Olkapään vammat

Olkapää on anatomiansa vuoksi vammaherkkä. Urheilussa ja liikunnassa sekä esim. kaatumisen yhteydessä olkapäähän kohdistuu valtavia voimia. Tyypillisiä vammoja ovat olkapään sijoiltaanmeno ja eriasteiset kiertäjäkalvosimen repeämät.

Varaa aika olkapään kipuihin ja vammoihin erikoistuneelle asiantuntijalle verkkoajanvarauksestamme. Voit varata ajan myös puhelimitse numerosta 010 312 010.

Yleisimmät olkapääkivun aiheuttajat

  • Kiertäjäkalvosimen repeämät
  • Kiertäjäkalvosinoireyhtymä
  • Jäätynyt olkapää
  • Hauisjänteen vammat ja sairaudet
  • AC-nivelen artroosi (kuluma)

Terve olkanivel on elimistön liikkuvin nivel. Olkanivelessä ei ole luista kuppia, kuten lonkassa, vaan kupin muodostaa rustorengas. Toiminnallisesti olkaluun pitää kupissaan kiertäjäkalvosin. Onnettomuuksia yleisempiä ovat olkapään rasitusvammat.

Milloin lääkäriin?

Katso video: Milloin olkapääkivun vuoksi on syytä mennä lääkäriin?

Tapaturmasta johtuva olkapääkipu on hyvä diagnosoida mahdollisimman pian, jolloin voidaan varmistaa oikeanlainen hoito. Jotkut tapaturman aiheuttamat vammat on tärkeää saada leikattua pian vamman syntymisestä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ilman tapaturmaa alkanutta olkapääkipua voi seurailla pari kuukautta. Jos olkapääkipu häiritsee arkielämää, vaikeuttaa työntekoa tai estää harrastamisen, kannattaa kääntyä ortopediemme puoleen ja selvittää, miten vaivaa voidaan hoitaa.

Olkapääkivun tutkiminen

Vastaanotolla lääkäri haastattelee potilaan, tekee kliiniset tutkimukset ja testit, ja määrää tarvittaessa kuvantamistutkimuksia (röntgenkuvaus ja magneettitutkimus) diagnoosin varmistamiseksi.

Leikkauspäätöstä ei koskaan tehdä pelkän kuvantamislöydöksen perusteella, vaan lääkäri pohtii aina yksilöllisesti, hyötyykö potilas leikkauksesta vai ei.

Olkanivelen sijoiltaanmeno ja rustorenkaan repeämät

Olkanivel voi mennä sijoiltaan tai vaurioitua esimerkiksi rajun kaatumisen tai törmäämisen seurauksena. Olkanivelen sijoiltaan menoja tapahtuukin usein urheilussa. Yleisimmin nivel putoaa alas eteen. Olkanivelen liikuttelu aristaa eikä olkavarren nostaminen onnistu. Kädessä saattaa tuntua puutumista tai pistelyä varsinkin sijoiltaanmenon hetkellä.

Lievätkin vammat aiheuttavat usein ongelmia, sillä olkanivelessä nivelsiteillä ja jänteillä on erityisen tärkeä tehtävä.

Sijoiltaan mennyt olkanivel tulee asettaa paikoilleen mahdollisimman pian vamman jälkeen. Olkanivelen sijoiltaan meno vahingoittaa myös nivelsiteitä, jonka lisäksi vaurioita voi olla myös hermoissa ja verisuonissa. Olkanivel asetetaan paikoilleen joko nukutuksessa tai vahvan kipulääkityksen avulla. Toimenpiteen jälkeen pääsee muutamassa tunnissa kotiin.

Jos olkanivel on mennyt sijoiltaan ensimmäisen kerran, hoito jatkuu pitämällä kättä kantositeessä noin kahden viikon ajan. Vamma paranee parhaiten aikuisilla, koska heidän nivelensä eivät jousta niin paljon kuin nuorilla.

Jos paraneminen jää vajaaksi, nivelessä voi tuntua lonksahduksia tai löysyyden tunnetta. Olkanivel voi myös mennä helposti uudelleen sijoiltaan.

