Lonkkaleikkaus

Lonkkaleikkaukset voidaan jaotella kahteen kategoriaan: lonkkanivelen säästävään kirurgiaan ja lonkan tekonivelkirurgiaan.

Lonkkaleikkauksesta toipuminen vaatii keskimäärin hieman pidemmän kuntoutumisen verrattuna esimerkiksi polven tähystysleikkaukseen, sillä lonkkanivelen tähystyksessä tehdään hyvin usein myös luunmuokkausta.

Lääkäri arvioi käytettävissä olevan tiedon ja kokemuksensa perusteella lonkkaleikkauksen perusteet ja käytettävän tekniikan.

Varaa aika lonkan kipuihin ja vammoihin erikoistuneelle asiantuntijallemme

Lonkan tähystysleikkaus

Useimmat päiväkirurgisesti tehtävät lonkkaleikkaukset tehdään tähystämällä, mutta joitakin toimenpiteitä tehdään avoleikkauksella. Avokirurgisessa toimenpiteessä leikkausalueelle täytyy tehdä viiltohaava, kun taas tähystysleikkauksessa instrumentit viedään ihon alle pienten, toimenpidettä varten tehtävien reikien kautta. Useimmat toimenpiteet suoritetaan päiväkirurgisesti.

Yleisin tähystyskirurgialla suoritettava lonkkaleikkaus on lonkan pinneoireyhtymän/ahdas lonkka-oireyhtymän korjausleikkaus. Tähystämällä voidaan hoitaa myös lonkan alueen jänneperäisiä vaivoja.

Niveltä säästävässä kirurgiassa avoleikkaukset ovat useimmiten joko lonkkamaljan tai reisiluun asennonkorjausleikkauksia (osteotomiat). Esimerkiksi dysplastinen lonkkanivel ei sovellu tähystysleikkaukseen, vaan vaatii luisen anatomian korjaamista.

Lue lisää lonkan tähystysleikkauksesta

Tutustu leikkauspäivän kulkuun

Lonkan tekonivelleikkaus

Lonkan nivelrikko voi pitkälle edettyään vaatia tekonivelleikkauksen.
Tekonivelleikkaukseen johtava syy on nivelrikon aiheuttama nivelkuluma. Nivelrikko (artroosi) on yleisin nivelsairaus. Se oireilee jomottavana kipuna, joka aluksi pahenee liikkuessa ja helpottaa levossa. Sairauden edetessä voi tulla myös lepo- ja yösärkyä.

Lue lisää lonkan tekonivelleikkauksesta

Lue lisää lonkan nivelrikosta

Lonkkaleikkauksesta toipuminen

  • Kyynärsauvat 2–4 viikkoa
  • Esimerkiksi kevyen juoksuharjoittelun aloitus onnistuu yleensä 2–3 kuukauden kuluttua
  • Huippu-urheilijan täydellinen harjoittelukunto saavutetaan keskimäärin 4–6 kuukaudessa
  • Tavallinen kuntoutuja pääsee palaamaan arkeen muutaman kuukauden päästä leikkauksesta.

Vinkkejä kotona toipumisen tueksi

Lonkan kuntoutus

Kokenut fysioterapeutti voi myös havainnoida potilasta ja arvioida, milloin kuntoutus ei enää etene ja koska on syytä kääntyä ortopedin puoleen saamaan arvio leikkaustarpeesta.

Lonkkia hoitavat fysioterapeutit ovat lonkkavammoihin ja -sairauksiin pätevöityneitä ja tapaavat työssään lukuisia lonkkapotilaita.

Fysioterapeuttimme kommunikoivat säännöllisesti potilaan hoidon etenemisestä ortopedien kanssa. Tämä luo potilaan hoidon laadulle ainutlaatuiset puitteet.

Lonkkavammojen kuntouttaminen vaatii erityistä osaamista, koska kuntoutussuunnitelman laatiminen vaatii paneutumista potilaan elämään ja harrastuksiin. Harjoitusohjelma täytyy suunnitella siten, että se on laadittu loppuelämän kannalta oikein.

Huippu-urheilijoiden kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat tarpeen mukaan myös urheilijan valmentaja ja joukkueen fysioterapeutti.

Lue lisää fysioterapiapalveluista

Lue myös