Työterveys tukee työntekijöiden ja yrittäjien hyvinvointia

Pihlajalinnan Liedon toimipisteen sijainti Avantin teollisuusalueen portilla osoitteessa Ydinkuja 2 on loistava. Työterveyshoitaja Tuuli Saitajoki ja työterveyslääkäri Timo Virkkunen kertovat, että kaksi vuotta Liedossa toimineelle vastaanotolle on asiakkaiden helppo tulla riippumatta työpaikan sijainnista. Ja ilmaisia parkkipaikkoja on riittävästi.

Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työntekijöiden ja yrittäjien terveyden ja hyvinvoinnin tukijana. Pihlajalinnalla on Varsinais-Suomessa laaja työterveyspalveluverkosto. Pihlajalinnan työterveyspalvelut ovat Turun toimipisteen vastaavan työterveyslääkäri Timo Virkkusen mukaan aina räätälöitävissä kaikenkokoisten yritysten tarpeiden mukaisiksi. Hän korostaa myös, että Pihlajalinna on kotimainen konserni, joka myös maksaa veronsa Suomeen.

Tukena jaksamisessa jo ennakkoon

Yrityksissä tunnetaan huolta työntekijöiden jaksamisesta erityisesti koronan kurimuksessa. Myös itse yrittäjä tarvitsee tukea omalle jaksamiselleen.

–Viime vuosina ja eritoten koronapandemian aikana on työnteon psykososiaalinen kuormittavuus lisääntynyt. Samalla henkisen tuen merkitys on korostunut työterveyshuollossa. Ammattitaitoiset työterveyspsykologimme auttavat sekä yksilöitä että ryhmiä. Ongelmia on mahdollista ehkäistä jo ennakkoon esimerkiksi työpaikkakohtaisella ryhmätuella. Etätyö ja -palaverit tuovat omat haasteensa työntekoon. Myös esimiehille ja yrittäjille on tärkeää saada ennakoivaa coachingia, painottaa Timo Virkkunen. Hän muistuttaa myös tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisystä etätyössä.

–Huonosta työergonomiasta voi poikia monenlaista haittaa tuki- ja liikuntaelimistölle. Etätyössä kotona olosuhteet eivät aina ole optimaaliset. Opastamme ergonomiassa tarvittaessa Pihlajalinnan työfysioterapeutit tekevät myös kotikäyntejä.

Ylipäätänsä terveellinen ja turvallinen työympäristö on Timo Virkkusen mukaan yritysten ja työterveyden yhteinen asia, josta huolehditaan muun muassa laadukkailla työpaikkaselvityksillä.

–Koronavirukselle altistumisen minimoiminen on ollut viime aikoina päähuomion kohteena, mutta myös edellä mainitut psykososiaaliset sekä mahdolliset fysikaaliset ja kemialliset altisteet työpaikoilla ovat työterveystoiminnan perusasioita.

Tilapäisesti muokatut työjärjestelyt voivat vähentää sairauspoissaolojen tarvetta

Tilapäisesti muokatun työjärjestelyntavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja sekä nopeuttaa ja helpottaa työhön paluuta. Työterveysneuvottelussa tai lääkärin vastaanotolla selvitetään, miten työskentelyä ja työhön paluuta ja työssä jaksamista voisi tukea laadullisilla ja määrällisillä keinoilla.

–Yleensä on aina parempi, mitä vähemmän työhön palaaminen pitkittyy. Jos työntekijän kuntoutuminen salii, selvitetään, onko työpaikalla mahdollista muokata työjärjestelyitä tilapäisesti. Esimerkiksi olkapääkipuisen ei tarvitsisi työskennellä olkatason yläpuolella omassa työssään. Työn määrä ja laatu olisi muuten lähellä normaalitilannetta. Oleellisinta on kuitenkin aina, ettei työntekijän kuntoutuminen vaarannu, korostaa Virkkunen.

Hän on itse mukana yhteistyössä Pihlajalinnan ja Yliopiston kanssa tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan tilapäisten työjärjestelyiden -mallia, jonka avulla lääkäri voi heti vastaanottotilanteessa arvioida, suositteleeko tilapäisesti muokattua työtä sairausloman sijasta.

–Tämä olisi helpoiten organisoitavissa, kun kyseessä on lyhytaikainen tilapäinen työjärjestely. Viikkoa tai kahta pitemmäksi ajaksi tarvitaan laajempi työterveysneuvottelu.

Tarjoamme Pihlajalinnan työterveysasiakkaiden työntekijöille tarjouksia ja etuja, joista voit lukea lisää täältä.

Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti 19.4.2021