Testivalikoima

Kuntotesteihin voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä. Pihlajalinna Pikku Huopalahti noudattaa kuntotestaustoiminnassaan olemassa olevia turvallisuussuosituksia, jolloin osaan testeistä yhdistetään testattavan esitiedoista riippuen myös lääkärintarkastus. Tämän vuoksi testeistä on ilmoitettu kaksi eri hintaa. Pihlajalinna Pikku Huopalahti pidättää oikeuden varatun kuntotestin muuttamisesta tarpeen vaatiessa lääkärintarkastuksen sisältäväksi testiksi tai testattavan terveydentilan jatkoselvittelyn tekemisestä testauskelpoisuuden varmistamiseksi.

Testihinnat sisältävät kehon koostumuksen määrityksen, tarvittaessa suoritettavan lääkärintarkastuksen, testin ja sen analysoinnin, tulokset ja testipalautteen. Testihintoihin lisätään palvelumaksu.

Kuntotestaus

Suora maksimitesti laktaattikynnysmäärityksin

Suora testi, maskitesti, mattotesti, kynnystesti, maksimihapenoton testi, Aerobinen ja anaerobinen kynnys

Pääosin tämän testin kohderyhmänä ovat tavoitteellisesti harjoittelevat, esimerkiksi massatapahtumiin tähtäävät aktiivikuntoilijat sekä kestävyyslajien kilpaurheilijat. Mutta testi soveltuu myös kaikille omasta kestävyyskunnostaan ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Koska testissä tarkkaillaan hengitys- ja verenkierron vasteita nousevaan fyysiseen kuormitukseen, antaa testi myös viitteitä mahdollisesta hengityksen rajoittuneisuudesta. Siksi tämä testi olisi suotavin valinta kuntotestiksi silloin, jos taustalla on jotain hengitysoireita tai –sairauksia.

Testin aikana testattavalta seurataan spiroergometrillä eli hengityskaasuanalysaattorilla hengityksen vasteita nousevaan kuormitukseen, minkä lisäksi kultakin testikuormalta analysoidaan sormenpääverinäytteestä veren laktaattipitoisuus. Sekä hengitys- että laktaattivasteiden perusteella määritetään suomalaisessa kestävyysvalmennuksessa käytetyt aerobinen ja anaerobinen kynnystaso, minkä lisäksi myös maksimiarvot ovat testissä saatavissa.

Suora maksimitesti ventilaatiokynnysmäärityksin

Testi vastaa muuten suoraa maksimitestiä laktaattikynnysmäärityksin, mutta tässä testissä ei määritetä veren laktaattipitoisuutta sormenpääverinäytteestä. Tällöin aerobinen ja anaerobinen kynnys määritetään hengityskaasujen vasteissa tapahtuvien muutosten perusteella (Ventilaatiokynnykset).

Myös tämän testin kohderyhmänä ovat tavoitteellisesti harjoittelevat, esimerkiksi massatapahtumiin tähtäävät aktiivikuntoilijat sekä varsinkin kestävyyslajien kilpaurheilijat. Testi soveltuu myös omasta kestävyyskunnostaan ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Testissä tarkkaillaan hengitys- ja verenkierron vasteita nousevaan fyysiseen kuormitukseen, jolloin testi antaa myös viitteitä mahdollisesta hengityksen rajoittuneisuudesta. Siksi tämä testi olisi suotavin valinta kuntotestiksi silloin, jos taustalla on jotain hengitysoireita tai -sairauksia.

Epäsuora maksimitesti laktaattikynnysmäärityksin

Kynnystesti, laktaattitesti, tasotesti

Tämän testi on sopivin tilanteissa, joissa halutaan tietää aerobisen ja anaerobisen kynnyksen syke- ja vauhti- tai tehotasot, mutta ei katsota olevan tarpeellista tarkentaa kynnysmäärityksiä hengityskaasumittauksin eikä liikunnan aikana ole mitään hengitysoireita olemassa.

