Kuntotestit

Kuntotesteillä mitataan työntekijöiden fyysistä suorituskykyä ja toimintakykyä verrattuna ikäryhmäänsä. Tulokset auttavat turvallisen, tavoitteellisen ja toimivan kunto-ohjelman luomisessa.

Kuntotestauksen avulla edistetään työntekijän motivoitumista tavoitteelliseen liikuntaan sekä ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Hyvä fyysinen kunto auttaa selviytymään päivit-täisestä kuormituksesta, pienentää riskiä sairastua moniin perussairauksiin (esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet) ja tukee painonhallintaa.

Käytettävä testausmuoto ja toteutustapa suunnitellaan aina kohderyhmän ja asiakasorganisaation tavoitteiden mukaan ja testit voidaan toteuttaa joko yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena. Käytettävissä ovat muun muassa seuraavat testausmuodot:

Liikkuvuus- ja lihaskunto sekä tasapainotestit:

  • UKK-Instituutin terveyskuntotestit
  • Invalidisäätiön toimintakykytestit

Kestävyyskunnon testaus

  • 12 min epäsuora polkupyöräergometritesti (vain yksilötes-taus)
  • Laskennallisesti (non-exercise-mittaus)
  • 2 km UKK-instituutin kävelytesti
  • 12 min Cooperin testi

Testaus sisältää aina yksilölliset ohjeet.

Kysy lisätietoja omalta työterveystiimiltäsi!