Perheryhmäkodit ja lastensuojeluyksiköt

Perheryhmäkoti Mathilda

Jyväskylässä toimiva perheryhmäkoti Mathilda palvelee maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka ovat saapuneet Suomeen alaikäisinä ilman huoltajaa. Pihlajalinnan ylläpitämä perheryhmäkoti on suunnattu 15 vuotta täyttäneille nuorille, jotka asuvat perheryhmäkodissa, kunnes he ovat täysi-ikäisiä tai heidän huoltajansa saapuvat maahan.

Mathildassa työskentelevät sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset tarjoavat nuorille turvaa ja huolenpitoa, auttavat heitä kotoutumaan Suomeen mm. tukemalla heitä opiskelun aloittamisessa ja edistämisessä, arkeen asettumisessa sekä oman ja uuden kulttuurin yhdistämisessä heidän uudeksi kulttuurikseen.

Mathildan toimipistesivut

Yhteystiedot:

Kyllöläntie 340600 Jyväskylä
Yksikönjohtaja Tessa Tuukkanen 040 661 4657
Vastaava ohjaaja Sini Nevanpää 040 352 2425
Vastaava ohjaaja Katariina Kuikka 040 183 9951

Nuorisokoti Mäntylinna

Pihlajalinnan Nuorisokoti Mäntylinna sijaitsee Jyväskylän Kukkumäessä sairaala Novan välittömässä läheisyydessä Hoitajantie 4:n viidennessä kerroksessa.

Nuorisokoti Mäntylinnan on lastensuojelun sijaishuollon vaativan tason 7-paikkainen yksikkö 13–17-vuotiaille lapsille.

Mäntylinnassa työskentelee yksikönjohtaja, kaksi vastaavaa ohjaajaa, vastaava sairaanhoitaja sekä 12 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Mäntylinnassa vastataan kokonaisvaltaisesti paljon intensiivistä tukea sekä ammatillista erityisosaamista vaativien asiakkaiden monialaisiin tarpeisiin. Mäntylinnan perusajatuksena on toteuttaa palvelut yhteen intregroituna lapsen edun mukaisesti. Pihlajalinnan Mielen Huoli-palvelun kautta jokaiselle nuorelle mahdollistetaan yksikön arkeen rakennettuna tarvittavat palvelut, kuten lyhytterapia sekä nuorisopsykiatrin tapaamiset.

Mäntylinnan toimipistesivut

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Hoitajantie 4, 5.krs, 40620 Jyväskylä
Ohjaajat 1: (24/7): 040 680 1970
Ohjaajat 2: (24/7): 040 650 7619
Yksikönjohtaja: 040 120 9815