Lonkan tekonivelleikkaus

Lonkan tekonivelleikkauksella voidaan parantaa elämänlaatua merkittävästi.

Pohditko lonkan tekonivelleikkauksen mahdollisuutta? Varaa aika lonkan kipuihin ja vammoihin erikoistuneelle asiantuntijalle verkkoajanvarauksestamme tai soittamalla asiakaspalvelumme numeroon 010 312 010.

Mikäli käytössäsi on HUS:n palveluseteli lonkan tekonivelleikkaukseen, varaa aika suoraan Pihlajalinna Pikku Huopalahdesta numerosta 010 312 183.

Miten lonkan tekonivelleikkaus teknisesti suoritetaan?

Lonkan tekonivelleikkaus voidaan tehdä joko selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa. Potilas tuetaan kylkiasentoon. Leikkauksessa lonkkanivel paljastetaan ja reisiluun kaula sahataan pois. Lonkkamaljakon kuluneet rustopinnat työstetään puolipallon muotoiseksi ja tänne kiinnitetään kuppikomponentti. Reisiluun ydinontelo avataan ja tänne työstetään tila tekonivelen varsikomponentille. Sovituskomponenteilla varmistetaan nivelen hyvä liike ja lonkan tukevuus. Lopullisten komponenttien kiinnityksen jälkeen haava suljetaan kerroksittain.

Fig 3.Mäkinen.4.10
*Lonkan tekonivelleikkauksen kulku
A: Lonkkanivel avataan ja kuluneet luupinnat paljastetaan.
B: Reisiluun pää poistetaan. Lantion luuhun muotoillaan pesä kuppikomponentille. Varsikomponentille työstetään tila reisiluun ydinonteloon.
C: Tekonivelkomponentit ovat pinnaltaan karhennettuja, jolloin luu kasvaa niihin kiinni. Vaihtoehtoisesti komponentit voidaan kiinnittää luusementillä.
D: Lonkkanivelen hyvä liikeala ja tukevuus varmistetaan ja hienosäädetään.*

Miten tekonivel kiinnittyy luuhun lonkan tekonivelleikkauksessa?

Lonkan tekonivelleikkauksessa komponenteissa on karhennettu pinta, jolloin luu kasvaa suoraan kiinni tekoniveleen tai ne kiinnitetään luusementillä. Tärkein määräävä potilaskohtainen tekijä on luun laatu. Hauraammassa luussa suositaan sementtikiinnitystä.

Mitä liukupintapareja lonkan tekonivelessä käytetään?

Tänä päivänä käytetyt liukupintaparit ovat metalli-muovi, keraami-muovi tai keraami-keraami. Kaikki liukupintaparit ovat tutkimusten perustella erittäin kulutuskestäviä.

Toipuminen lonkan tekonivelleikkauksesta

Heräämöseurannan jälkeen potilas siirretään vuodeosastolle, jossa ensimmäiset askeleet otetaan hoitajien tai fysioterapeuttien avustamana. Lonkkaleikkauksen jälkeen sallitaan välitön täysipainovaraus leikatulle raajalle. Kyynärsauvoja käytetään tasapainon tukena. Leikkauksen jälkeiset kivut painottuvat ensimmäiseen vuorokauteen, mutta tähän vahvemmat kipulääkkeet auttavat hyvin. Vuorotahtista kävelyä harjoitellaan fysioterapeuttien avustuksella. Potilas harjoittelee porraskävelyn yleensä toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Potilasta kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen. Kotiutuminen on mahdollista kun liikkuminen sujuu turvallisesti ja kivut ovat hallinnassa tablettimuotoisilla kipulääkkeillä.

Mitä riskejä lonkan tekonivelleikkauksen liittyy?

Valtaosa potilaista on erittäin tyytyväisiä lonkan tekonivelleikkauksen tulokseen, mutta pienelle osalle potilaista voi kehittyä toipumista hidastavia ongelmia. Näistä ehkä hankalin on tulehdus eli infektio. Infektion esiintyvyys on alle prosentti (eli alle yksi potilas sadasta). Jos tekonivelen seutuun kehittyy syvä infektio, joudutaan leikkaushaava avaamaan, puhdistamaan pehmytkudokset ja vaihtamaan tekonivelen irto-osat. Tämän jälkeen käytetään pitkää antibioottihoitoa, jotta tulehdus saadaan lopullisesti nujerrettua. Infektio pidentää toipumista, mutta ei onneksi yleensä juurikaan heikennä lopputulosta. Lonkan tekonivel voi myös mennä sijoiltaan esimerkiksi kaatumisen tai kurotusliikkeen yhteydessä. Tämän johdosta lonkkaleikkauksen jälkeen suositellaan vältettävän ääriliikkeitä kuuden viikon ajan, jotta kapselikudokset ehtivät parantua. Erittäin harvinaisia riskejä ovat tekonivelen viereinen luun murtuma, hermovenyttymä tai merkittävä alaraajojen pituusero leikkauksen jälkeen.

Miksi alaraaja pitenee lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen?

Nivelrikkoon liittyy kantavan nivelpinnan ruston kuluminen. Osalla potilaista reisiluun pään pallomainen muoto voi jopa litistyä kuluman seurauksena. Näiden seikkojen johdosta on raaja tyypillisesti hieman lyhyempi alkuperäiseen mittaan verrattuna. Lonkan tekonivelleikkauksessa raajan pituus pysyy ennallaan tai se hieman kasvaa. Raajan lyhentäminen on teknisesti hyvin haasteellista. Raajapituuden lisääntyminen johtuu siitä, että alkuperäiset lonkan mittasuhteet pyritään palauttamaan, jotta itse nivel ja sitä ympäröivät lihakset toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Kohtuutonta raajan pidentämistä pystytään välttämään huolellisella leikkaustekniikalla ja oikealla komponenttivalinnoilla.

Mitkä asiat eivät yleensä onnistu lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen?

Toivuttuaan täysin lonkan tekonivelleikkauksesta, ei toiminnallisia rajoituksia juurikaan ole. Yleensä ei suositella iskuttavia liikuntamuotoja kuten juoksua, salibandya tai jalkapalloa.