Ventica-laite tarjoaa täsmällisyyttä pikkulasten astman diagnostiikkaan

Pihlajalinna Dextra Munkkivuoreen on saatu koekäyttöön Ventica-laite, jolla pystytään tuottamaan uutta ja objektiivista tietoa lasten astmasta. Ventica-laitteen toiminta perustuu impedanssipneumografia-menetelmään. Laite parantaa pikkulasten astman diagnosointia merkittävästi, sillä se on ensimmäinen alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitettu keuhkojen toimintaa mittaava menetelmä.

Ventica-laite mittaa lapsen hengitystyötä yön aikana. Potilas saa laitteen kotiin lainaan, ja hoitaja opastaa laitteen käytön. Lapsen olkavarsien sisäsivuille ja kylkiin kiinnitetään elektrodit, jotka mittaavat lapsen hengitystyötä. Itse laite on pieni, se mahtuu lapsen bodyn rintataskuun. Laitetta käytetään kahtena peräkkäisenä yönä. Mittausten jälkeen laite palautetaan lääkärikeskukseen, jossa lääkäri analysoi laitteen antamat tiedot. Laite tuottaa EVI-indeksin, joka on sähköisistä signaaleista ja hengitystaajuudesta yhdistelty lukema. Indeksin perusteella voidaan päätellä, onko lapsella astmariskiä vai ei. Lääkäri ilmoittaa kokeen tulokset perheelle.

Impedanssipneumografia ja Ventica-laite tuovat paljon uutta lasten astmatutkimukseen. Aiemmin alle kolmevuotiaille lapsille ei ole ollut olemassa keuhkojen toimintakoetta, vaan diagnoosit on asetettu astman riskitekijöiden sekä vanhempien antaman oirekuvauksen perusteella. Impedanssipneumografia antaa objektiivista, mittauksiin perustuvaa tietoa lapsen keuhkojen toiminnasta. Menetelmä parantaa astman diagnosointia merkittävästi, ja sen avulla pystytään tunnistamaan aikaisemmin ja täsmällisemmin ne lapset, jotka hyötyisivät hoitavasta astmalääkkeestä.

Impedanssipneumografia-menetelmä perustuu Tampereen yliopiston tekniikan tohtorin Ville-Pekka Sepän väitöskirjaan. Pihlajalinnan lastenlääkäri ja lastenallergologian dosentti Marita Fallstörm on ollut mukana menetelmän kehittämis- ja arviointityössä. Hän suoritti menetelmän kliiniset tutkimukset Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

”Menetelmä tuo täsmällisyyttä astman diagnostiikkaan. Menetelmästä on tehty useita tutkimuksia, ja odotukseni sitä kohtaan ovat suuret”, Fallström kertoo.
Tavoitteena on saada laite pitkäaikaiseen käyttöön Pihlajalinna Dextrassa, ja laitteesta onkin tehty hankintaesitys vuoden 2021 budjettiin.