Pehmeästi takaisin töihin

Kun sairaus iskee tai työkyky notkahtaa, työuraan voi tulla pitkäkin tauko. Töihin palaaminen voi tuntua vaikealta pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Mitä työntekijä voisi itse tehdä, jotta kynnys madaltuisi? Entä miten esimies voi tukea sairauslomalta palaavaa työntekijää? Lue työterveyslääkäri Tiia Rehon vinkit.

Työnantaja

1. Luo avoin keskusteluyhteys työpaikalle.

On tärkeää, että työpaikalla vallitsee avoin ilmapiiri, jossa työkyvyn haasteista voidaan puhua avoimesti. Ilmapiirin pitäisi olla sellainen, että täällä joustetaan ihan kenen tahansa kohdalla, kun tarve on.

2. Ole yhteydessä työntekijään sairauspoissaolon aikana.

Molemminpuolinen yhteydenpito jo poissaolon aikana helpottaa töihin paluuta. Työntekijä kokee, että häntä ei ole unohdettu, ja pysyt itsekin kartalla tilanteesta.

3. Järjestä työterveysneuvottelu.

Keskustele työntekijän kanssa ennen poissaolon päättymistä, onko työtehtävien uudelleenjärjestelylle tarvetta tilapäisemmin tai pitkäaikaisemmin. Hyvä keskustelufoorumi on työterveysneuvottelu, jollaisia voidaan järjestää tarvittaessa useampia. Keskity neuvottelussa ongelmien sijaan ratkaisuihin. Jos poissaolo on ollut pitkä, työntekijän kanssa kannattaa järjestää myös seurantakeskusteluita työhön paluun jälkeen.

Työntekijä

1. Hyväksy se, että aina ei tarvitse antaa täyttä panosta.

Työkyvyn vaihtelu kuuluu normaaliin elämään, ja se voi vaihdella hyvin monenlaisista syistä. Älä syytä itseäsi siitä, että olet ollut pois ja että työkykysi ei ole tässä elämäntilanteessa riittänyt työskentelyyn.

2. Älä vaadi itseltäsi, että olisit 100-prosenttisen terve, jotta voit palata töihin.

Sairaus ei ole yhtä kuin työkyvyttömyys, ja harvan työkyky on koko ajan täydellinen. Työtä pystytään mukauttamaan tilanteen mukaan, ja osapanoskin on usein parempi kuin täysi poissaolo. Työtehtävistä voidaan sopia sairauspoissaolon jälkeen työterveysneuvottelussa, jota myös työntekijä voi pyytää. Ole neuvottelussa rehellinen ja ota vastuuta tilanteestasi.

3. Ole avoin tilanteestasi.

Sairaudesta ei tarvitse kertoa, ellei halua, mutta jos työtehtäviä järjestellään tilapäisesti uusiksi, työn muokkauksen tarpeesta kannattaa puhua avoimesti. Silloin muut pystyvät ymmärtämään tilannettasi ja työyhteisö voi tukea sinua. Voit myös olla yhteydessä työpaikalle ja kertoa kuulumisiasi jo ennen paluuta.


Työterveysneuvottelu

  • Työterveysneuvottelusta käytetään myös nimityksiä työkykyneuvottelu, kolmikantaneuvottelu ja yhteisneuvottelu.
  • Neuvotteluun osallistuvat työntekijä, työnantaja ja työterveyden edustaja sekä joskus muita tahoja kuten luottamushenkilö.
  • Neuvottelussa käydään vapaamuotoista keskustelua, ja sen tarkoitus on työkyvyn tukemiseen niin, että työura jatkuu ja työntekijä pärjää työssään ilman sairauspoissaoloja.
  • Tilanne on neutraali ja luottamuksellinen, ja sovitut asiat dokumentoidaan.
  • Kaikki osapuolet voivat ehdottaa neuvottelua.
  • Lue lisää työterveysneuvottelusta.

Tutustu myös Pihlajalinnan työterveyspalveluihin.


Teksti: Laura Niemi
Juttu on julkaistu alun perin Pihlajalinnan Tampereen-asiakaslehdessä.