelyä harjoitellaan hoitajien tai fysioterapeuttien avustuksella. Potilasta kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen. Kotiutuminen on mahdollista heti, kun liikkuminen sujuu turvallisesti ja kivut ovat hallinnassa tablettimuotoisilla kipulääkkeillä.

Katso video: Miten etenee toipuminen polven tekonivelleikkauksen jälkeen?
Vastaajana Mikko Rantasalo, ortopedian erikoislääkäri, tekonivelkirurgi

Mitä riskejä polven tekonivelleikkauksen liittyy?

Valtaosa potilaista on hyvin tyytyväisiä polven tekonivelleikkauksen tulokseen, mutta pienelle osalle potilaista voi kehittyä toipumista hidastavia ongelmia. Näistä ehkä hankalin on tulehdus. Tulehduksen saa keskimäärin alle yksi potilas sadasta. Jos tekonivelen seutuun kehittyy syvä tulehdus, joudutaan leikkaushaava avaamaan, puhdistamaan pehmytkudokset ja vaihtamaan tekonivelen irto-osat. Tämän jälkeen käytetään pitkää antibioottihoitoa, jotta tulehdus saadaan lopullisesti nujerrettua. Tulehdus pidentää toipumista, mutta se ei onneksi yleensä heikennä lopputulosta.

Toiminnallisen liikealan saavuttaminen polveen vaatii potilaalta kovaa työtä ja polven liikealaharjoitteita on tehtävä ahkerasti toipumisvaiheen aikana. Huono liikeala leikkauksen jälkeen tyypillisesti liittyy ennen leikkausta kehittyneeseen hankalaan jäykistymään tai virheasentoon. Huomattavan pihtipolvisen polven tekonivelleikkaukseen liittyy hermovenyttymän riski raajan suoristamisen yhteydessä. Valitettavasti kaikki potilaat eivät saa täydellistä kipuhelpotusta polven tekonivelleikkauksen jälkeen. vaikka leikkaus olisi teknisesti tehty täysin asianmukaisesti.

Katso video: Mitä riskejä polven tekonivelleikkauksen liittyy?
Vastaajana Ville Remes, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Miksi alaraaja pitenee polven tekonivelleikkauksen jälkeen?

Polven nivelrikossa raaja lyhenee hieman johtuen kantavan pinnan rustokulumasta ja usein tähän liittyvästä virheasennosta (länkisäärisyys, pihtipolvisuus). Polven tekonivelleikkauksessa kulunut rustopinta korvataan metalli- ja muoviosilla ja samassa yhteydessä raajan kuormitusakseli oikaistaan. Tämä johtaa tyypillisesti muutaman millin raajapituuden kasvuun. Käytännössä raajan pituutta ei voida säätää samalla tavalla kuin lonkan tekonivelleikkauksessa.

Mitkä asiat eivät yleensä onnistu polven tekonivelleikkauksen jälkeen?

Toivuttuaan täysin polven tekonivelleikkauksesta, ei toiminnallisia rajoituksia ole. Polven tekonivel ei rikkoudu, jos potilas istuu polvien päällä, joskin valtaosa kokee tämän epämiellyttäväksi. Yleensä ei suositella iskuttavia liikuntamuotoja kuten juoksua, salibandya tai jalkapalloa.