Tekonivelkirurgia

Onko polven tai lonkan nivelrikko edennyt niin, että leikkaushoito on tarpeen? Pihlajalinnassa pääset nopeasti lääkärin arvioon ja tekonivelleikkaukseen. Lähete voidaan tehdä myös potilaan valinnanvapauden mukaisesti Jokilaakson sairaalaan.

Polven tekonivelleikkaus

Polven nivelrikko on vaiva, jonka ensimmäisenä oireena on yleensä rasitus- ja liikkeellelähtökipu. Kipu paikallistuu polven alueelle ja voi säteillä polven taakse sääreen. Toinen merkittävä oire on polvinivelen jäykkyys. Lisäksi saattaa esiintyä asentovirheitä, ontumista ja jalan pettämistä. Liikkeistä usein ensimmäisenä rajoittuu polven koukistus. Nivelrikon edetessä myös polven ojentaminen voi hankaloitua.

Polven nivelrikko voidaan todeta ortopedin vastaanottokäynnillä. Diagnoosin tekemisessä käytetään apuna röntgenkuvaa. Polven nivelrikkoa hoidetaan yleensä aluksi kipulääkityksellä ja fysioterapialla. Kun alkuvaiheen hoito ei auta riittävästi eli nivelrikko haittaa päivittäistä elämää, hoitomuotona käytetään tekonivelleikkausta. Leikkauksella pyritään kipujen lieventämiseen ja liikuntakyvyn paranemiseen. Leikkauksessa korjataan myös polveen tullut mahdollinen virheasento.

Polven tekonivel koostuu reisiluun ja sääriluun pinnalle luusementillä kiinnitettävistä metallisista osista ja sääriluun puoleiseen osaan kiinnittyvästä polyeteenimuovista, joka niveltyy reisiluun metallista osaa vasten. Tarvittaessa leikkauksessa pinnoitetaan myös polvilumpio. Leikkaava lääkäri valitsee eri vaihtoehdoista sopivimman tekonivelen ennen toimenpidettä.

Tekonivelleikkaus on iso toimenpide, minkä vuoksi ennen leikkaukseen tulemista on tärkeää saada mahdolliset perussairaudet – kuten sokeritauti ja verenpainetauti – hyvään hoitotasapainoon. Infektioita ei saa olla ja tupakointi pitäisi lopettaa viimeistään kuukausi ennen leikkausta. Myös runsasta alkoholinkäyttöä tulee välttää ja hampaat hoitaa.

Tekonivelleikkaukseen saavutaan leikkauspäivänä. Toimenpide tehdään yleensä selkäydinpuudutuksessa. Sairaalassaoloaikana toivutaan leikkauksesta ja käydään läpi kuntoutusta. Kotiutuminen tapahtuu 2–3 päivää leikkauksen jälkeen. Hakaset poistetaan iholta kahden viikon kuluttua. Lääkärin luona käydään ensimmäisessä jälkitarkastuksessa 2–3 kuukautta leikkauksen jälkeen ja fysioterapiakäyntejä on sovitun suunnitelman mukaisesti.

Leikkauksen jälkeen leikattuun jalkaan saa varata täydellä painolla. Leikattua niveltä voi yleensä liikuttaa vapaasti. Toipumisaika vaihtelee suuresti riippuen muun muassa yleiskunnosta, nivelen tilanteesta ennen leikkausta ja kuntoutukseen sitoutumisesta. Leikkausalueelle ja jalkaan tulee alkuvaiheessa mustelmia ja turvotusta. Turvottelutaipumus voi jatkua pidempäänkin. Kipua hoidetaan särkylääkkeellä. Sairausloma kestää 2–3 kuukautta työnkuvasta riippuen. Autolla ajaminen on sallittua noin 4–6 viikon kuluttua leikkauksesta.

Polven tekonivelleikkauksen toiminnallinen lopputulos on nähtävissä noin kuuden kuukauden kuluessa leikkauksesta, mutta osalla potilaista toipumista tapahtuu vuoteen saakka. Yleensä tekonivel toimii hyvin, mutta se voi rajoittaa elämää eri tavoin. Tekonivelen kanssa ei esimerkiksi yleensä pysty juoksemaan, ja polvilleen sekä kyykkyyn meno saattaa olla vaikeaa. Vakavat komplikaatiot ovat harvinaisia, jos alkuvaiheen toipuminen on sujunut normaalisti. Nykyisin asennettavat tekonivelmallit on suunniteltu kestämään vuosikymmenten käytön.