Vammatilanteissa olkapää röntgenkuvataan luunmurtumien tutkimista varten. Nivelsiteiden ja jänteiden vammat selviävät vasta magneettikuvauksessa. Olkapään nivelsidevammoista osa on venähdyksiä, jotka paranevat fysioterapian avulla. Osa olkapään vammoista vaatii leikkauksen parantuakseen hyvin.

Tutustu: Kuvantamispalvelut

Lue lisää: olkapääleikkaus

Olkapääleikkauksesta toipuminen

Jos olkapää ei parane toivotusti tai jos olkanivel on mennyt sijoiltaan aiemminkin, on leikkaus yleensä tarpeen. Ennen toimenpidettä tehdään yleensä magneettikuvaus. Kuvauksessa saadaan selvitettyä tarkasti syntyneet vauriot.

Olkapääleikkauksen jälkeen pääsee kotiin saman päivän kuluessa. Kättä pidetään kantositeessä yleensä kolme viikkoa, jonka jälkeen tehdään jälkitarkastus leikkaavan lääkärin vastaanotolla. Olkapään liikeratoja joutuu rajoittamaan noin kuuden viikon ajan.

Liikuntaa voi harrastaa yleensä noin kolmen kuukauden jälkeen, mutta olkapäätä voimakkaasti rasittavia suorituksia tulee rajoittaa noin puoli vuotta. Fysioterapia aloitetaan lääkärikäynnin jälkeen.

Lue lisää: Fysioterapia

Kipu voi johtaa väsymiskierteeseen

Leikkauspäätökseen vaikuttaa potilaan tilanne kokonaisuutena: työ, elämäntilanne, harrastukset ja kipu. Olkapäävaivoihin liittyy usein joko jatkuvaa yösärkyä tai sängyssä kyljellä maatessa häiritsevää kipua. Tämä johtaa yöunien katkonaisuuteen ja univaikeuksiin – pahimmillaan kroonistuneeseen väsymykseen. Olkapääortopedi kohtaa valitettavan usein kipuun ja väsymykseen uupuneita potilaita.

Pitkäkestoinen olkapääkipu ja väsymys ovat elimistölle kuormittavia ja johtavat usein myös vaikeuksiin arkielämässä. Leikkaus saattaa olla tällaisessa tilanteessa arvokas apu ihmiselle, eikä leikkausta ole syytä pelätä.
Jokainen vamma diagnosoidaan tarkkaan ja vammojen hoito arvioidaan tapauskohtaisesti. Jotkut vammat saattavat vaatia pidempää seurantaa.

Olkapäävammojen ennaltaehkäisy

Olkapäävammojen ennaltaehkäisyssä pyritään siihen, että olkapään liike on mahdollisimman optimaalinen. Tällöin nivel kestää toistuvaa rasitusta. Vahva tukilihaksisto auttaa olkapäätä vamman uhatessa eikä esim. supraspinatusjänne repeä niin helposti.

Olkapäävammojen ehkäisy perustuu yksilöllisesti ohjattuihin harjoitteisiin. Olkapään tulee liikkua normaalisti, mutta ylivenyttämistä tulee varoa. Tyypillisesti olkapään takaosa on taipuvainen kireyteen, tällöin ongelmana on nk. takakapselin kireys. Olkapään nuppi ei pääse omalle paikalleen, vaan on liiaksi edessä suhteessa kuppiin. Ongelma altistaa kiertäjäkalvosimen etuosan hankaukselle ja on tyypillinen supraspinatuksen (kättä ylös nostava lihas) ärsytyksen aiheuttaja.

Jos olkanivelessä on taipumusta yliliikkuvuuteen, on se yleensä rakenteellisesti löysä eteenpäin. Tällöin ohjelmaa laadittaessa tulee olla varovainen esim. rintalihasvenytysten kanssa, ettei provosoi yliliikkuvuutta. Nuorilla urheilijoilla ja varsinkin tytöillä yliliikkuvuus on yleinen ongelma, johon tulee kiinnittää huomiota

Lue lisää: Pihlajalinnan Urheiluklinikka

Ajanvaraus

Varaa aika olkapään kipuihin ja vammoihin erikoistuneelle asiantuntijalle verkkoajanvarauksestamme. Voit varata ajan myös puhelimitse numerosta 010 312 010. Asiakaspalvelumme auttaa vuorokauden ympäri.