Ortopedia

Kokeneet ortopedimme ovat ammattilaisia ortopedian alaan kuuluvien vammojen ja sairauksien hoidossa ja leikkauksissa.

Otamme vastuun hoidon toteutuksesta loppuun asti kuntoutus mukaan lukien. Näin asiakkaat toipuvat työkykyiseksi tai pelikentille mahdollisimman nopeasti. Teemme yhteistyötä myös vakuutusyhtiöiden kanssa eli hoidamme korvausasiat helposti ja kätevästi potilaan puolesta.

Monet ortopedeistämme toimivat suomalaisten huippu-urheilijoiden ja urheilujoukkueiden vastuulääkäreinä.

Polven eturistisiteen repeämä

Polven eturistisiteen repeämä on tavallisin urheilussa syntynyt polven nivelsidevamma, joka syntyy yleensä voimakkaan vääntymisen yhteydessä. Vamma aiheuttaa polven kipeytymisen ja turpoamisen. Lääkäri voi usein todeta tilanteen vastaanottokäynnillä. Diagnoosi varmistetaan magneettikuvauksella. Kuvauksessa nähdään, onko niveleen tullut lisäksi muita vaurioita.

Eturistisiteen repeämä ei aina vaadi leikkaushoitoa, mutta erityisesti nuorten ja liikunnallisesti aktiivisten ihmisten vammat kannattaa hoitaa leikkauksella. Leikkausta ei yleensä kannata tehdä heti vamman synnyttyä, vaan vasta turvotuksen vähennyttyä 2–6 viikon kuluttua tapaturmasta. Muutaman viikon viive ei huononna leikkauksen tulosta. Leikkaus tehdään meillä Pihlajalinnassa tähystystoimenpiteenä, jossa revennyt eturistiside korjataan yleisimmin reiden sisäsyrjän jännesiirteellä eli niin sanotulla hamstring-siirteellä. Leikkaus tehdään joko nukutuksessa tai spinaali- eli selkäpuudutuksessa. Sen jälkeen pääsee saman päivän aikana kotiin.

Leikkauksen jälkeen jalalle voi varata kivun sallimissa rajoissa. Liikkumisen apuna voidaan käyttää muutaman ensimmäisen viikon ajan kyynärsauvoja. Sairausloman kesto vaihtelee kahdesta viikosta 3–4 kuukauteen työtehtävistä riippuen. Suuri osa eturistisiteen repeytymän saaneista kuntoutuu lähes entiselleen ja kovakin urheilu onnistuu.

Erityisen tärkeää toipumisessa on hyvä leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Meillä Pihlajalinnassa fysioterapeutti antaa yksilölliset ohjeet, joiden mukaan harjoituksia tehdään. Fysioterapeutti myös ohjaa kuntoutuksen etenemistä vastaanottokäynneillä muutaman viikon välein. Fysioterapeutti tekee loppumittaukset puoli vuotta leikkauksen jälkeen.

Liikuntaharrastuksien pariin palataan vähitellen. Kevyt lenkkeily on mahdollista noin kolmen kuukauden jälkeen leikkauksesta. Polven kovempi rasitus esimerkiksi pallopeleissä sallitaan reilun puolen vuoden kuluttua.

Polven sisäsiteiden vauriot

Polvinivel saa tukea ristisiteiden lisäksi polven sisä- ja ulkoreunalta, jossa sijaitsevat polven sivusiteet. Sivusiteet saattavat vaurioitua polven vääntövamman yhteydessä. Vammoja syntyy yleensä kaatumisten ja urheilun yhteydessä. Polven sisäsivulla olevien nivelsiteiden vamma syntyy säären vääntyessä ulospäin suhteessa polveen ja reiteen. Polven ulkoreunan nivelsiteet sitä vastoin vaurioituvat säären vääntyessä sisäänpäin polven kohdalta.

Polven sivusiteen revetessä polvesta saattaa kuulua napsahdus, minkä jälkeen polvi kipeytyy joko sisä- tai ulkosyrjältä. Lievä polven sivusidevamma tuntuu usein pelkkänä kipuna, mutta vakavampaan polven sivusidevammaan liittyy usein myös polven epävakauden tunne.

Vakavaan sivusidevammaan liittyy usein myös polvinivelen sisäisiä vaurioita, kuten nivelkierukka- tai ristisidevammoja, joten polvinivel saattaa turvota vamman yhteydessä.

