Maitland

Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Australialaisen Greoffrey D. Maitlandin kehittämä konsepti on lähtöisin 1960-luvulta. Konsepti on käytännön ratkaisumenetelmä tuki- ja liikuntaelimistön ja hermokudoksien häiriöihin.

Maitland-konseptissa huolellisen haastattelun ja tutkimisen merkitys korostuu. Asiakas ja hänen kokemansa tuntemukset ja oireet, ovat keskeisessä asemassa. Asiakas tuntee ongelmansa itse parhaiten ja on paras asiantuntija, joka tietää oireidensa vaikutuksesta muun muassa toimintakykyynsä. Tarkka oirekuvan muodostaminen on erittäin tärkeää ja siihen käytetään aikaa haastattelemalla asiakas huolellisesti.

Asiakkaan kokemuksia, oireita ja tuntemuksia verrataan olemassa olevaan teoriatietoon. Jos asiakkaan oireisto ei ole selitettävissä olemassa olevan tietoteorian varassa, asiakaslähtöinen ajatusmalli selkeyttää asiakkaan kliinistä oirekuvaa ja takaa sekä turvallisen että tehokkaan hoidon.

Haastattelun perusteella edetään fyysiseen tutkimukseen, jossa pyritään löytämään potilaan oireita aiheuttavat liikkeet ja asennot. Tutkimuksen ja haastattelun, sekä tietoteorian perusteella luodaan oireistolle kliininen diagnoosi. Tarkan oirekuvauksen ja tutkimuslöydöksien avulla saadaan tietoa kudoksien ärtyvyydestä ja tilan vaikeusasteesta sekä syy-seuraus suhteista. Tämän pohjalta tehdään hoitopäätökset. Pääpaino hoidossa on manuaalisilla liiketekniikoilla, jotka tehdään eriasteisina ja kudoksien ärtyvyyden ja tilan mukaisesti. Tekniikoita sovelletaan laajemmin osaksi kotiohjeita, ennaltaehkäisyä, ergonomiaa, toiminnallisuutta ja kroonisen kivun hallintaa.

Hoidon edistymistä arvioidaan haastattelun ja fyysisen tutkimuksen löydöksiin nähden toistuvasti jokaisella fysioterapia käynnillä. Menetelmä mahdollistaa tehokkaiden ja vaikuttavien tekniikoiden ja menetelmien valinnan terapian aikana. Toistuva ja analyyttinen arviointiprosessi mahdollistaa hoidon edistymisen tarkoituksenmukaisesti.

Erikoistuminen manipulatiiviseksi fysioterapeutiksi Maitland-konseptin mukaan on mahdollista IMTA:n (International Maitland Teacher’s Association) kolmitasoisessa (level I–III) koulutusohjelmassa. Konseptin mukainen koulutus Australiassa on yliopistotasoista. IMTA:n organisoimaa koulutusta on useissa Euroopan maissa. Suomessa Maitland-koulutusta järjestetään Lahden Ammattikorkeakoulussa. Koulutus on jaettu eri tasoihin (level 1, level 2a, level 2b ja level 3).

Varaa aika asiantuntijalle verkkoajanvarauksestamme. Voit myös varata ajan asiakaspalvelumme numerosta 010 312 010.