Lonkkakipu

Lonkan nivelperäinen kipu tuntuu yleisimmin syvällä nivusessa tai pakarassa. Alkuvaiheessa kipu ilmenee rasituksessa ja kiertoliikkeissä. Samalla lonkassa voi tuntua napsumista tai rahinaa.

Nivelen kivuliaisuus johtaa usein ontuvaan kävelyrytmiin, joka saa kivun leviämään lonkan ulkosivulle, pakaraan, reiteen ja aina polveen saakka. Lonkkanivelperäinen kipu ei yleensä säteile säären puolivälin alapuolelle.

Usein kivun alkamisen yhteydessä lonkasta on alkanut tuntua uudenlaista napsumista tai rahinaa, joka on epämiellyttävää ja ajoittain kivuliasta. Kivuton napsuminen tai ääni lonkasta ei ole poikkeavaa, eikä edellytä jatkotutkimuksia.

Lonkkakivun tutkiminen

Jos lääkärin perustutkimus vastaanotolla ei tarjoa vastausta ongelmaan, otetaan lantiosta ja oireisesta lonkasta röntgenkuva tai magneettikuva.

Magneettikuvaukseen voidaan liittää myös tehosteaine. Tehosteainetta käytettäessä esimerkiksi nivelpinnan vauriot voidaan selvittää tarkemmin.

Ahdas, mutta oireeton

Lonkan rakenteen poikkeamat ovat periytyviä ominaisuuksia, mutta etenkin kasvuiän harrastukset ja liikunta voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi lonkkanivel muodostuu. Erityisesti ahdaslonkkaan sopiva luinen rakenne löytyy noin 30 prosentilla suomalaisista. Kaikille ei kuitenkaan tule nuorella iällä alkavaa nivelrikkoa eikä lonkkanivelen ongelmia.

Oireettomien urheilijoiden lonkan magneettikuvauksissa on todettu, että ahdaslonkkaoireyhtymän kriteerit täyttävä luinen rakenne on 50 prosentilla oireettomista urheilijoista. Lonkkamaljan rustoisen reunuksen repeämään sopivia kuvauslöydöksiä on todettu jopa 70 prosentilla. Tämän vuoksi pelkkä magneettikuvauksessa nähty löydös ei ole aihe leikkaushoitoon.

Lonkkanivelen rakenteelliset ongelmat

Kuten luonnossa moni asia, myös lonkkanivelen rakenne on liukumo eri ääripäiden välillä. Toisessa ääripäässä on lonkan sijoiltaan meno ja liian matala lonkkamalja – toisessa ahdaslonkkaoireyhtymä.

Matala lonkkamalja

Matala lonkkamalja ei tarjoa riittävää tukea reisiluun pallomaiselle päälle, jolloin kuorma kohdistuu pienelle alueelle nivelrustoa. Lisäksi lonkkanivelen rustoinen reunus joutuu kantamaan mekaanista kuormaa ja kehittyy kasvun aikana normaalia suuremmaksi. Koska tiivistereunusta ei ole tarkoitettu kantamaan kuormaa, vaurioituu se vuosien myötä. Ilmeisesti kipu liittyykin rustoisen reunuksen repeämään.

Ahdaslonkkaoireyhtymä

Ahdaslonkka-oireyhtymä (femoro-acetabular impingement, FAI) voidaan jakaa joko reisiluun pään tai lonkkamaljan ongelmaksi. Yleisimmin ahdaslonkkaoireyhtymässä rakenteellista poikkeavuutta on näiden yhdistelmänä molemmin puolin. Lonkkamalja voi olla liian syvä, tai sen reunassa voi olla luinen kyhmy, joka rajoittaa lonkkanivelen liikettä.

Reisiluun puolella ahdaslonkka-oireyhtymä tarkoittaa luista harjannetta, joka ”katkaisee” pallon kaaren. Toimiakseen normaalisti reisiluun pään pitäisi olla pallomainen ja jatkua pallon kaaren mukaisesti kapeaksi reisiluun kaulaksi. Mikäli pallon ja kaulan välillä on luinen kyhmy tai harjanne, ahtauttaa tämä lonkkaniveltä etenkin koukistus- ja sisäkiertoliikkeessä painamalla lonkkamaljan reunaan.

Ruston vauriosta nivelrikoksi

Toistuvan kontaktin yhteydessä lonkkamaljan reunalla oleva rustoinen rengas (tiiviste) vaurioituu ja repeää. Samassa yhteydessä luinen kyhmy painaa myös lonkkanivelen lasirustoa (kantava rustopinta nivelessä) aiheuttaen tyypillisimmillään lasiruston irtoamisen luisesta pohjastaan. Tämä aiheuttaa nivelruston vaurion, joka vähitellen etenee lonkkanivelen nivelrikoksi.

Nivelrikolle ei ole parantavaa hoitoa ja pitkälle edenneen nivelrikon ainoa leikkaushoito on tekonivelleikkaus. Nykyään kuitenkin toivotaan, että nivelrikon etenemistä tekonivelleikkausta vaativaan vaiheeseen voitaisiin hidastaa oikea-aikaisella luisen rakenteen korjaamisella (ns. niveltä säästävä kirurgia).

Lonkkakivun hoito

Lonkkakivun hoitona on tehokas suunnitelmallinen fysioterapia tai viime kädessä leikkaushoito. Vaivasta riippuen leikkaus tehdään joko avoleikkauksena tai tähystysleikkauksena. Tähystysleikkaukseen päädytään useimmiten silloin, kun potilas kärsii ahdaslonkka-oireyhtymän aiheuttamasta lonkkakivusta, jota ei saada kuriin muun hoidon avulla.

Lonkan tähystysleikkauksen jälkeen potilas pystyy yleensä palaamaan takaisin entisiin aktiviteetteihinsa.

Lue lisää lonkan leikkaushoidosta.