Triathlon -testipaketit

Triathlon -testipaketit koostuvat kahdesta, sekä juoksumatolla että polkupyöräergometrillä tehtävästä testistä, jotka voivat olla joko suoria tai epäsuoria testejä. Harjoittelun kannalta olennaisten kynnystasojen määrittämiseksi epäsuorat testit sisältävät kuitenkin aina laktaattinäytteet. Kehon koostumuksen määritys ja mahdollinen lääkärintarkastus tehdään aina ensimmäisen testin yhteydessä.

Testit olisi suositeltava tehdä muutaman päivän tai viikon välein, mutta haluttaessa ne voidaan kuitenkin suorittaa samankin päivän aikana. Saman päivän aikana tehtävissä testeissä ei testattavan niin toivoessa viedä ensimmäistä testiä maksimikuormitukseen saakka, vaan testi jätetään submaksimaaliselle tasolle.

Epäsuora submax 3-5 -portainen testi

Tämä testi on käyttökelpoinen silloin, kun on tarpeen arvioida ainoastaan maksimaalinen hapenottokyky sekä sen kuntoluokitus. Tällöin testi antaa yhdessä esitietojen kanssa viitteitä siitä, millainen liikuntaohjelma olisi nykykunnon ylläpitämiselle tai kehittämiselle tarpeellista. Testin perusteella ei voida määrittää ns. kynnystasoja ja siten tarkkoja yksilöllisiä sykerajoja perus-, vauhti- ja maksimikestävyysalueiden harjoittamiseen, vaan suositellut tehotasot perustuvat yleisiin syketasoihin suhteutettuna arvioituun maksimisykkeeseen.

Testi suoritetaan polkupyöräergometrillä, jossa 5 minuutin kevyellä teholla tapahtuvan verryttelyn jälkeen poljetaan nousevalla teholla 3 – 5 kappaletta 4 minuuttia kestäviä kuormia. Kuormien tehotasot valitaan kunkin testattavan kunnon mukaisesti siten, että viimeisellä käytettävällä testikuormalla päästään noin 85 %:n tasolle arvioidusta maksimisuorituskyvystä. Testiä ei siis poljeta uupumukseen saakka.

Epäsuora maksimaalinen testi

Tämän testin on käyttökelpoinen silloin, kun on tarpeen arvioida ainoastaan maksimaalinen hapenottokyky sekä sen kuntoluokitus. Kun testi suoritetaan uupumukseen saakka, voidaan myös määrittää maksimisyke. Testi antaa yhdessä esitietojen kanssa viitteitä siitä, millainen liikuntaohjelma olisi nykykunnon ylläpitämiselle tai kehittämiselle tarpeellista. Testin perusteella ei kuitenkaan voida määrittää ns. kynnystasoja ja siten tarkkoja yksilöllisiä sykerajoja perus-, vauhti- ja maksimikestävyysalueiden harjoittamiseen, vaan suositellut tehotasot perustuvat yleisiin syketasoihin suhteutettuna testissä saavutettuun maksimisykkeeseen.

Testi tehdään pääsääntöisesti polkupyöräergometrillä, joskin se on mahdollista tehdä myös juoksumatolla juosten. Jälkimmäisessä tapauksessa, riippuen testattavan juoksun taloudellisuudesta, on maksimaalisen hapenottokyvyn arviointi hieman polkupyöräergometrikuormitusta epätarkempaa. Käytettävät kuormat valitaan kullekin testattavalle yksilöllisesti kuntotasosta riippuen. Itse testissä kunkin kuormaportaan kestoaika on 3 minuuttia ja kuormitusmalli pyritään valitsemaan siten, että kuormia tulisi noin 7 – 10 kappaletta.

Ajanvaraus

Voit varata ajan kuntotestaukseen verkkoajanvarauksesta tai puhelimitse numerosta 010 312 010.