Painonhallinnan psyykkinen tuki

Psyykkisellä hyvinvoinnilla ja voimavaroilla on valtava merkitys painonhallinnan kannalta. Painonhallinnan psyykkisen tuen palvelussa saat ratkottua painonhallintaan liittyvä haasteita mielen hyvinvoinnin asiantuntijoiden avulla.

Syyt painonhallinnan ongelmien taustalla ovat usein monitasoisia ja pitkäkestoisia, eikä niiden ratkaiseminen yksin ole aina mahdollista. Psyykkisen tuen avulla etsit juurisyitä tottumuksille, kuten otatko omaa aikaa liikkumiselle, unelle tai omalle hyvinvoinnille.

Psyykkisen tuen avulla opit tekemään tietoisia valintoja, työstämään omien toimintatapojen pohjimmaisia syitä ja saat tukea muutokselle, jonka päätät tehdä. Painonhallinnan psyykkinen tuki toteutetaan etäpalveluna.

Lisätietoa ja ajanvaraus Pihlajalinnan Painonhallintaklinikalta.

Vaikuttavaa tukea painonhallinnan haasteisiin

Ylipainon ja painonhallinnan ongelmien taustalla voi olla esimerkiksi taipumus pistää muut itsensä edelle, oma arvottomuuden tunne tai haasteet kohdata vaikeita tilanteita tai tunteita. Ongelmien taustalla voi olla myös tunnesyömistä tai minäkuvan haasteita, pettymystä ja itseinhoa.

Painonhallinnan psyykkisen tuen avulla voit ratkaista painonhallintaa vaikeuttavia haasteita yhdessä ammattilaisen kanssa.

Painonhallinnan psyykkisessä tuessa yhdistetään tarpeesi mukaan seuraavia osa-alueita:

  • Kognitiivista käyttäytymisterapiaa
  • Psyykkistä valmennusosaamista
  • Painonhallinnan ja terveysalan osaamista

Tukea painonhallinnan ja terveysalan ammattilaiselta

Painonhallinnan psyykkisen tuen kokonaisuus alkaa asettamalla yksilölliset tavoitteet, jotka suunnitellaan yhdessä ammattilaisen kanssa. Jakson aikana opit tunnistamaan omia mahdollisia painonhallinnan haasteitasi ja löytämään toimivia tapoja niihin.

Hallitsematon syömistapa kuormittaa itsetuntoa ja aiheuttaa usein pettymystä itseensä ja jopa itseinhoa. Ammattilaisen kanssa tavoitteena on löytää ongelmia, jotka vaikeuttavat painonhallintaa. Opit tunnistamaan omia painonhallintaan liittyviä ajatus- ja käyttäytymismalleja, ja tarvittaessa harjoittelemaan ammattilaisen tuella toimivampia malleja.

Saat räätälöityä ja henkilökohtaista tukea mahdollisissa muutoksissa, joita päätät tehdä.

Painonhallinnan psyykkinen tuki voi olla kestoltaan joitakin kuukausia tai sitten lyhyempi jakso, johon kuuluu kolme etätapaamista. Painonhallinnan psyykkisen tuen ammattilaisina toimivat lyhytterapian menetelmäkoulutuksen sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiakoulutusta saaneet psykiatriset tai psykiatrisesti orientoituneet sairaanhoitajat.

Kokemuksia painonhallinnan psyykkisestä tuesta

Painonhallinnan psyykkisen tuen palvelu on ollut saatavilla syksystä 2021 lähtien, ja sillä on todettuja hoitovaikutuksia. Asiakkaidemme kokemia muutoksia jakson aikana:

”Olen saanut keinoja kohdata omat vaikeat tunteet. Pystyin lopettamaan vaikean tunnesyömisen, kun ymmärsin ammattilaisen kanssa keskustellessani sen juurisyyn. Suhteeni syömiseen on muuttunut täysin normaaliksi ja opin havainnoimaan itseäni; kuuntelemaan kehoani. Paino on laskenut 14 kiloa ja herkuttelu on loppunut täysin.”

“Sain tukea stressin ja huolien käsittelyyn, mikä on vähentänyt murehtimistani ja naposteluani sekä lopettanut ahmintaani. Nyt puran stressiä muilla tavoin kuin ahmimalla.”

“Olen oppinut arvostamaan itseäni ja vähentämään negatiivista sisäistä puhettani. En koe enää tarvetta ahmia, syödä makeaa tai turruttaa itseäni ruoalla, sillä sain tilalle muita keinoja.”

“Pääsin irtautumaan sokeririippuvuudesta. Makea tai ylipäätään ruoka ei enää hallitse mieltäni.”

“Sain uusia tapoja suhtautua huoliin ja uusia menetelmiä lohtusyömisen tilalle. Hyvää oli erityisesti räätälöity kokonaisuus, kokonaisvaltainen hoito, kannustus, seuranta ja ruokavalion parantaminen.”

“Aloin ymmärtämään ahdistustani, mikä oli ratkaisevaa. Opin pois stressi- ja tunnesyömisestä.”

Painonhallinnan psyykkisen tuen paketit

Painonhallinnan psyykkisen tuen kokonaisuudesta on kaksi vaihtoehtoa, laajempi palvelupaketti sekä tiiviimpi kolmen kerran paketti. Voit aloittaa varaamalla itsellesi maksuttoman keskustelun painonhallinnan psyykkisen tuen asiantuntijan kanssa, joka osaa suositella tilanteeseesi sopivaa pakettia.

Laaja palvelupaketti

Laaja palvelupaketti sopii avuksi, jos tunnistaa itsessään tunnesyömistä tai minäkuvan ongelmia. Laajan palvelupaketin avulla syvennytään yksilöllisiin haasteisiin painonhallinnassa sekä suunnitellaan uusia käyttäytymismalleja.

Palvelupaketti sisältää alkukartoituksen, kahdeksan tapaamista etänä 1-2 kertaa viikossa, tapaamisten välissä toteutettavia harjoituksia sekä tukiyhteydenpidon asiantuntijan kanssa soittamalla tai viesteillä sekä lopputapaamisen. Tiiviis tuki tarjoaa parhaimman mahdollisuuden onnistumiseen.

Jakson päättymisen jälkeen pakettiin sisältyy myös kaksi seurantatapaamista, joilla voidaan vielä syventää uutta käyttäytymistä.

Tapaamisten kesto ja määrä voidaan sopia tapauskohtaisesti asiantuntijan kanssa.

Kolmen kerran paketti

Kolmen kerran psyykkisen tuen paketti on riittävä, jos painonhallinnan haasteiden jo tiedostetaan liittyvän ajatuksiin, tunteisiin tai käyttäytymiseen. Kolmen kerran paketilla päästään työstämään painonhallintaan liittyviä haasteita tehokkaasti.

Painonhallinnan psyykkinen tuki voidaan toteuttaa yhteistyössä Pihlajalinnan Painonhallintaklinikan kanssa.

Miten pääsen painonhallinnan psyykkiseen tukeen?

Varaa maksuton puhelinkeskustelu painonhallinnan psyykkisen tuen asiantuntijan kanssa. Asiantuntija kartoittaa tilanteesi ja keskustelee kanssasi sinulle sopivista ratkaisuista. Asiantuntija suunnittelee tilanteeseesi yksilöllisen polun.

Lisätietoa ja ajanvaraus Pihlajalinnan Painonhallintaklinikalta.

Hinnasto

Painonhallinnan psyykkisen tuen ja muiden Mielen Pihlajalinnan palveluiden hinnat löydät hinnastosta.

Muut painonhallinnan asiantuntijapalvelut