Tehostettu palveluasuminen

Ikipihlaja-kodit tarjoavat turvallisen asumisympäristön ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä tarjotaan palveluita seuraaville asiakasryhmille: vanhusten tehostettu ja vaativa tehostettu palveluasuminen, muistisairaiden tehostettu ja vaativa tehostettu palveluasuminen, kehitysvammaisten tehostettu ja vaativa tehostettu palveluasuminen, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettu ja vaativa tehostettu palveluasuminen, saattohoito sekä lyhytaikaishoidon palvelut.

Ikipihlaja-kodeissa asukkailla on oma huone tai huoneisto, joissa on kylpyhuone-wc. Lisäksi käytössä on runsaasti yhteisiä tiloja. Kotien pihapiiri on turvallinen ja viihtyisä paikka päivittäiseen aktiiviseen ja itsenäiseenkin ulkoiluun.

Ikipihlajassa hoito perustuu yhteisölliseen ajatteluun; elämisen ydin on aktiivisessa toiminnassa ja yhteenkuulumisessa - arkea eletään yhdessä tehden. Ikipihlaja-kodeissa asukkaat voivat osallistua ja harrastaa omien voimavarojensa ja halujensa mukaisesti. Kiireettömyys ja läheiset vuorovaikutussuhteet luovat hyvää oloa ja asukkaiden yksilölliset tarpeet sekä eletty elämä saavat ansaitsemansa huomion.

Ystävät ja omaiset ovat aina tervetulleita viettämään aikaa Ikipihlajaan.

Miten pääsen asukkaaksi?

Vapaita paikkoja voi tiedustella Ikipihlaja-kotien palveluvastaavilta. Heidän yhteystietonsa löydät kohdasta Ikipihlaja-kotien yhteystiedot.

Asukkaaksi on mahdollista hakea joko oman kotikunnan vanhuspalveluiden tai sosiaalipalveluiden kautta, jolloin kunta osoittaa palvelukohteen, myöntää yksilöllisen maksusitoumuksen tai tekee päätöksen palvelusetelin käytöstä. Menetelmät vaihtelevat kunnittain, joten kannattaa aina ottaa ensin yhteyttä kunnan omaan ikäihmisten palveluista vastaavaan henkilöön. Ikipihlajaan voi tulla myös yksityisenä, itsemaksavana asiakkaana.