Pihlajalinna vahvistaa kannattavan kasvun edellytyksiä ja aloittaa muutosneuvottelut

10.1.2023

Pihlajalinna muuttuu ja muokkautuu yhtiönä strategiansa mukaisesti. Vuonna 2022 yhtiö panosti toimipaikkaverkoston kasvattamiseen yrityskaupoilla ja aloitti useita strategisia hankkeita toiminnan kehittämiseksi. Nyt vuonna 2023 päähuomio on toimintatapojen yhdenmukaistamisessa ja kannattavan kasvun vahvistamisessa.

– Yhtiö kasvaa suunnitelmien mukaisesti laajan toimipaikkaverkostonsa sekä erinomaisten etäpalveluiden ansiosta. Nyt haluamme varmistaa yhdenmukaisilla ja virtaviivaisilla toimintatavoilla laadukkaat palvelut asiakkaillemme sekä toteuttaa hankittujen liiketoimintojen mittakaavaedut, sanoo toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Osana kokonaisuutta Pihlajalinna tarkastelee toimintaansa ja organisaatiotaan ja aloittaa muutosneuvottelut. Tavoitteena on löytää avoimella vuoropuhelulla yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa pitkän aikavälin ratkaisuja yhtiölle. Lisäksi yhtiö tarkastelee yksittäisten toimipaikkojen mahdollisia osittaisia supistamisia, yhdistämisiä tai lakkauttamisia.

– Neuvotteluiden ensisijaisena tavoitteena ei ole henkilöstövähennykset, vaan näemme tärkeäksi kohdentaa lääkäreiden, hoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden työpanoksen mahdollisimman suurelta osin tärkeään potilas- ja asiakastyöhön. Näin haluamme osaltamme varmistaa soteammattilaisten resurssien riittävyyden yhteiskunnassa. Arvioimme lähtökohtaisesti sote- ja muiden ammattilaisten hallinnollisen työn osuutta, jotta työpanos voidaan kohdentaa paremmin, sanoo Joni Aaltonen.

Muutosneuvottelut koskevat lääkärikeskusverkostoa, aluehallintoa sekä konsernin yleishallintoa. Toimintojen piirissä on yhteensä noin 650 henkilöä. Neuvottelut eivät koske yksinomaan kliinistä asiakastyötä tekeviä terveydenhuollon ammattilaisia tietyin vähäisin poikkeuksin. Lisäksi neuvotteluista on rajattu pois etäpalvelut, digitaalinen kehitys, lääketieteellinen ja rekrytoinnin yksiköt sekä julkisen palvelun toiminnot konsernin yleishallintoa lukuun ottamatta. Pihlajalinnassa työskentelee yhteensä noin 7 000 henkilöä.

Yhtiön alustavan arvion mukaan Pihlajalinnasta voi neuvotteluiden tuloksena vähentyä arviolta 40–60 työtehtävää ja lisäksi arviolta 30–40 henkilön hallinnollisen työn osuus voi lakata tai vähentyä.

Lisätietoja

Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, [email protected]
Tuula Lehto, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 040 5885 343, [email protected]