Lisää virtaa ja palautumista työpäivään minitauoilla

Mielekkäällä ja virikkeellisellä vapaa-ajalla on suuri vaikutus jaksamiseemme, mutta itse asiassa työpäivän lomassa tapahtuvalla palautumisella on suurempi vaikutus kokonaiskuormitukseen. Keho ja mieli tarvitsevat taukoja kaikenlaisessa työssä.

Suuri työmäärä ja kova työtahti lisäävät elimistön stressitilaa. Stressin seurauksena keho ja mieli on eräänlaisessa hälytystilassa, mikä voi ilmetä keskittymisvaikeuksina ja virheiden lisääntymisenä ja työn sujuvuus ja tuottavuus vähenevät. Päivittäiset palauttavat rutiinit ja keinot kiireen hallintaan ovat tärkeitä työhyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Työn säännöllisellä tauotuksella on monia vaikutuksia elimistöön. Tauon aikana verenpaine laskee ja elimistössä olevan kortisolin määrä vähenee. Työpäivien aikana pidettävien taukojen vaikutuksia on tutkittu ja todettu, että työn tauottaminen vähentää uupumuksen tunnetta ja työpäivän aikana koettua stressiä sekä parantaa vireyttä ja suorituskykyä. Mitä kovempi työtahti, sitä tarpeellisempia tauot ovat.

Tauon pituudella ei näytä olevan vaikutusta työntekijöiden palautumiseen: sydämen sykevälivaihtelua mittaamalla on todettu, että jopa muutaman minuutin mittaiset tietoiset läsnäolon hetket voivat saada kehon palautumistilaan. Oleellisempaa on, että työtään tauottaa säännöllisesti. Tietoisten pienten taukojen avulla on mahdollisuus saada päivään riittävästi palautumista. Parhaimmillaan minitaukojen merkitys voi korostua sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen että stressin haitallisten vaikutusten ja ylikuormittumisen ennaltaehkäisyssä.

Lue lisää minitauosta ja taukoharjoituksista täältä.