Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Hyvälaatuinen asentohuimaus on yksi yleisimpiä yksittäisiä huimauksen syitä. Hyvänlaatuisella asentohuimauksella (Benign Paroxysmal Positional Vertigo, BPPV) tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä.

Kaarikäytävissä kehon asentoa ja tasapainoa aistivaan kaarikäytävään kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka tuntuu kiertohuimauksena 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen.

Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Sen sijaan huimaus ei yleensä estä liikkumista. Vaikka oireet ovat joskus melko voimakkaat, vaiva ei johdu vakavasta keskushermostoperäisestä sairaudesta ja se on luonteeltaan hyvänlaatuinen.

Fysioterapeutti antaa asiakkaalle oikeat ohjeet riippuen siitä missä kaarikäytävässä ongelma on. Epleyn manööveri on yleisin ja korjaa niin sanotun posteriorisen kaarikäytävän aiheuttamaa asentohuimausta. Lempertin manööveri auttaa vaakasuoran kaarikäytävän asentohuimaukseen.

Jos sinulla on jo todettu hyvänlaatuinen asentohuimaus, varaa aika fysioterapeutille verkkoajanvarauksestamme. Voit myös varata ajan asiakaspalvelumme numerosta 010 312 010.