Moni- ja vaikeavammaisten fysioterapia

Moni- ja vaikeavammaisten fysioterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja edesauttaa näin itsenäistä selviytymistä arkielämässä.

Kelan määritelmän mukaan vaikeavammaisuudesta on kyse silloin, kun sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että sen vuoksi on huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimista ja josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla työskentely tai selviytyminen arkielämän toiminnoista sujuisi paremmin.

Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen yksi tärkeä osa-alue on fysioterapia. Fysioterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja edesauttaa näin itsenäistä selviytymistä arkielämässä.

Varaa aika asiantuntijalle verkkoajanvarauksestamme. Voit myös varata ajan asiakaspalvelumme numerosta 010 312 010.