Ikänäköleikkaus eli linssileikkaus

Ikänäköä voidaan korjata linssileikkauksella. Linssileikkaus on yleensä sopiva vaihtoehto yli 50-vuotiaille päästä eroon silmälaseista.

Linssileikkauksia tehdään Helsingissä Pihlajalinna Dextra Munkkivuoressa. Varaa aika maksuttomaan optikon esitutkimukseen puhelimitse 010 312 110.

Ikänäön oireet ja hoito

Ikääntymisen myötä silmän oma linssi eli mykiö kovettuu, minkä seurauksena mykiön toiminta heikkenee eikä silmä enää kykene tarkentamaan lähietäisyydelle. Ikänäkö ilmaantuu yleensä 40–45 ikävuoden jälkeen.

Heikentynyt lähinäkö häiritsee lukemista ja käsillä työskentelyä. Lukulasien lisäksi monet tarvitsevat näönkorjauksen myös sekä kauas että välietäisyyksille. Huonontunut kaukonäkö hankaloittaa autolla ajamista, television katselua ja harrastuksia.

Ikänäköleikkaus mahdollistaa useimmille näkemisen niin kauas, pääte- tai välietäisyydelle kuin lähellekin ilman silmälaseja. Ikänäkö voidaan korjata linssileikkauksella. Osalle potilaista soveltuu myös laserleikkaus. Ikänäköleikkauksessa parhaat tulokset saavutetaan yleensä leikkaamalla molemmat silmät.

Ikänäön korjaus linssileikkauksella

Linssileikkauksella voi päästä eroon sekä lähi- että kaukolaseista. Leikkauksen jälkeen lukiessa voidaan tarvita lähilasit.

Linssileikkauksen suuri etu on pysyvä tulos. Leikkauksen jälkeen näöntarkkuudessa ei tapahdu ajan myötä olennaisia muutoksia. Linssileikkauksen jälkeen ei myöskään tarvitse huolehtia kehittyvästä kaihista, sillä leikkauksessa asennettava tekomykiö ei voi samentua ikääntymisen myötä.

Linssileikkaus antaa mahdollisuuden päästä eroon silmälaseista myös silloin, kun perinteistä silmien laserleikkausta ei voida tehdä. Esteenä laserleikkaukselle voivat olla ikänäön lisäksi esimerkiksi liian voimakas taittovirhe tai sarveiskalvon rakenteen sopimattomuus.

Linssileikkauksella voidaan korjata

  • ikänäköä
  • lähi- ja kaukonäköä
  • suurta silmän kaukotaitteisuutta eli isoja plusvoimakkuuksia
  • suurta silmän likitaitteisuutta eli isoja miinusvoimakkuuksia
  • suurta silmän hajataitteisuutta eli isoja sylinterivoimakkuuksia

Paras ratkaisu näönkorjaamiseen selvitetään yksilöllisesti perusteellisessa esitutkimuksessa.

Ikänäköleikkaukseen hakeutuminen

Ennen silmän linssileikkausta optikko ja leikkaava silmäkirurgi tekevät tarkan näön esitutkimuksen. Tutkimuksen avulla selvitetään silmien terveys, sopiiko linssileikkaus sinulle sekä arvioidaan erilaisia leikkausvaihtoehtoja.

Esitutkimus tehdään vähintään 7 päivää ja enintään 3 kuukautta ennen silmäleikkausta. Esitutkimus kestää noin puolitoista tuntia.

Esitutkimuksessa silmät tutkitaan sekä pupillien laajennustipan vaikutuksen alaisena että ilman pupillien laajennusta. Silmän rakennetta tutkitaan mikroskoopilla.

Saatujen mittaustulosten pohjalta tehdään lopullinen leikkaussuunnitelma. Samalla keskustellaan yhdessä mahdollisista leikkausvaihtoehdoista, selvitetään mahdolliset leikkauksen riskit ja keskustellaan saavutettavasta lopputuloksesta.

Leikkausajan voi varata samalla kertaa tai jäädä rauhassa miettimään leikkauspäätöstä.

Piilolinssien käyttö muokkaa silmän pintaa ja vaikuttaa näin virheellisesti lopullisiin voimakkuusarvoihin. Tämän vuoksi piilolinssien käyttö vaikuttaa myös laserleikkauksen esitutkimustuloksiin, jonka vuoksi pehmeitä piilolinssejä ei saa käyttää 2 viikkoa ja kovia piilolinssejä 3 viikkoa ennen esitutkimusta.

Mitä ikänäköleikkauksessa eli linssileikkauksessa tapahtuu?

Silmien linssileikkauksen ajaksi silmät puudutetaan tipoilla. Leikkaus on nopea; molempien silmien leikkaus kestää yhteensä noin puoli tuntia.

Linssileikkauksessa kirurgi tekee viillot silmään ja poistaa vanhan linssin kirurgisten instrumenttien avulla. Oman linssin tilalle asetetaan taittovirhettä korjaava erikoislinssi.

Valmistautuminen silmien linssileikkaukseen

Optikko käy kanssasi esitutkimuksen yhteydessä huolellisesti läpi leikkauksen valmistautumisohjeet. Saattajaa ei välttämättä tarvita, mutta leikkauspäivänä autolla ajoa on vältettävä.

Linssileikkauksen jälkeen

Linssileikkauksen jälkeen silmät ovat valonarat ja niissä voi esiintyä roskantunnetta. Aurinkolasit voivat helpottaa oloa.

Leikkauksen jälkeen kotihoito-ohjeet käydään aina yhdessä tarkasti läpi. Kotiin pääsee pian leikkauksen jälkeen. Sairasloman tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Ajanvaraus

Silmien linssileikkauksia tehdään Helsingissä Pihlajalinna Dextra Munkkivuoressa.

Varaa aika maksuttomaan optikon esitutkimukseen suoraan Pihlajalinna Dextra Munkkivuoren toimipisteestä puhelimitse 010 312 110.

Hinnat

Katso silmien laserleikkausten hinnat hinnastosta.

Muut silmien tutkimus- ja asiantuntijapalvelut