”Apua saadaan heti, kun sitä tarvitaan” – vastuulääkärimalli korostaa hoidon laatua ja vapauttaa resursseja

10.3.2020

Porvoossa vastuulääkärimallipilotti toteutettiin kotihoidossa jo vuonna 2012. Onnistuneen pilotin jälkeen malli laajennettiin koskemaan koko Porvoon kaupungin kotihoitoa, palvelutaloja, terveyskeskuksen vuodeosastoa sekä vanhainkoteja. Porvoon kaupungin kotihoidon palvelupäällikkö Krister Lindman sanoo, että Pihlajalinnan vastuulääkärimalli on parantunut hoidon laatua huomattavasti.

Pihlajalinnan vastuulääkärimallissa jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma, ikäihmisten hoitoon perehtynyt vastuulääkäri. Hoito rakentuu etäyhteydellä toteutettavasta konsultaatiosta ja kolmen kuukauden välein järjestettävästä lähikierrosta, jolloin lääkäri käy asiakkaan luona. Tavoitteena on toteuttaa korkealaatuista hoitoa asiakkaalle tutussa ympäristössä.

Vastuulääkäri on tavoitettavissa joka arkipäivä, minkä lisäksi takapäivystäjälääkäri on saatavilla vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Kiireellisissä asioissa hoitajat saavat yhteyden lääkäriin alle kahdessa minuutissa, ja kiireettömissäkin asioissa vasteaika on kymmenen minuuttia. Lisäksi palvelutaloissa ja kotihoidossa hoidon tukena käytetään pikadiagnostiikkalaitteita, jolloin akuuttitilanteita pystytään joustavammin hoitamaan paikan päällä hoivayksikössä tai potilaan kotona.

Porvoon kaupungin kotihoidon palvelupäällikkö Krister Lindman listaa vastuulääkärimallin tärkeimmäksi hyödyksi sen, että lääkäri on tavoitettavissa etäyhteydellä 24 tuntia vuorokaudessa.

– Apua saadaan heti, kun sitä tarvitaan, Lindman sanoo.

– Meillä malli on parantanut hoidon laatua huomattavasti, ja se niin kutsuttu sairaalaralli on vähentynyt. Ikäihmisten hoitopolku on aiempaa nopeampi ja suorempi.

Pihlajalinnan lääkäri ja Porvoon kaupungin johtava geriatri Nina-Maria Tigerstedt kertoo, että ennakoivien hoitosuunnitelmien teko on tärkeä osa vastuulääkäripalvelua. Tigerstedtin mukaan lääkäreiden vaihtuvuus on ollut hyvin vähäistä, ja osalla potilaista lääkäri on pysynyt samana jo kahdeksatta vuotta.

– Jo pieniinkin ikäihmisen voinnin muutoksiin reagoidaan. Potilaan hoito on huomattavan paljon nopeampaa ja turhalta asioiden pallottelulta vältytään, kun lääkäri tuntee sekä potilaan, omaiset että hoitohenkilökunnan. Hoito myös ajautuu harvemmin väärälle raiteelle, kun hoitajat voivat ympärivuorokautisesti konsultoida vastuulääkäripalvelun takapäivystäjää, jolla on käytössään kaikki keskeiset potilastiedot ja oman vastuulääkärin tekemä hoitosuunnitelma.

Pitkät hoitosuhteet lisäävät tyytyväisyyttä

Nordic Healthcare Groupin tekemän tutkimuksen mukaan Porvoon kaupunki säästi vastuulääkäripalvelun käyttöönoton myötä ensimmäisen vuoden aikana 1,2 miljoonaa euroa. Kaupungin kotihoitoa on päästy kehittämään yhteistyössä kunnan kanssa niin, että yli 75-vuotiaista porvoolaisista yli 94 prosenttia asuu kotona, eli ympärivuorokautisen hoidon tarve on vähentynyt.

