Liikunta- ja kliininen fysiologia

Ylikuormitus
Suorituskyvyn kehittäminen edellyttää riittävää elimistön kuormittamista, mutta myös kuormitukseen nähden riittävään palautumista. Tasapainoilu näiden kahden tekijän välillä voi olla haasteellista, sillä kuormittumisessa pitää huomioida esimerkiksi työstä tai koulunkäynnistä tuleva kuormitus. Vastaavasti palautumista voivat heikentää unenlaatuun ja kestoon liittyvät tekijät, sairastelu ja piilevät sairaudet.

Epäiltäessä ylikuormitusta on suotavaa varata ensisijaisesti urheiluklinikalta liikuntalääketieteen erikoislääkärin vastaanottoaika sopivien jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi. Tällöin liikuntalääketieteen erikoislääkärin johdolla selvitetään urheilijan terveydentila. Yhdessä urheiluklinikan liikuntafysiologin kanssa voidaan tarvittaessa kliinisellä kuormituskokeella tutkia elimistön kuormitusvasteita ja verrata maksimisuorituskykyä aikaisempaan suorituskykyyn. Lisäksi urheilijan harjoittelun sisällöstä saadaan haastattelemalla tietoa.

Astman ja äänihuulten toimintasalpauksen tutkiminen
Mikäli liikunnan yhteydessä esiintyy poikkeavaa hengenahdistusta, tai jos hengitys on tiedostamatta poikkeuksellisen äänekästä, kannattaa tilannetta lähteä selvittämään urheiluklinikan liikuntalääketieteen erikoislääkärin johdolla. Liikuntafysiologian laboratoriomme spiroergometrialaitteistolla pystymme tutkimaan hengityksen rajoittuneisuutta, hengenahdistuksen syitä sekä mahdollista hengityksen vinkunaa rasituksen aikana.

Lääkäreillämme on useiden vuosien kokemus astman diagnosoinnista ja hoidosta. Hoidossa noudatetaan voimassaolevia antidoping-sääntöjä.

Kliininen spiroergometria
Kliininen spiroergometria on kattava hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä kuvaava tutkimus, joka tehdään pääsääntöisesti polkupyöräergometrillä kuormitusta asteittain nostamalla. Tutkimus on hyödyllinen erityisesti sydän- ja keuhkoperäisen hengenahdistuksen erotusdiagnostiikassa, ylirasitusepäilyissä, liikuntakelpoisuuden selvittelyssä sekä työkykyarvioissa. Tutkimus tehdään aina lääkärin lähetteellä.

Tarvittaessa kliiniseen spiroergometriaan voidaan liittää myös liikuntafysiologin palveluita, kuten tutkimuksen perusteella annettavat liikuntaohjeet.

Varaa vastaanottoaika liikuntafysiologille verkkoajanvarauksestamme.