Hoivakotien vastuulääkärimalli lisää lääkäriresursseja ja vapauttaa työaikaa perusterveydenhuoltoon

19.6.2019

Kuusiolinna Terveys on Pihlajalinnan ja Kuusiokuntien sekä Soinin kunnan omistama yhteisyritys, joka tuottaa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. Syksyllä 2018 Kuusiolinna Terveyden kymmenessä hoivakodissa otettiin käyttöön Pihlajalinnan vastuulääkärimalli. Mallin ansiosta alueelle on saatu lisää lääkäriresursseja ja työaikaa vapautettua perusterveydenhuoltoon.

Vastuulääkärimallissa jokaiselle yksikölle on nimetty oma ikäihmisten hoitoon perehtynyt vastuulääkäri, joka vastaa koko yksikön lääketieteellisestä hoidosta. Hoito muodostuu etäkonsultaatiosta sekä kolmen kuukauden välein tapahtuvasta lääkärin kierrosta yksikössä.

Vastuulääkärimallin myötä hoiva-asukkaat säästyvät turhilta akuuttikäynneiltä Kuusiokuntien terveyskeskuksissa. Myös terveyskeskuksen resursseja voidaan silloin vapauttaa muun väestön perusterveydenhuoltoon.

”Kiireelliset ja virka-ajan ulkopuoliset konsultaatiot ohjautuivat aiemmin Kuusiolinnan kiirevastaanoton lääkärille. Vastuulääkäri hoitaa nyt myös reseptien uusinnat”, Kuusiolinna Terveyden ikäihmisten palveluiden vastuulääkäri Karoliina Liski kertoo.

Lääkäri tavoitettavissa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä

Vastuulääkäripalvelun alkaessa jokainen hoivakodin asukas tutkitaan perusteellisesti. Myös omaiset voivat halutessaan olla läsnä alkutarkastuksessa.

Vastuulääkäri on tavoitettavissa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Hoivakoteihin on sijoitettu akuuttien sairauksien tutkimiseen tarvittavaa laitteistoa, jotta päivystysaikanakin voidaan lääkärin määräyksestä ja asiakasta siirtämättä esimerkiksi ottaa ja tutkia laboratorionäytteitä.

Aiempaa parempien tutkimusmahdollisuuksien ansiosta hoito voidaan aloittaa nopeasti etenkin tapauksissa, joissa asiakkaan tila ei edellytä siirtoa terveyskeskuksen tai sairaalan päivystykseen. Vastuulääkäri voi kuitenkin tarvittaessa ohjata asiakkaan myös lisä- tai jatkotutkimuksiin esimerkiksi kiirevastaanotolle, kotisairaalaan tai erikoissairaanhoitoon.

Lääkäri liikkuu, ei asiakas

Aikaisemmin hoivakotien asiakkaiden konsultaatiot ovat ohjautuneet joko omalääkärille, terveysaseman kiirevastaanottoon tai arkivastaanottoaikojen ulkopuolella Alavuden terveysaseman kiirevastaanotolle.

Siirtymiset ja sairaalaolosuhteet rasittavat hoivakodissa asuvia vanhuksia. Vastuulääkärimallin riittävällä lääkärituella ja lääkärin ympärivuorokautisella saatavuudella vältetään jopa kolme neljästä akuuttivastaanoton käynnistä. Kuusiolinna Terveyden ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää on tyytyväinen vastuulääkärimalliin.

”Käyttöönotto on sujunut kaikkien hoivakotien osalta hienosti. Prosessi vastuulääkärimallin käyttöönotosta aloitettiin juhannusviikolla 2018, ja syyskuun alussa se oli käytössä kaikissa yksiköissä. Tiukasta aikataulusta huolimatta työtä tehtiin hyvällä fiiliksellä”, hän kiittää.

Nevanpää arvostaa myös sitä, kuinka konkreettisesti vastuulääkärimalli on mahdollistanut lääkäreiden työajan käyttämistä vastaanotto- ja hoitotyöhön, kun heidän tarvitsee kiertää hoivakodeissa vähemmän.

”Olemme laskeneet, että vastuulääkärimallin käytön myötä vapautuu 90–100 lääkärityötuntia enemmän kuukaudessa perusterveydenhuollon vastaanottoihin. Samalla päällekkäinen työ vähenee merkittävästi”, hän iloitsee.