31.5.2018 Tutkimus kuormituksen ja palautumisen mittaamisesta älysormuksella käynnistyy

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö, Vigofere ja Pihlajalinna käynnistävät kliinisen tutkimuksen kuormituksen ja palautumisen mittaamisesta Moodmetric-älysormuksella.

Vigoferen kehittämä Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta, joka kertoo autonomisen hermoston aktivaatiosta. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii liikuntatieteiden tohtori Minna Tervo.

– On hyvä, että markkinoille on tullut uusia objektiivisia mittareita, jotka voivat auttaa tunnistamaan omaa kuormitusta paremmin. Tässä tutkimuksessa pyrimme selvittämään, miten Moodmetric-älysormuksen tuottama indeksi kuvaa erityisesti tietotyötä tekevän yksilön kuormittumista ja palautumista, Tervo kertoo.

Indeksi kuvaa yksilön virittyneisyyttä

Ihon sähkönjohtavuuden mittausta on hyödynnetty mm. psykologian tutkimuksissa yli sadan vuoden ajan, mutta pääsääntöisesti vain laboratorio-olosuhteissa. Älysormus mahdollistaa ihon sähkönjohtavuuden mittauksen normaalielämässä ja pitkäkestoisesti.

Moodmetric-indeksi lasketaan Vigoferen kehittämällä algoritmilla, joka kuvaa yksilön virittyneisyyttä. Korkea virittyneisyys voi olla esimerkiksi positiivista innostuneisuutta tai negatiivista ahdistusta. Tällöin henkilön sympaattinen hermosto on aktiivinen. Kun indeksilukema on matala, parasympaattinen hermosto pääsee toimimaan ja elimistön palautuminen mahdollistuu.

– Moodmetric-indeksin vuorokausikeskiarvo antaa viitteitä autonomisen hermoston tasapainosta, joka on kroonisen stressin ennaltaehkäisyssä olennaista. Tunneperäinen ja tiedolliseen käsittelyyn liittyvä stressi ei näy usein ulospäin ja saattaa olla myös henkilölle itselleen yllätys, kertoo Vigoferen operatiivinen johtaja Henna Salonius.

Apua ennakoivaan terveydenhuoltoon

Jopa 60–80 % lääkärikäynneistä liittyy kroonistuneen stressin aiheuttamiin terveysongelmiin. – Eriasteista työuupumusta kokee joka neljäs suomalainen jossain työelämänsä vaiheessa, ja sen taustalla on yleensä krooninen stressi. Lasku työnantajille ja vakuutusyhtiöille on suuri, taustoittaa johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa Pihlajalinnasta.

Pihlajalinna haluaa aktiivisesti kehittää ennakoivan terveydenhuollon palvelujaan. – Testasimme sormusta muutaman kuukauden ja vakuutuimme datasta. Nyt saamme kliinistä näyttöä siitä, mitä älysormus kertoo yksilön kuormittuneisuudesta ja miten Moodmetricin teknologiaa voitaisiin hyödyntää ennakoivassa terveydenhuollossa, Viljamaa jatkaa.

Tutkimuksessa selvitetään kuormittumisen tasoa usealla eri mittarilla kuuden viikon ajan. Tutkimukseen osallistuvista henkilöistä muodostetaan kolme ryhmää, joista yksi ryhmä saa hyvinvointivalmennusta sekä hyvinvointia seuraavat mittarit, yksi ryhmä saa käyttöönsä pelkästään mittarit sekä kontrolliryhmä, jolle suoritetaan vain alku- ja loppumittaukset.

Jyväskylän yliopisto vastaa tutkimusasetelman laatimisesta sekä tutkimuksen toteutuksesta, Vigofere Oy toimittaa Moodmetric-älysormukset ja tutkimuksen osallistujat ovat Pihlajalinnan työterveysasiakkaita. Tutkimus käynnistyy toukokuussa 2018 ja ensimmäisiä tuloksia raportoidaan syksyllä 2018.

Lisätiedot

Minna Tervo, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 5108 tai sp. [email protected]
Henna Salonius, Vigofere, p. 044 309 6997 tai sp. [email protected]
Mervi Viljamaa, Pihlajalinna, p. 0400 307 407 tai sp. [email protected]

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö tarjoaa koulutusta ja tutkimusta ihmisen ja teknologian välisen yhteyden ymmärtämiseen liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin alueella.

Vigofere

Vigofere Oy on suomalainen hyvinvointeteknologian yritys, joka valmistaa Moodmetric-älysormusta. Vigofere Oy:n tavoitteena on tuoda terveydenhuollon markkinoille älysormus, jonka avulla voidaan tunnistaa kehittyvä ylikuormitustila sekä ennaltaehkäistä stressin kroonistumisesta aiheutuvia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia.

Pihlajalinna

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Pihlajalinna tarjoaa monipuolisia palveluja yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille kuten kunnille ja kuntayhtymille. Pihlajalinna rakentaa palveluita, jotka keskittyvät ihmisten terveenä pysymiseen.