Yksilöllinen verkkokoulutus ergonomiseen päätetyöskentelyyn

Yksilöllinen verkkokoulutus ergonomiseen päätetyöskentelyyn on palvelu, jonka avulla päätetyötä tekevä oppii työskentelemään ergonomisesti ja säätämään työpisteensä. Nämä taidot auttavat ehkäisemään ja pääsemään eroon päätetyöskentelystä aiheutuvista TULE-vaivoista ja työskentelemään sujuvasti.

Palvelun hinta: 795 € + alv 24 % / vuosi

Voit tilata palvelun käyttöön vaadittavat linkit ja salasanat asiakasorganisaationne nimetyltä työfysioterapeutilta tai muulta työterveystiimin jäseneltä. Hinta kattaa koko asiakasorganisaation.

Kiinteähintaisiin työterveyssopimuksiin palvelu sisältyy automaattisesti. Näyttöpäätetyöhön liittyvä ergonomiaohjaus ja osaamisen kehittäminen toteutetaan näiden asiakkuuksien kohdalla tätä palvelua hyödyntäen.

Koulutusta hyödynnetään Pihlajalinnan ammattilaisten vastaanottojen tukena: työntekijä voidaan ohjata palvelun pariin esimerkiksi työterveyshoitajan terveystarkastuksesta tai työfysioterapeutin suoravastaanotolta TULE-vaivan takia. Koulutusta voi hyödyntää myös henkilöstön perehdytyksessä ja sen voi linkittää organisaationne intraan. Koulutus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Koulutuksen suorittaminen kestää noin 30 minuuttia ja sen pariin voi palata myöhemminkin. Koulutus huomioi myös etätyön erityisvaatimukset ergonomiselle päätetyöskentelylle.

Koulutus on rakennettu Pihlajalinna Työterveyden moniammatillisessa kehitystiimissä ja sen sisällössä on huomioitu ajantasainen tutkimustieto. Koulutus oivalluttaa ja antaa oppijalle syvempää ymmärrystä oman työergonomian optimointiin.

Käyttäjäkokemuksia:
“Sopivan lyhyt ja oikeasti aktivoiva koulutus.”
”Odotin tylsiä kalvosulkeisia, mutta toisin kävi!
“Hyvin ja mukavasti toteutettu, helppo edetä ja omaksua.”
“Mielestäni näkökulma oli erinomainen: opetetaan meitä huomaamaan ja arvioimaan seikkoja. Lisää tällaisia!

Lisätietoja palvelusta saat organisaationne nimetyltä työfysioterapeutilta.