8.11.2019 Ikipihlaja Annen toimintaan osittainen keskeytys 8.11.

Valvova viranomainen teki Sastamalassa sijaitsevaan Ikipihlaja Anneen ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin keskiviikkona 23.10.2019. Tarkastuksessa havaittiin asiakasturvallisuuden vaarantuneen liian vähäisen henkilöstömitoituksen ja lääkitysturvallisuudessa havaittujen poikkeamien vuoksi.

Ikipihlaja Annessa ryhdyttiin välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Suunnitelma korjaavista toimenpiteistä oli valmis valvontaviranomaisen edellyttämässä aikataulussa torstaina 24.10.2019 klo 10.

Ikipihlaja Anneen on lisätty henkilökuntaa, joten henkilöstömitoitus ylittää toimiluvan mukaisen henkilöstömitoitusvaatimuksen ja täyttää valvontaviranomaisen henkilöstömitoitukselle määrittämän uuden tason. Hoitajalistaukset toimitetaan valvontaviranomaiselle henkilöiden koulutus- ja rekisteröintinumeroilla.

Lisäksi Ikipihlaja Anneen tehtiin suunnitelma lääkehoidon saattamisesta vaadittavalle tasolle. Toimenpiteet lääkehoitoon liittyen aloitettiin heti ja toimintamallit korjattiin viranomaisen ohjauksen mukaan. Hoitohenkilöstön lääkeluvat tarkistettiin, ja ne saatettiin välittömästi lain edellyttämälle tasolle. Yksikön johtamisen vahvistamiseksi ryhdyttiin toimiin. Sastamalan kaupunki on lisäksi valvonut Ikipihlaja Annen toimintaa päivittäin.

Korjaavista toimenpiteistä huolimatta Aluehallintovirasto edellyttää Ikipihlaja Annen toiminnan keskittämistä yhteen kerrokseen toiminnan vakiintumisen ajaksi 8.11.2019 alkaen. Ikipihlaja Anneen jää 15 asukaspaikkaa. Pihlajalinna järjestää viidelle Ikipihlaja Annen asukkaalle uuden asumispalvelupaikan mahdollisimman läheltä omaa kotikuntaa tai asiakkaan oman mieltymyksen mukaisesti. Keskustelut näiden asiakkaiden kanssa käydään välittömästi ja muutot toteutetaan lääkärin johdolla 13.11.2019 mennessä, jotta asiakas ehtii tottua ajatukseen. Pahoittelemme asiakkaillemme muutosta koituvaa ylimääräistä vaivaa. Teemme kaikkemme asiakasturvallisuuden ja viihtyvyyden eteen asiakkaidemme lähtökohdista.

Pihlajalinnan käsityksen mukaan osittaiselle keskeyttämispäätökselle ei olisi ollut perustetta, koska Pihlajalinna on toteuttanut tarkastuskäynnillä asetetut vaatimukset. ”Näkemykseni mukaan lupaviranomaisen linjaus on poikkeuksellisen jyrkkä. Olemme yhtä mieltä ensimmäisellä tarkastuskäynnillä todetuista puutteista. Omavalvontamme ei toiminut niin kuin pitää tässä yksittäisessä tapauksessa ja lähdimme välittömästi korjaaviin toimiin ja niitä jatketaan edelleen”, kertoo Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala.

”Pihlajalinna on nimennyt minut vastaamaan Ikipihlaja Annen toiminnasta koko kokemuksellani ja katson, että olemme toimineet kuten viranomaiset edellyttävät ja lähteneet kehittämään Ikipihlaja Annen toimintaa määrätietoisesti”, kertoo Pihlajalinnan ikäihmisten palveluiden laatujohtaja Arja Laitinen.

Pihlajalinna on esittänyt ennen keskeyttämispäätöstä pidetyssä kuulemistilaisuudessa päiväkohtaisen selvityksen toimintansa luvanmukaisesta järjestämisestä.

Lisätiedot
Teija Kulmala, operatiivinen johtaja
050 347 4661
[email protected]

Arja Laitinen, laatujohtaja, ikäihmisten palvelut ja asumispalvelut
040 868 0980
[email protected]

Sastamalan kaupungin tiedote

Sastamalan kaupungin oikaisu Ikipihlaja Annen valvontaa koskevaan virheelliseen uutisointiin