Terveyskeskussairaalan toimintaa on kehitetty erikoislääkärijohtoisesti, hoitoajat ovat lyhentyneet huomattavasti ja neljästä osastosta yksi on voitu sulkea kokonaan, jolloin kunnan resursseja on voitu siirtää kotihoitoon ja kotikuntoutukseen.

Palvelupäällikkö Lindmanin mukaan mallin käyttöönottovaiheessa asiakkailta tuli palautetta siitä, että lääkäri haluttaisiin nähdä useammin kasvotusten. Hän toteaa, että muutos aiheuttaa ihmisissä aina epävarmuutta, ja tänä päivänä aiheeseen liittyvää palautetta kuulee hyvin harvoin.

– Nyt systeemiä pidetään hyvänä. Ihmiset ovat tyytyväisiä, kun lääkäri saadaan kiinni mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Tyytyväisyyttä lisää se, että lääkäri on kullakin oma ja säilyy samana. Hoidon jatkuvuus on siten hyvällä tasolla, ja kyllä lääkäreistäkin välittyy se tyytyväisyys, kun potilaat ovat tuttuja, Lindman sanoo.

Myös Nina-Maria Tigerstedt korostaa pitkien hoitosuhteiden tuomia hyötyjä.

– Koen olevani etuoikeutettu, kun saan kulkea potilaideni rinnalla vuodesta toiseen. Ehdin tutustua ihmiseen sairauksien takana, mikä tuo työhön mielekkyyttä. Voin tuntea olevani lääkärinä hyödyksi aivan eri tavalla, kun tunnen potilaani kokonaistilanteen ja pystyn räätälöimään hoidon parhaalla mahdollisella tavalla yksilöllisesti juuri tietylle ihmiselle sopivaksi.

Krister Lindman muistuttaa, että vastuulääkärimalliin siirtyminen on ollut iso muutos myös hoitohenkilökunnalle.

– Hoitajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä vastuulääkärimalliin, mikä on kokonaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Yleinen mielipide on, että vastuulääkärimallin avulla pystymme antamaan hyvää hoitoa asiakkaillemme.

Henkilökuntaa on vastuulääkärimallin sujuvuuden edistämiseksi käyty kouluttamassa paikan päällä Pihlajalinnan toimesta. Porvoossa myös koetaan, että vastuulääkärimallin kehitystyössä asiakkaan ääni on tullut kuulluksi. Työntekijöiden palautteeseen on reagoitu esimerkiksi takaisinsoittopalvelun kehittämisessä.

Pilottijakson aikana jaetaan kokemuksia puolin ja toisin

Pihlajalinnan asiakkuusjohtaja Antti Hulkkonen kertoo, että hoidon laatua korostavaan vastuulääkäripalveluun on oltu tyytyväisiä jo kymmenissä kunnissa eri puolilla Suomea.

– Erikoisosaamisellamme olemme tuoneet suurta apua asiakkaidemme haasteisiin, hän kertoo.

– Vastuulääkärimalli on vapauttanut lääkärien työaikaa muualle esimerkiksi terveyskeskuksissa. Kun ikäihmisten hoito on vastuulääkäripalvelumme alla, terveyskeskukseen ei välttämättä tarvita niitä vuokralääkäreitä, joita muuten tarvittaisiin.

Vastuulääkäripalvelun pilotointijakson ajalle valitaan tietty määrä tehostetun palveluasumisen tai kotihoidon asiakkaita, esimerkiksi 100–200 välillä.

– Vuoden kestävän pilotin aikana hoidamme näiden ikäihmisten lääkäripalvelut ja tuomme huippuosaamista etulinjaan. Projektista saamme kokemuksia ja ajatuksia jaettavaksi puolin ja toisin, mikä usein parantaa myös kunnan oman toiminnan laatua merkittävästi, Hulkkonen sanoo.

Kiinnostaako vastuulääkärimallin pilottijakso omalla alueellasi? Kerromme mielellämme lisää! Antti Hulkkonen, asiakkuusjohtaja, Pihlajalinna julkiset palvelut, [email protected], 044 755 2025