15.12.2020 Harri Turusesta Pihlajalinnan Pohjois-Karjalan ja Savon aluejohtaja, Niina Malisesta Pihlajalinnan lääkärikeskusten valtakunnallinen prosessinomistaja

Harri Turunen on nimitetty Pohjois-Karjalan ja Savon aluejohtajaksi 15.12.2020 alkaen. Tehtävää aiemmin hoitanut Niina Malinen jatkaa Pihlajalinnassa ja keskittyy jatkossa vahvaan erityisosaamiseensa Pihlajalinnan lääkärikeskusten vastaanottotoiminnan tuote- ja prosessinomistajana.

Harri Turusella on monipuolinen tausta muun muassa hoiva-, kuntoutus- ja terveyspalvelualan johtotehtävistä. Erityisosaamista Turusella on esimerkiksi yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvu- ja myyntistrategioista sekä palvelukehityksestä. Lisäksi hänen työuralleen mahtuu kokemusta pankki-, rahoitus- ja vakuutusalalta.

Turunen ottaa uuden roolin ja haasteen vastaan erittäin motivoituneena.

”Pihlajalinnalla on Itä-Suomen alueella jo olemassa vahva pohja, jonka kanssa lähteä kohtaamaan tulevia haasteita ja tuomaan niihin ratkaisuja. Tuon mukanani laajan ja monipuolisen työkokemuksen, ja yhdessä henkilöstön kanssa luomme entistäkin vankempaa pohjaa pitkäjänteiselle ja kasvujohteiselle kehitykselle”, Harri Turunen sanoo.

Turunen siirtyy tehtävään Pihlajalinnan Keski- ja Itä-Suomen julkisten palvelujen asiakkuusjohtajan paikalta, jossa hän aloitti tänä syksynä. Uudessa tehtävässään Harri Turunen raportoi operatiiviselle johtajalle Teija Kulmalalle.

Pohjois-Karjalan ja Savon aluejohtajan tehtävää hoitanut Niina Malinen jatkaa Pihlajalinnassa ja keskittyy nyt erityiseen vahvuusalueeseensa valtakunnallisena lääkärikeskusten vastaanottotoiminnan prosessi- ja tuoteomistajana. Hän vastaa jatkossa Pihlajalinnan lääkärikeskusten vastaanottotoiminnan yhteisistä valtakunnallisista toimintamalleista ja tuotekehityksestä yhdessä sidosryhmien kanssa.

”Löysimme nappiratkaisun kahteen vaativaan tehtävään. Saamme Harrin ja Niina kokemuksen sekä monipuolisen ammattitaidon yhtiön käyttöön erinomaisella ja uudella tavalla”, Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala sanoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta:

Tiedottaja Hanna Viskari
[email protected]
p. 040 837 8403