Muistihäiriöt ja -sairaudet

Muistihäiriö on yleinen oire, ja tavallista unohtelua voi esiintyä joskus jokaisella. Muistisairaudessa sen sijaan muisti ja tiedonkäsittely heikentyvät aivoja rappeuttavan sairauden vuoksi, mikä vaatii hoitoa.

Muistihäiriöitä voi esiintyä väliaikaisesti myös terveillä ihmisillä, esimerkiksi väsymyksen, stressin, masennuksen tai kiputilojen vuoksi. Lisääntyneet muistioireet tulisi kuitenkin selvittää muistitutkimuksilla. Riski muistisairauksille kasvaa iän karttuessa, ja myös perimällä voi olla vaikutusta. Edetessään muistisairaus johtaa dementiaan, jossa itsenäinen eläminen on vaikeutunut.

Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat

 • Alzheimerin tauti (yleisin dementiaa aiheuttava muistisairaus)
 • verisuoniperäinen eli vaskulaarinen muistisairaus
 • Lewyn kappale -tauti
 • otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus
 • Parkinsonin tauti.

Dementia on tila, jossa muistisairaus on edennyt niin pitkälle, että se haittaa päivittäisistä arkitoimista selviytymistä. Muistisairauden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ennen dementiaa edesauttaa kuntoutusta ja toimintakyvyn säilymistä, sillä hoito on sitä tehokkaampaa, mitä aiemmin sen aloittaa.

Milloin lääkäriin?

Lääkäriin tulisi ottaa yhteyttä, mikäli havaitsee itsellään tai läheisellään seuraavia oireita:

 • Lähimuisti on heikentynyt.
 • Muistioireet hankaloittavat arkitoimia tai työntekoa.
 • Uusien asioiden oppiminen ei luonnistu tai ohjeiden noudattaminen on haastavaa.
 • Sanoja on vaikea löytää, tai niitä käyttää asiayhteyksissä väärin.
 • Muistioireiden kanssa esiintyy mielialamuutoksia tai ahdistuneisuutta.
 • Esineet ovat toistuvasti hukassa tai tavaroiden käyttötavan ymmärtäminen on vaikeutunut.
 • Taloudellisten asioiden hoitaminen on vaikeutunut.
 • Tutussa ympäristössä eksyy, ja tutut kulkureitit unohtuvat.
 • Kellon ymmärtäminen on vaikeutunut.
 • Sovitut tapaamiset unohtuvat.
 • Aloitekyky ja ongelmanratkaisukyky ovat heikentyneet.
 • Persoonallisuudessa tapahtuu muutoksia, ja lisäksi esiintyy sekavuutta, pelokkuutta ja epäluuloisuutta.

Suomessa on arviolta lähes 200 000 muistisairasta ihmistä. Terveelliset elämäntavat ja liikunta auttavat ehkäisemään muistisairauksia.

Ajanvaraus

Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi muistihäiriötä tai -sairautta, voit varata ajan arvioon neurologian erikoislääkärille verkkoajanvarauksestamme tai puhelimitse numerosta 010 312 010.