29.3.2021 Pihlajalinna Diabetesklinikka avasi uuden etäpalvelun diabetespotilaille

Diabetesklinikan tavoitteena on tarjota laatua diabeteksen hoitoon ja seurantaan asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. Nyt myös yksityisasiakkaille avattu palvelu on suunnattu erityisesti tyypin 2 diabeetikoille.

Palvelu on alun perin suunniteltu hoitomuodoksi julkisen sektorin perusterveydenhuoltoon yhteistyössä Pihlajalinnan kumppanikuntien kanssa. Kunta-asiakkailta saadun hyvän palautteen ja kokemuksen pohjalta klinikan palvelua lähdettiin suunnittelemaan myös Pihlajalinnan yksityis- ja työterveysasiakkaiden käyttöön.

Palvelun kehittäjä, sisätautilääkäri, LT, dosentti Johan Fagerudd sanoo, että etäpalvelussa asiakas saa asiantuntevaa riippumatta siitä, missä päin Suomea hän asuu. Pihlajalinna Diabetesklinikan tavoite on antaa potilaalle tasapainoa elämään diabeteksen kanssa.

”Halusimme luoda systeemin, joka kohtelee kaikkia diabetespotilaita eri puolilla Suomea yhtä laadukkaasti. Esimerkiksi terveyskeskuksissa kaikilla yleislääkäreillä ei vain yksinkertaisesti voi olla hallussaan aina tuorein tieto kaikista hoitomuodoista. Pihlajalinna Diabetesklinikalle tullessaan asiakkaalla on takuu siitä, että häntä hoitavat aina alan erityisasiantuntijat Suomessa”, Fagerudd sanoo.

Suomessa tyypin 2 diabeetikoita tiedetään olevan noin 400 000, minkä lisäksi on arvioitu, että jopa 100 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään. Diabeteksen osuus terveydenhuollon menoista on noin 10 prosenttia. Sen hoito ilman lisäsairauksia maksaa vuodessa noin 1300 euroa/henkilö. Lisäksi diabetes aiheuttaa merkittäviä sairauspoissaoloista, ennenaikaisesta eläköitymisestä ja kuolemasta aiheutuvia tuottavuuskustannuksia.

Johan Fagerudd arvioi, että diabeteksen hoitoon räätälöidyllä ja tuoreimpiin kansainvälisiin hoitosuosituksiin perustuvalla palvelumallilla pystytään kohdistamaan asiantuntijaosaamista liitännäissairauksia ehkäisevästi.

”Kun hoito on helposti saatavilla ja siinä hyödynnetään uusia lääkkeitä, ovat kalliiksi käyvät liitännäissairaudet estettävissä”, Fagerudd sanoo.

Etähoitopolku aloitetaan Pihlajalinna-terveyssovelluksessa

Yksityisasiakkaat voivat aloittaa palvelun kätevästi Pihlajalinna-terveyssovelluksessa. Sieltä asiakas ohjataan ensin diabeteshoitajan etävastaanotolle valmistavalle käynnille, jonka jälkeen hän tapaa etävastaanotolla sisätautilääkärin. Mikäli asiakas ei halua tai hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää Pihlajalinna-terveyssovellusta, etävastaanottoajan voi varata myös suoraan diabeteshoitajalle Pihlajalinnan asiakaspalvelusta.

Pihlajalinnan Diabetesklinikalla asiakasta palvelevat diabetekseen hoitoon erikoistuneet asiantuntijat, ja hoitosuunnitelmat tehdään aina perustuen tuoreimpiin kansainvälisiin hoitosuosituksiin kansallisen Käypä hoito -suosituksen lisäksi. Tyypin 2 diabeteksen hoitoa mullistavatkin tällä hetkellä uudet ja tehokkaat lääkkeet, joiden avulla voidaan merkittävästi vähentää diabeteksen liitännäissairauksien riskiä. Lisäksi uudet lääkkeet helpottavat potilaan painonhallintaa.

Paras hoitotulos saavutetaan usein pysyvällä hoitosuhteella, ja Pihlajalinna Diabetesklinikka tarjoaakin asiakkaalle mahdollisuuden siirtää diabeteksen hoito ja seuranta kokonaan Pihlajalinnaan. Käynti klinikalla ei kuitenkaan sido asiakasta mihinkään, ja hän voi hyvin tulla vaikkapa vain tarkistamaan oman hoitosuunnitelmansa ajantasaisuuden.

Lisätietoja:

Johan Fagerudd, sisätautien erikoislääkäri, LT, dosentti, Pihlajalinna
Haastattelupyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta: Hanna Viskari, tiedottaja, [email protected], p. 040 837 8403