11.5.2021 Pihlajalinna valittiin Hailuodon kunnan terveyspalvelujen tuottajaksi 1.6.2021 alkaen

Pihlajalinna lähtee tuottamaan ja kehittämään Hailuodolle terveydenhuollon palveluja, jotka vastaavat erityisesti pienen kunnan tarpeisiin. Onnellisten saarenakin tunnetussa Hailuodossa on noin 1000 asukasta.

Pihlajalinna valittiin Hailuodon kunnan kehittäjäkumppaniksi tuottamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita sekä edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Hankintaan kuuluvat muun muassa yleislääkärin lähipalvelu, vastuulääkäripalvelu ikäihmisille, hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu sekä hoidontarpeen arviointi. Sopimus koskee lääkäripalveluita. Hailuodon oma hoitohenkilökunta jatkaa kunnan omina työntekijöinä.

– Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että Hailuoto valitsi kumppanikseen Pihlajalinnan. Yhtiöllämme on vahva tausta julkisen sektorin kumppanina. Yhteistyössä kunnan kanssa saamme kehitettyä terveydenhuollon ratkaisuja, joissa hyödynnetään molempien osapuolten vahvuuksia parhaalla mahdollisella tavalla, Pihlajalinnan julkisten palvelujen myyntijohtaja Antti Hulkkonen sanoo.

– Pihlajalinnan lääketieteellinen osaaminen saadaan monin erilaisin tavoin tuotua tässä yhteistyössä hailuotolaisten parhaaksi. Kehittämistyössä asiakkaiden ääni tulee jatkossakin kuuluviin. Erityisesti panostamme jatkossa hoitoketjujen sujuvuuteen ja laatuun. Kuntalaisten näkökulmasta katsottuna asiat terveydenhuollossa muuttuvat yhteystietojen osalta, mutta oman terveysaseman tuttu henkilökunta on edelleen osaltaan vastaamassa hoidosta, Hailuodon kunnan perusturvajohtaja Pia Piispanen sanoo.

Palvelutuotanto alkaa 1.6.2021, ja sopimuskausi päättyy 31.5.2023. Lisäksi hankintaa on mahdollista jatkaa kahdella vuoden mittaisella optiokaudella.

Pihlajalinna on suomalainen pörssiyhtiö, joka on lähes kokonaan suomalaisomistuksessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Pihlajalinnan tehtävä on auttaa suomalaisia elämään parempaa elämää ja rakentaa palveluita, jotka keskittyvät ihmisten terveenä pysymiseen. Konsernin arvojaovat eettisyys, energisyys ja ennakkoluulottomuus.

Lisätiedot:

Antti Hulkkonen, myyntijohtaja, julkiset palvelut, Pihlajalinna
Haastattelupyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta: Hanna Viskari, tiedottaja, [email protected], p. 040 837 8403