Allergologian erikoislääkäri

Allergologian erikoislääkärit auttavat allergisten sairauksien sekä astman hoidossa ja selvittelyssä. Allergologit hoitavat niin äkillisiä sairastumisia kuin pitkäaikaisvaivoja. He ohjaavat asiakkaan tarvittaessa astmatutkimuksiin ja -ohjaukseen, keuhkojen toimintakokeisiin, allergiatutkimuksiin, siedätyshoitoihin ja altistuskokeisiin. Heidän osaamiseensa kuuluu myös atooppisen ihottuman hoito.

Allergiat ja niiden hoito

Allergisten sairauksien esiintyvyys on Suomessa suuri. Lapsilla ja nuorilla allergiat ovat yleisin pitkäaikaissairaus. Allergia voi puhjeta myös aikuisiässä.

Pihlajalinnassa tutkitaan ja hoidetaan kaikenikäisten allergisia ja atooppisia sairauksia. Allergisia sairauksia hoitavat allergologian erikoislääkäreiden lisäksi korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärit sekä keuhkosairauksien, ihotautien ja lastentautien erikoislääkärit.

Palvelumme kattavat muun muassa äkilliset sairastumiset, pitkäaikaisvaivat, astmatutkimukset ja -ohjauksen sekä keuhkojen toimintakokeet. Hoidamme myös allergista nuhaa, siitepöly-, eläin- ja ruoka-aineallergioita sekä atooppista ihottumaa, ja teemme kattavia allergiatutkimuksia, ruoka-ainealtistuksia sekä siedätyshoitoja.

Allergia- ja altistustutkimukset

Välittömän allergian tutkimusmenetelminä ovat ihopistokokeet, joilla voidaan tutkia IgE-välitteistä herkistymistä mm. eläinpölyille, siitepölyille ja ruoka-aineille. Näillä tutkimuksilla pystytään erottelemaan joidenkin allergeenien osalta merkityksetön herkistymä todellisesta allergiasta. Lisäksi voidaan tehdä lääkärin valvonnan alaisena erilaisia altistustutkimuksia, kuten maitoaltistuksia lapsille.

Viivästynyttä allergiaa voidaan tutkia epikutaanitesteillä, jotka soveltuvat etenkin kontaktiallergioihin ekseema-ihottuman aiheuttajana. Tavallisimpia kontaktiallergian aiheuttajia ovat hajusteet ja säilöntäaine formaldehydi. Samaa menetelmää käytetään myös pitkään jatkuneen käsi-ihottuman tutkimusmenetelmänä. Näin voidaan poissulkea kontaktiallergioiden mahdollisuus ihottuman aiheuttajana.

Siedätyshoito

Allergian hoitaminen siedätyksen avulla on nykyään yleistä. Siedätyshoitoa annetaan tavallisimmin koivulle tai timoteille. Oireina voivat olla allerginen nuha, allerginen sidekalvontulehdus tai allerginen astma.

Siedätyshoito voidaan antaa ihonalaisina pistoksina tai kotona otettavana kielenalustablettina (timotei) tai -liuoksena (koivu). Hoito kestää kolme vuotta. Yleensä jo ensimmäisen hoitovuoden aikana allergia-oireet helpottuvat merkittävästi. Siedätyshoitoa voidaan antaa yli viisivuotiaille lapsille.