Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaan johtava etenevä muistisairaus. Se etenee hiljalleen tasaista tahtia heikentäen samalla muistia ja tiedonkäsittelyä aivojen rappeutumisen vuoksi. Sairauden tunnistaminen ja hoidon aloittaminen ajoissa lisäävät hoidon vaikuttavuutta.

Alzheimerin taudin riskitekijöitä ovat muun muassa korkea ikä, korkea kolesteroli, diabetes, liikunnan vähäisyys ja runsas päihteiden käyttö. Terveellisillä elämäntavoilla voi vähentää sairastumisen riskiä.

Ensimmäisiä oireita ei aina ole helppo yhdistää muistisairauteen, sillä Alzheimerin tauti etenee vähitellen. Ensioireita ovat usein lähimuistin heikentyminen ja haasteet uuden oppimisessa, kuten uusien nimien oppimisen vaikeudet tai tapahtumien ajankohtien sekoittuminen. Päällimmäisin oire voi olla myös väsymys tai ahdistuneisuus, kun arkirutiinit eivät luonnistu kuten ennen.

Sairauden edetessä toimintakyky heikentyy ja oireet pahenevat, ja arjessa tarvitaan enemmän apua. Kuitenkin persoonallisuus ja sosiaaliset taidot voivat säilyä lähes ennallaan.

Oireiden ja sairauden selvittämiseksi kartoitetaan muistihäiriöiden tyyppi ja laajuus, tehdään muistitesti ja mahdollisesti lisätutkimuksia. Oikeanlaisella hoidolla, kuntoutuksella ja lääkityksellä voidaan hidastaa sairauden etenemistä, minkä vuoksi hoitoon on tärkeää hakeutua ajoissa.

Lääkärin arvioon kannattaa hakeutua, jos itselläsi tai läheiselläsi on seuraavia oireita:

 • Lähimuisti on heikentynyt.
 • Muistioireet hankaloittavat arkitoimia tai työntekoa.
 • Uusien asioiden oppiminen ei luonnistu, tai ohjeiden noudattaminen on haastavaa.
 • Puheen tuottaminen tai ymmärtäminen on vaikeaa.
 • Muistioireiden kanssa esiintyy mielialamuutoksia tai ahdistuneisuutta.
 • Esineet ovat toistuvasti hukassa, tai tavaroiden käyttötavan ymmärtäminen on vaikeutunut.
 • Taloudellisten asioiden hoitaminen on vaikeutunut.
 • Tutussa ympäristössä eksyy, ja tutut kulkureitit unohtuvat.
 • Sovitut tapaamiset unohtuvat.
 • Kellon ymmärtäminen on vaikeutunut, asioiden tapahtumajärjestykset voivat sekoittua keskenään
 • Aloitekyky ja ongelmanratkaisukyky ovat heikentyneet.
 • Persoonallisuudessa tapahtuu muutoksia, ja lisäksi esiintyy sekavuutta, pelokkuutta ja epäluuloisuutta.

Suomessa Alzheimerin tautia sairastavia on arviolta yli 70 000.

Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi Alzheimerin tautia, voit varata ajan arvioon neurologian erikoislääkärille verkkoajanvarauksestamme tai puhelimitse numerosta 010 312 010.