Perusterveydenhuollon etävastaanotto älypuhelimessa sujuvoittaa asiakkaan ja henkilökunnan arkea

6.9.2019

Mäntänvuoren Terveys otti toukokuussa 2019 käyttöön älypuhelimella toimivan Pihlajalinna-terveyssovelluksen. Terveyssovelluksen etävastaanotto on Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen asukkaiden käytössä terveyskeskuksen normaalin asiakasmaksun hinnalla.

Pihlajalinna-terveyssovelluksella asiakas saa olinpaikastaan riippumatta nopeasti yhteyden chatissa tai videoyhteydellä hoitajaan, joka tekee hoidontarpeen arvioinnin ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa eteenpäin lääkärin puheille.

Terveyssovelluksen ensimmäiset kokeilukuukaudet ovat sujuneet mallikkaasti: uuden palvelukanavan käyttö on ollut vaivatonta, ja nyt asiakkaat saavat asioitua hoitajan ja lääkärin kanssa vaikka kotoa käsin.

Tähän mennessä terveyssovellus on otettu käyttöön kahdessa Pihlajalinnan ja kuntien yhteisyrityksessä: Kolmostien Terveydessä, joka toimii Parkanossa ja Kihniössä, sekä Mäntänvuoren Terveydessä, joka tuottaa sote-palvelut Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella. Syksyn aikana käyttöä on tarkoitus laajentaa edelleen muille paikkakunnille.

Asiakkaalle ja henkilökunnalle mieluinen tapa asioida

Mäntänvuoren Terveyden toimitusjohtajan Juha-Matti Sihvosen mielestä sovellus on nykyaikainen lisä palveluvalikoimaan, ja sen käyttöönotto on sujunut hyvin. “Asiakkaiden mielestä sovellus on sujuva ratkaisu, koska sillä saa heti yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen. Hoito on välittömästi saatavilla eikä oman asian hoitaminen ole enää fyysisestä sijainnista riippuvaista.”

Kanavan helppokäyttöisyys on ilahduttanut asiakkaiden lisäksi myös Mäntänvuoren Terveyden henkilökuntaa. Sihvosen mukaan sovellus tuo monia käytännöllisiä hyötyjä myös työntekijälle ja sujuvoittaa heidän työtään, kun asiakkaat ohjautuvat tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin ja ammattilaisten ajankäyttö kohdentuu oikein.

Akuutteihin iho- ja silmäoireisiin hoitoa suoraan sovelluksella

Asiakkaat ohjataan tilanteesta riippuen vaadittuihin jatkotoimenpiteisiin, mikä voi hyvin tarkoittaa perinteistä käyntiä lääkärin pakeilla. Sovelluksen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa ensikontaktin saamista hoitopaikkaan sekä hoitaa monia akuutteja vaivoja, jotka ovat helposti diagnosoitavissa etäyhteydelläkin. Näihin lukeutuvat muun muassa sllmätulehdukset, ihottumat ja virtsatietulehdukset.

Terveyssovellus tuo apua myös moniin jatkohoidollisiin toimenpiteisiin. Asiakas saa hoidettua sovelluksella mutkattomasti esimerkiksi sellaisia lääkitykseen liittyviä kysymyksiä, joissa fyysistä lääkärikäyntiä ei vaadita. Siellä lääkäri voi jakaa helposti tietoa muun muassa lääkkeiden haittavaikutuksista ja oikeasta annostelusta sekä uusia reseptejä.

Monesti pelkkä chat-keskustelu riittää asiointiin, mutta tietyissä tilanteissa asiakkaan ja lääkärin keskustelun tueksi voidaan ottaa videoyhteys tai lähettää chatiin kuvia. Tämä pätee etenkin sellaisten vaivojen kohdalla, joita diagnosoidakseen lääkärin on arvioitava pinnallisia oireita, kuten ihottumia tai silmävaivoja. Kasvokkaiseen videokeskusteluun voidaan turvautua myös silloin, jos asiakkaan on helpompi hahmottaa lääkärin asia suullisessa keskustelussa.

Uuden toimintakanavan omaksumiseen liittyvät ongelmat ovat olleet hyvin pieniä – ainoa haaste liittyykin vain siihen, että sovelluksella saisi olla enemmän käyttäjäkuntaa. “Olisi hienoa, jos asiakkaat löytäisivät suuremmassa määrin sovelluksen pariin. Oletusarvona on, että tällöin myös terveyskeskuksen perinteisen vastaanoton ruuhkapiikit vähenevät ja asiointi nopeutuu”, Juha-Matti Sihvonen arvioi.