Nivelrikko sormissa ja ranteessa

Nivelrikko esiintyy yleisimmin sormien kärki- ja keskinivelissä. Nivelrikkoa voi esiintyä myös peukalon rystynivelessä, mutta muissa nivelissä vain hyvin harvoin. Sormissa nivelrikon syy on yleisimmin perinnöllinen.

Varaa aika sormen ja ranteen nivelrikon asiantuntijalle verkkoajanvarauksestamme.

Sormen nivelrikon oireet

Kärkinivelten kuluma ilmenee kivun ohella nivelen ympärille kehittyvinä ulospäin näkyvinä kyhmyinä (Heberdenin kyhmyt), mukoosikystana, nivelen löystymisenä tai jäykistymisenä. Sormissa nivelten kuluma ilmenee kivun lisäksi myös selkeinä kyhmyinä sekä nivelten jäykistymisenä tai löystymisenä.

Nivelrikon edetessä sormi usein jäykistyy ja puristusvoima heikkenee. Tauti voi johtaa siihen, ettei sormen kärjellä saa enää kunnon otetta.

Nivelrikon hoito sormissa

Sormien nivelrikon hoito aloitetaan konservatiivisin keinoin. Näistä yleisimmät ovat kipulääkitys, lasta ja fysioterapia. Hyvin säilyneet nivelpinnat saatetaan puhdistaa leikkauksella, jossa tulehtunut nivelkalvo ja kyhmyt poistetaan.

Jos nivelpinnat ovat muuttaneet muotoaan, voidaan nivel luuduttaa leikkauksella, jossa nivel jäykistetään pieneen toiminnallisesti sopivaan koukkuasentoon. Luutuminen kestää viidestä kuuteen viikkoa, minkä jälkeen sormen käytölle ei ole rajoitteita. Toisin kuin voisi luulla, sormen kärkinivelen luudutus on toiminnallisesti hyvä ratkaisu, eikä rajoita sormen näppäryyttä.

Keskinivelen kulumaa esiintyy sekä itsestään syntyneenä että taustalla olleen vamman jälkeisenä, sillä keskinivelen alueen murtumat ovat hyvin tavallisia. Sekä konservatiiviset että leikkaushoitovaihtoehdot ovat samanlaiset kuten kärkinivelen osalta. Keskinivelille on kuitenkin olemassa myös keinoniveliä, jotka soveltuvat joihinkin tapauksiin. Keinonivelen asennus sormen keskiniveleen ei kuitenkaan ole samalla tavalla hyödyllistä kuin isojen nivelten, esimerkiksi polvi- tai lonkkanivelten kohdalla, sillä keskinivelen keinonivelet eivät kestä suurta kuormitusta, eivätkä yleensä siksi sovi vielä aktiivisille käden käyttäjille.

Keskinivelen luudutus aiheuttaa jonkin verran enemmän rajoitusta sormen toiminnallisuuteen verrattuna kärkiniveleen, mutta on hyödyllinen, kun konservatiivisesta hoidosta huolimatta kivut haittaavat runsaasti käden toimintaa tai nivel on muuttunut liikkumattomaksi.

Ajanvaraus

Varaa aika sormen ja ranteen nivelrikon asiantuntijalle verkkoajanvarauksesta tai puhelimitse numerosta 010 312 010. Asiakaspalvelumme auttaa ympäri vuorokauden.

Lue lisää