Polvikipu

Polvikivulle voi olla useita syitä. Kivun taustalla voi olla esimerkiksi iän tuoma kuluma, liiallinen rasitus tai tapaturman aiheuttama vamma.

Milloin lääkäriin?

Polvikivun alkaessa on hyvä pohtia, onko rasittanut polvea eri tavalla kuin ennen? Rasitusvammat helpottavat usein rasitusta keventämällä, ja kipua on turvallista seurata itsenäisesti viikon verran samalla jalan rasitusta vähentämällä. Mikäli oireilu helpottaa lepäämällä, kivun hellitettyä rasitustasoa voi lisätä taas asteittain.

Mikäli polven rasitusoireilu ei hellitä viikossa, tai raajalla varaaminen on vaikeaa, varaa aika ortopedin vastaanotolle. Vamman sattuessa on hyvä hakeutua polviin erikoistuneen ortopedin vastaanotolle.

Ortopedimme ovat kokeneita tuki- ja liikuntaelinvaivoihin perehtyneitä erikoislääkäreitä, joiden vankka asiantuntemus takaa luotettavan ja nopean diagnosoinnin ja hoidon. Polviin erikoistuneet ortopedimme hoitavat polvivaivoja leikkausta edeltävästä tutkimuksesta kuntoutukseen saakka.

Varaa aika polven kipuihin erikoistuneelle asiantuntijalle

Leikkaushoito on lähes aina viimeinen hoitovaihtoehto. Ennen polvileikkausta pohditaan, tuottaako leikkaus paremman tuloksen kuin kuntouttava hoito. On tilanteita, jolloin polvileikkaus on ainoa vaihtoehto, mutta monessa tapauksessa kuntoutus tuo riittävän avun vaivan hoitamiseksi.

Miten polvea tutkitaan?

Lääkärin vastaanotolla polviortopedi haastattelee potilasta ja selvittää, mistä polvikipu on peräisin ja minkälaista kipu on. Tämän jälkeen lääkäri tutkii potilaan. Usein diagnoosin varmistamiseksi tarvitaan röntgenkuvaus tai magneettitutkimus.

Tutustu kuvantamispalveluun

Yleisimmät polvikivun syyt

Tyypillisin polvikivun syy on nivelrikko (artroosi), joka tarkoittaa iän tuomaa nivelpintojen kulumista. Nivelrikko on yleinen vaiva yli 60-vuotiailla, mutta sitä ilmenee jo 40 ikävuoden jälkeen. Nivelrikon suurimpia riskitekijöitä ovat ikä ja ylipaino. Mitä vanhempi on, sitä todennäköisimmin polvissa on nivelrikkomuutoksia.

Nivelrikon tyypillisimmät oireet ovat kipu, jäykkyys ja turvotus. Nivelrikko ei estä liikkumista, vaan liikkuminen on sallittua kivun sallimissa rajoissa. Turvallisia lajeja ovat esimerkiksi pyöräily ja vesijuoksu.

Aktiiviliikkujilla ja -urheilijoilla tai liikunnan vasta aloittaneilla polvi voi kipeytyä liiallisesta rasituksesta. Rasituksen myötä kiputiloja voi tulla esimerkiksi jänteisiin tai luihin. Myös rakenteelliset ominaisuudet voivat altistaa erilaisille rasitusvammoille.

Yleisimmät polvileikkausta vaativat vammat

  • Nivelkierukkavammat
  • Eturistisiteen vammat
  • Murtumat

Tällaiset polvileikkausta vaativat vammat syntyvät tapaturman seurauksena.
Nivelkierukkavamma voi tulla myös ilman tapaturmaa. Tällöin vaiva paranee usein parhaiten oikeanlaisella kuntoutuksella, eikä leikkaushoitoa aina tarvita.
Suuret tapaturmaiset polvivammat vaativat aina asiantuntevan ortopedin arvion oikeanlaisen ja oikea-aikaisen hoidon varmistamiseksi. Hoitosuunnitelman tekemiseksi voidaan tarvita esimerkiksi röntgen- tai magneettikuvaus, jonka avulla lääkäri näkee tarkasti, minkälaisesta vammasta on kyse. Hoitopolkua suunniteltaessa ortopedi huomioi asiakkaan iän, ammatin, urheilulajit ja muut toipumiseen vaikuttavat seikat.

Lue lisää polvileikkauksesta

Lue lisää polvivammoista ja niiden hoidosta