Nilkan vammat

Nilkkavamma on yksi tavallisimpia syitä hakeutua päivystykseen. Suurin osa nilkan vammoista on venähdyksiksi luokiteltavia osittaisia nivelsidevaurioita. Nilkkavammat on kuitenkin tutkittava huolellisesti, sillä nilkan vääntyessä voi syntyä myös jännevaurioita tai luiden murtumia.

Vamman laajuutta voidaan selvittää röntgen- ja magneettikuvauksella. Röntgenkuvausta käytetään murtumien toteamiseen. Magneettikuvauksessa nähdään nivelsidevamman vakavuus ja mahdolliset liitännäisvammat, kuten rustovauriot ja jännevammat.

Nilkan venähdyksen hoitona käytetään yleensä nilkan tukemista muutamien viikon ajan. Jos fysioterapia aloitetaan pian vamman tapahtumisen jälkeen, toipuminen nopeutuu. Nilkkavammat eivät kuitenkaan aina parane, vaan niihin voi jäädä rasituskipua ja nyrjähtelytaipumusta, joka voi vaatia leikkaushoitoa.

Vammat vaativatkin huolellista seurantaa ja erityisesti silloin, kun potilas on aktiivinen, urheilee tai harrastaa liikuntaa. Jos vammaan liittyy luunmurtuma, jota ei voi hoitaa kipsillä, lujitetaan nilkka leikkauksessa ruuveilla.

Nilkkavammasta toipuminen kestää vamman luonteesta riippuen kolmesta viikosta noin kolmeen kuukauteen.