Lonkan tekonivelleikkaus

Kun lonkassa alkaa tuntua rasitus- ja liikkeellelähtökipua sekä myöhemmin leposärkyä, voi kyse olla nivelrikosta. Kipu saattaa säteillä nivusten seutuun, pakaraan ja polveen asti. Muita mahdollisia lonkan nivelrikon oireita ovat lonkkanivelen jäykkyys, asentovirheet, ontuminen ja jalan pettäminen. Taudin edetessä lonkkanivel muuttuu usein liikkeiltään saranamaiseksi eli nivel liikkuu vain ojennuskoukistussuunnassa.

Lonkan nivelrikko voidaan todeta ortopedin vastaanottokäynnillä. Diagnoosin tekemisessä käytetään apuna röntgenkuvaa. Lonkan nivelrikkoa hoidetaan yleensä aluksi kipulääkityksellä ja fysioterapialla. Kun alkuvaiheen hoito ei auta riittävästi eli nivelrikko haittaa päivittäistä elämää, hoitomuotona käytetään tekonivelleikkausta. Leikkauksella pyritään kipujen lieventämiseen ja liikuntakyvyn paranemiseen.

Tekonivelet voidaan jakaa kiinnittymisen perusteella sementillisiin ja sementittömiin tekoniveliin. Sementillisissä tekonivelissä tekonivel kiinnitetään nimensä mukaisesti luusementillä reisiluun ja lantiomaljan luuhun. Sementittömät tekonivelet kiilataan niille tehtyyn ”pesään”. Potilaan oma luu kasvaa sementittömän tekonivelen karkeaan pintaan kiinni. Leikkaava ortopedi valitsee vaihtoehdoista sopivimman, kuten myös tilanteeseen parhaimman tekonivelen liukupinnan. Liukupinta voi olla muovia, keraamia tai metallia.

Tekonivelleikkaus on iso toimenpide, minkä vuoksi ennen leikkaukseen tulemista on tärkeää saada mahdolliset perussairaudet – kuten sokeritauti ja veranpainetauti – hyvään hoitotasapainoon. Infektioita ei saa olla ja tupakointi pitäisi lopettaa viimeistään kuukausi ennen leikkausta. Myös runsasta alkoholinkäyttöä tulee välttää ja hampaat hoitaa.

Tekonivelleikkaukseen saavutaan leikkauspäivänä. Toimenpide tehdään yleensä selkäydinpuudutuksessa. Sairaalassaoloaikana toivutaan leikkauksesta ja käydään läpi kuntoutusta. Kotiutuminen tapahtuu 2–3 päivää leikkauksen jälkeen. Hakaset poistetaan iholta kahden viikon kuluttua. Lääkärin luona käydään ensimmäisessä jälkitarkastuksessa 2–3 kuukautta leikkauksen jälkeen ja fysioterapiakäyntejä on sovitun suunnitelman mukaisesti.

Toipuminen leikkauksesta vaihtelee suuresti. Siihen vaikuttavat muun muassa yleiskunto, nivelen tilanne ennen leikkausta ja kuntoutukseen sitoutuminen. Leikkausalueelle ja jalkaan tulee alkuvaiheessa mustelmia ja turvotusta. Kipua hoidetaan särkylääkkeellä. Sairausloma kestää 2–3 kuukautta työnkuvasta riippuen. Autolla ajaminen on sallittua noin 4–6 viikon kuluttua leikkauksesta riippuen toipumisesta.

Tekonivel toimii yleensä hyvin. Komplikaatiot ovat harvinaisia, jos alkuvaiheen toipuminen on sujunut normaalisti. Uusintaleikkausta tarvitaan, jos tekonivel irtoaa, rikkoutuu tai muoviosa kuluu loppuun. Nykyisin asennettavat tekonivelmallit on suunniteltu kestämään vuosikymmenten käytön.