Kokenut polviortopedi pystyy tunnistamaan polven sivusiteiden vauriot ja vaurioiden laajuuden jo pelkällä kliinisellä tutkimuksella vastaanottokäynnin yhteydessä. Yleensä tutkimusta täydennetään polven magneettikuvauksella. Kuvauksen avulla selvitetään, onko polvessa vaurioitunut myös muita rakenteita.

Polven sivusiteiden lievä vaurio eli osarepeämä hoidetaan yleensä polvituella ilman leikkausta. Polvituella voidaan yleensä hoitaa myös sisäreunan nivelsiteen täydellinen repeämä. Ulkoreunan täydellinen nivelsidevaurio sitä vastoin vaatii lähes aina leikkaushoidon. Myös krooniset sivusiteiden epätukevuutta aiheuttavat repeämät pitää korjata leikkauksella. Kroonisissa vammoissa käytetään jännesiirteitä, joilla toimintakyvytön nivelside korvataan.

Polven sivusiteiden korjausleikkauksia ei tehdä tähystysleikkauksella, koska nivelsiteet sijaitsevat polvinivelen ulkopuolella. Kyseessä on siis niin sanottu perinteinen avoleikkaus, mutta se tehdään pienistä erillisistä viilloista. Jos polven sivusidevaurioon liittyy muita polven sisäisiä vammoja, kuten esimerkiksi ristiside- tai nivelkierukkavikoja, ne hoidetaan tähystimellä samassa leikkauksessa.

Polven sivusiteiden korjausleikkauksen jälkeen potilas pääsee kotiin yleensä jo samana päivänä. Polvessa on käytettävä saranatukea yötä päivää kuuden viikon ajan, koska tuki estää korjattujen tai korvattujen siteiden venyttymisen. Saranatuki sallii polven täyden liikelaajuuden ja jalalle saa varata täydellä painolla heti leikkauksen jälkeen. Kevyt liikunta esimerkiksi kuntopyörää ajamalla on mahdollista jo muutaman viikon kuluttua polvituen kanssa. Kun polvituki poistetaan kuuden viikon kuluttua, harjoittelua lisätään asteittain. Sairausloman kesto on noin kuusi viikkoa riippuen vamman laajuudesta ja työnkuvasta.

Vaikka polven sivusidevaurio paranee yleensä hyvin ja polvi tukevoituu täysin ennalleen, voi polvessa olla jonkinlaista tuntemusta nivelsiteiden alueella jopa vuoden jälkeen vamman syntymisestä.

Polven nivelkierukan repeämä

Polven nivelkierukan repeäminen on hyvin yleinen vaurio polvessa. Nivelkierukka repeää yleensä polven vääntymisen yhteydessä. Vamma aiheuttaa lähes aina kipua, polven lukkiutumista ja pettämistä.

Lääkäri voi usein todeta tilanteen vastaanottokäynnillä. Diagnoosi varmistetaan magneettikuvauksella. Tavallisessa röntgenkuvassa nivelkierukan vikoja ei voida todeta.

Kierukan lievä repeämä paranee ilman leikkausta ja polvea voi käyttää normaalisti. Osa repeämistä hoidetaan kuitenkin tähystysleikkauksella, joka tehdään nukutuksessa tai spinaali- eli selkäpuudutuksessa. Leikkauksessa pyritään säästämään mahdollisimman paljon ehjää nivelkierukkaa. Nuorilla potilailla pyritään vieläkin säästävämpään leikkaukseen, jossa repeytymä kiinnitetään paikoilleen.

Nivelkierukan leikkauksesta toipuminen on yleensä nopeaa varsinkin kierukan osapoistossa. Potilas pääsee varaamaan täydellä painolla jalan päälle välittömästi. Liikuntaharrastukset sallitaan muutaman viikon jälkeen. Niissä tapauksissa, joissa päädytään nivelkierukan ompeluun, noudatetaan varovaisempaa aikataulua.

Nivelkierukan repeämän leikkaushoidon tulokset ovat yleensä hyviä. Jos nivelkierukan repeämään liittyy ruston kulumaa, tulos on epävarmempi. Useimmissa tapauksissa leikkaus kuitenkin lievittää kipua ja parantaa polven toimintaa. Erityisen tärkeää on, että leikkauksen jälkeen polvea kuntoutetaan aktiivisesti. Meillä Pihlajalinnassa fysioterapeutti tekee sinulle yksilöllisen harjoitusohjelman.