Lonkkakipu

Lonkkakivun syy on aina hyvä selvittää asiantuntevan ortopedin vastaanotolla, jotta osataan valita oikeanlainen hoitomuoto.

Lonkan nivelperäinen kipu tuntuu yleisimmin syvällä nivusessa tai pakarassa. Alkuvaiheessa kipu ilmenee rasituksessa ja kiertoliikkeissä. Samalla lonkassa voi tuntua napsumista tai rahinaa.

Lapsilla ja nuorilla lonkkakipu ei ole normaalia. Siksi kannattaa hakeutua lääkäriin ja selvittää kivun syy. Aikuiset voivat seurata kipua muutaman viikon rasitustasoa keventämällä ja tarvittaessa kipulääkkein ennen lääkäriajan varaamista. Kova kipu on aina syy mennä lääkäriin. Lonkan oireilu on varsin usein luonteeltaan vaihtelevaa. Jos oireet uusivat toistuvasti, niin oireilun syy kannattaa selvittää.

Tapaturman sattuessa lääkäriin on hyvä mennä pikaisesti.

Varaa aika verkkoajanvarauksesta tai puhelimitse numerosta 010 312 010

Lonkkakivun hoitaminen

Meiltä Pihlajalinnasta löydät kokeneet lonkan alueen hoitoon perehtyneet asiantuntijat. Vankan kokemuksensa ja viimeisen tutkimustiedon avulla he laativat jokaisen potilaan lonkkakipuun parhaan mahdollisen hoitosuunnitelman.

Tavoitteenamme on löytää potilaalle paras mahdollinen hoitomuoto. Lonkkanivelen rakenteissa on huomattavaa yksiöllistä vaihtelua, joten kuvantamistutkimusten tulkinta kannattaa jättää asiaan perehtyneelle ortopedille.

Pihlajalinnan lääkärit huomioivat hoitomuotoa valitessaan potilaan arjen, harrastukset ja työelämän haasteineen ja tavoitteineen. Päätös lopullisesta hoitomuodosta tehdään yhdessä potilaan kanssa.

Lonkkakivun tutkiminen

Vastaanotolla lääkäri haastattelee potilaan, tekee kliiniset tutkimukset ja testit ja määrää kuvantamistutkimuksia (röntgenkuvaus ja magneettitutkimus) diagnoosin varmistamiseksi.

Leikkauspäätöstä ei koskaan tehdä pelkän kuvantamislöydöksen perusteella, vaan päätös lonkkaleikkauksesta vaatii myös oirekuvauksen ja kliinisen tutkimuksen. Lääkäri pohtii aina yksilöllisesti, hyötyykö potilas leikkauksesta vai ei.

Jokainen vamma diagnosoidaan tarkkaan, ja vammojen hoito arvioidaan tapauskohtaisesti. Jotkut vammat saattavat vaatia pidempää seurantaa.

Lue lisää kuvantamisesta

Mistä lonkkakipu voi johtua?

Ilman vammaa oireilevan lonkan taustalla on yleensä anatominen tai toiminnallinen syy. Lonkkanivelen luiset rakenteet kypsyvät vasta teini-iässä. Kasvuiässä lonkan ylirasitus tai esimerkiksi runsas ääriasentojen harjoittelu saattaa altistaa lonkkavaivoille. Lonkan anatomia saattaakin muuttua sen mukaan, miten sitä käytetään lapsuudessa ja teini-iässä.

Lonkkaoireen syy saattaa olla myös alempana raajassa tai jopa oireettoman alaraajan toiminnallisessa tai rakenteellisessa ongelmassa.

Yleisimmät lonkkakivun syyt

Matala lonkkamalja

Matala lonkkamalja ei tarjoa riittävää tukea reisiluun pallomaiselle päälle, jolloin kuorma kohdistuu pienelle alueelle nivelrustoa. Lisäksi lonkkanivelen rustoinen reunus joutuu kantamaan mekaanista kuormaa ja kehittyy kasvun aikana normaalia suuremmaksi. Koska tiivistereunusta ei ole tarkoitettu kantamaan kuormaa, vaurioituu se vuosien myötä. Ilmeisesti kipu liittyykin rustoisen reunuksen repeämään.

Ahdaslonkkaoireyhtymä

Ahdaslonkka-oireyhtymä (femoro-acetabular impingement, FAI) voidaan jakaa joko reisiluun pään tai lonkkamaljan ongelmaksi. Yleisimmin ahdaslonkkaoireyhtymässä rakenteellista poikkeavuutta on näiden yhdistelmänä molemmin puolin. Lonkkamalja voi olla liian syvä, tai sen reunassa voi olla luinen kyhmy, joka rajoittaa lonkkanivelen liikettä.

Reisiluun puolella ahdaslonkka-oireyhtymä tarkoittaa luista harjannetta, joka ”katkaisee” pallon kaaren. Toimiakseen normaalisti reisiluun pään pitäisi olla pallomainen ja jatkua pallon kaaren mukaisesti kapeaksi reisiluun kaulaksi. Mikäli pallon ja kaulan välillä on luinen kyhmy tai harjanne, ahtauttaa tämä lonkkaniveltä etenkin koukistus- ja sisäkiertoliikkeessä painamalla lonkkamaljan reunaan.

Nivelrikko

Toistuvan kontaktin yhteydessä lonkkamaljan reunalla oleva rustoinen rengas (tiiviste) vaurioituu ja repeää. Samassa yhteydessä luinen kyhmy painaa myös lonkkanivelen lasirustoa (kantava rustopinta nivelessä) aiheuttaen tyypillisimmillään lasiruston irtoamisen luisesta pohjastaan. Tämä aiheuttaa nivelruston vaurion, joka vähitellen etenee lonkkanivelen nivelrikoksi.

Nivelrikolle ei ole parantavaa hoitoa ja pitkälle edenneen nivelrikon ainoa leikkaushoito on tekonivelleikkaus. Nykyään kuitenkin toivotaan, että nivelrikon etenemistä tekonivelleikkausta vaativaan vaiheeseen voitaisiin hidastaa oikea-aikaisella luisen rakenteen korjaamisella (ns. niveltä säästävä kirurgia).

Milloin lonkkaleikkaukseen?

Useimmat lonkkakivun aiheuttajat voidaan hoitaa kuntouttamalla. Kuntoutus onkin lonkkakivun hoidossa useimmiten ensisijainen hoitomuoto. Tapaturmaiset lonkkavammat tai -murtumat saattavat vaatia leikkaushoitoa jo alkuvaiheessa.
Lonkkaleikkaukseen päädytään, mikäli lonkkakipu haittaa arki- tai työelämää tai liikkuminen on vaivan vuoksi vaikeaa, eikä kuntoutus tuo toivottuja tuloksia.