Työkyvyn hallinta

Ennalta sovitut toimintamallit auttavat ehkäisemään sairauspoissaoloja. Lisäksi ne auttavat löytämään kustannustehokkaasti ratkaisuja, kun ensimmäiset merkit työkyvyn laskusta näkyvät.

Työkyvyn hallinnan malli

Yhteisesti sovitulla toimintamallilla pystymme hallitsemaan sairauspoissaoloja ja työkyvyn tukitoimia. Malli sisältää pelisäännöt sairauspoissaolokäytäntöihin, varhaiseen tukeen, työhön paluun tukeen ja raportointiin. Kun sekä työntekijä, esimies että työterveyshuolto tietävät roolinsa ja vastuunsa, on helppo toimia työkyvyn heikentyessä.

Työkykyjohtamisen digitaalinen työkalu esimiehille, henkilöstöhallinnolle ja työterveystiimille helpottaa esimiesten toimintaa ja tekee työkyvyn hallinnasta läpinäkyvää. Lue lisää työkyvyn tuen sovelluksesta.

Työkykyvalmennustoiminta

Pihlajalinnan työkykyvalmentajien oikea-aikaisella käytöllä ja varhaisella kuntoutukseen ohjaamisella saadaan merkittävää taloudellista hyötyä niin asiakasorganisaation kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta, jos työeläkemaksut vähenevät, työntekijän työkyvyttömyyseläke saadaan estettyä ja työntekijä on hänelle sopivassa työssä.

Pihlajalinnan työkykyvalmentajilla on työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijan pätevyys, jolloin palvelusta on mahdollista saada Kela-korvauksia.

Toimimme palveluntuottajina myös useille työeläkeyhtiöille, jolloin palveluketju työterveydestä vakuutusyhtiöön on parhaimmillaan katkeamaton ja nopea.

Tuki- ja liikuntaelinterveyden hallinta

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat pääosin ehkäistävissä. Yksilöllisessä TULE-vaivojen ehkäisyssä hyödynnetään syy-riskilähtöistä lähestymistapaa, joka perustuu systemaattiseen ja moniulotteiseen yksilöllisten riskitekijöiden ja voimavarojen tunnistamiseen. Näin niihin päästään vaikuttamaan ennen kuin niistä aiheutuu vaivoja tai työkykyongelmia.

Lue lisää:

Myös jo syntyneiden vaivojen vähentämisessä hyödynnetään samaa lähestymistapaa: hoito-ohjeiden lisäksi työntekijää ohjataan tunnistamaan ja vaikuttamaan TULE-vaivansa syihin ja ylläpitäviin tekijöihin, jotta vaiva ei toistuisi. Lue lisää työfysioterapeutin suoravastaanotosta tuki- ja liikuntaelinvaivan takia.

Jo syntyneiden vaivojen seurantaprosessit ja käytännön yhteistyö jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseksi sovitaan asiakasorganisaation kanssa ja kirjataan työkyvyn hallinnan malliin. Esimerkiksi yksilölliset työjärjestelyt myös lyhytaikaisissa TULE-vaivoissa mahdollistavat usein kuntoutumisen työssä vaivasta huolimatta. Myös työergonomian kehittämisen asiantuntijapalvelut ovat keskeinen osa TULE-terveyden edistämistä.

Psyykkisen hyvinvoinnin hallinta

Mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä johtava syy nuorten ennenaikaiseen eläköitymiseen ja yritysten sairauspoissaoloissa merkittävä tautiryhmä. Ennaltaehkäisyn ja oikea-aikaisen hoidon turvin asiaan on mahdollista vaikuttaa.

Käytännön toimintamallin rakentaminen tarkoittaa yhteistyössä sopimista mielenterveysongelmista kärsivien työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi, niiden varhaista tunnistamista erilaisin kartoituksin ja toimivaa hoitoketjua ja kuntoutukseen ohjaamista. Ennaltaehkäisyssä tuemme johtoa ja esimiestyötä, yksilön voimavaroja ja työolojen kehittämistä psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Lue lisää psykologisen palautumisen mittauksista, organisaatiopsykologisesta tuesta ja terveystarkastuksista.