Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistus tuo selkeyttä kustannuksiin

19.6.2019

Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan yhteisyritys Kolmostien Terveys vastaa 9000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluista Parkanossa ja Kihniössä. Kokonaisulkoistus tuo turvaa kaupungille: kuntalaisten peruspalvelut on turvattu pitkälle tulevaisuuteen ja sote-kustannukset ovat selkeät sekä ennakoitavissa.

Vuosituhannen alussa Parkano kärsi useiden muiden pienten paikkakuntien tavoin lääkäripulasta. Haastetta lähti selättämään Parkanon terveyskeskuksessa työskennellyt lääkäri Mikko Wirén, joka alkoi etsiä ja rekrytoida terveyskeskukseen lisää lääkäreitä. Ajatuksesta syntyi liikeidea lääkäripalveluiden vuokrauksesta ja vuonna 2001 se jalostui Pihlajalinnaksi. Siitä lähtien Parkano on hankkinut lääkäripalvelunsa Pihlajalinnalta.

Vuonna 2014 kaupunki päätti ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Kustannuskehitys oli ollut pitkään liian nopeaa ja arvaamatonta, ja kaupunki joutui tekemään vuosittain leikkauksia muille hallinnon alueille, jotta sote-kustannukset saatiin katettua.

”Kustannukset kasvoivat 2,5–10 prosenttia vuosittain. Erikoissairaanhoidon kustannukset tulivat kaupungin tietoon aina tammikuun lopussa. Pienelle kaupungille on iso asia, jos kustannukset nousevat äkillisesti 1,5 miljoonaa”, kertoo kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma. Kustannusten ennakoitavuuden ja hillitsemisen lisäksi sote-ulkoistuksella haluttiin turvata palvelut maakunnan reuna-alueella.

Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut samaan kokonaisuuteen

Parkano halusi itse vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja määrään. Lisäksi kaupungin tavoitteisiin kuului panostaa vahvaan perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn – tällöin myös erikoissairaanhoidon kulut pysyisivät ennakoitavina. Yhteistyökumppaniksi valikoitui kilpailutuksen jälkeen Pihlajalinna.

Kaupungin ja Pihlajalinnan yhteinen yritys Kolmostien Terveys perustettiin vuonna 2016. Yhteisyritys huolehtii parkanolaisten ja kihniöläisten kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista lukuun ottamatta viranomaistehtäviä. Sopimuskausi on kymmenen vuotta ja lisäksi siihen sisältyy viiden vuoden optio.

”Sote-ulkoistuksen toimintaan ja yhteisyrityksen johtoon haluttiin mukaan vahvaa paikallistuntemusta. Kaupunki on vahvasti mukana yrityksen päätöksenteossa”, Heiniluoma kertoo. ”Toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa käydään säännöllisesti läpi asioita Pihlajalinnan ja kaupungin perusturvalautakunnan kanssa.”

Kaupunginjohtaja on tyytyväinen yhteistyöhön Pihlajalinnan kanssa. ”Halusimme luoda kokemusta turvallisuudesta ja siitä, että Parkanossa on hyvä elää ja asua. Toimivien sote-palveluiden myötä varmistamme, että työvoimaa ja lapsiperheitä on paikkakunnalla jatkossakin”, Jari Heiniluoma sanoo.